Đang thực hiện

Ý kiến học viên

OPEC đã tin tưởng và cử 05 nhân viên đi học để nâng cao nghiệp vụ XNK tại LAPRO. Chúng tôi rất hài lòng về chất lượng giảng dạy tại đây.
http://opec.vn
Tất cả những kiến thức chị truyền đạt trở thành những kí ức trong đầu mỗi học viên, như chính mình đang làm nghiệp vụ đó vậy, rất dễ hiểu và ngấm!
 
Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngoài kiến thức nghiệp vụ ra thì em rất thích cách truyền đạt và giữ tinh thần cho học sinh, em rất cảm ơn cách chị Ngọc Anh chia sẻ ...
Đại học Kinh tế Quốc dân
Hiện nay bên mình đang có nhu cầu học về nghiệp vụ áp mã HS cho khoảng 8-10 người.
Vậy phiền Lapro tư vấn giúp xem có khóa học nào phù hợp không?
http://www.stanley.com.vn
Sau khi tốt nghiệp tại Lapro, em đã phỏng vấn và trúng tuyển vị trí mua hàng tại công ty Vintes Group: http://vintesgroup.vn/. 
DKT Technology., JSC

Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection)

* Khái niệm nhờ thu trơn:
Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu sau khi giao hàng và cung ứng dịch vụ cho người nhập khẩu thì uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở người nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu hoặc chứng từ do mình lập ra.
Khi áp dụng phương thức thanh toán này các bên liên quan sẽ tuân theo qui tắc thống nhất về nhờ thu chứng từ thương mại URC (Uniform Rule for Collection) do phòng thương mại quốc tế ICC phát hành năm 1995. Theo URC 522 để tiến hành phương thức thanh tóan nhờ thu bên bán phải lập chỉ thị nhờ thu (Collection Instruction) gửi cho ngân hàng uỷ thác. Các ngân hàng tham gia nghiệp vụ nhờ thu chỉ được thực hiện theo đúng chỉ thị, với nội dung phù hợp qui định URC được dẫn chiếu. Chỉ thị nhờ thu là văn bản pháp ly điều chỉnh quan hệ giữa Ngân hàng với bên nhờ thu.

* Các bên tham gia phương thức thanh toán:
- Người xuất khẩu: Người uỷ nhiệm thu / Người hưởng lợi
- Ngân hàng nhờ thu: Là ngân hàng phục vụ người xuất khẩu
- Ngân hàng thu hộ (Ngân hàng thu tiền): Là ngân hàng phục vụ bên Nhập khẩu
- Người nhập khẩu: Người trả tiền / Bên mua

* Quy trình thanh toán nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection):
(1) Nhà XK giao hàng và bộ chứng từ hàng hoá cho nhà nhập khẩu
(2) Nhà XK lập hối phiếu và uỷ thác cho ngân hàng nhờ thu thu hộ tiền từ nhà nhập khẩu
(3) Ngân hàng nhờ thu chuyển hối phiếu cho ngân hàng thu hộ để thông báo cho nhà nhập khẩu biết
(4) Ngân hàng thu hộ thông báo chuyển hối phiếu cho người nhập khẩu để yêu cầu ký chấp nhận hối phiếu hay thanh toán .
(5) Bên NK thanh tóan tiền ngay hoặc chấp nhận trả tiền
(6) Ngân hàng thu hộ chuyển tiền từ tài khoản của người nhập khẩu chuyển sang ngân hàng nhờ thu
(7) Ngân hàng nhờ thu ghi có và báo có cho người xuất khẩu hoặc thông báo cho người xuất khẩu biết việc người nhập khẩu trả tiền
Phương thức thanh toán này ít được sử dụng trong thanh toán quốc tế vì nó không đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu (nếu nhà NK vỡ nợ thì nhà XK không đòi được tiền thanh toán, hoặc nhà NK chủ tâm lừa đảo). Vì việc nhận hàng và việc thanh toán không ràng buộc nhau. Người mua có thể nhận hàng rồi mà không chiụ trả tiền hoặc chậm trễ trong thanh toán. Trong khi đó, ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian trong thanh toán bởi vì bộ chứng từ hàng hoá đã giao cho người nhập khẩu nên ngân hàng đại lý không thể khống chế người nhập khẩu được. Vì vậy, người xuất khẩu chỉ nên áp dụng phương thức này trong trường hợp có quan hệ lâu năm và tín nhiệm người nhập khẩu. hoặc giá trị hàng hóa nhỏ , thăm dò thị trường , hay hàng hóa ứ đọng khó tiêu thụ....
 
 

Đăng ký học thử miễn phí

(Chương trình dành cho các bạn muốn học tập tại Lapro)

 
 
 
 

( Dành cho buổi học thử )

( Nếu sẽ đăng ký học chính thức )

 
LAPRO 1: Số 313 Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội LAPRO 2: Tầng 05 – Số 94 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội  0919 27 6887 - 0985 450 254  (24/24)
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU LAPRO.    Thiết kế web bởi Web123.vn