100 de kiểm tra toán lớp 5 có đáp an
Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 học tập kì 1 & học tập kì hai năm học tập 2023 - 2024 cơ phiên bản, nâng lên với đáp án được những Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề thi đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc. Hi vọng với cỗ đề thi đua Toán lớp 5 này sẽ hỗ trợ Thầy/Cô nhận thêm tư liệu hùn học viên ôn luyện và đạt được điểm trên cao trong số bài bác thi đua môn Toán lớp 5. Sở đề thi đua Toán lớp 5 rất đầy đủ đề tham khảo quality đầu xuân năm mới, đề thi đua thân thiện kì, đề thi đua học tập kì 1, học tập kì 2, những phiếu bài bác tập dượt, đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học viên tham lam khảo!

Bạn đang xem: 100 de kiểm tra toán lớp 5 có đáp an

Đề thi đua Toán lớp 5 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ 110 Đề thi đua Toán lớp 5 (cả năm) phiên bản word với tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Đề thi đua Toán 5 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án năm 2023 (10 đề)
 • Bộ 25 Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyển vận nhiều nhất
 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 với quái trận (25 đề)
 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22 với đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 theo gót Thông tư 22 chuyển vận nhiều nhất
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Đề thi đua Toán 5 Cuối Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (10 đề)
 • Bộ 10 đề thi đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 chuyển vận nhiều nhất
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 với quái trận (10 đề)
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22 với đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 theo gót Thông tư 22 chuyển vận nhiều nhất
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 theo gót Thông tư 22 tinh lọc (19 đề)
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 (15 đề)

Đề thi đua Toán 5 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22 với đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 chuyển vận nhiều nhất
 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 theo gót Thông tư 22 với quái trận (10 đề)
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề thi đua Toán 5 Cuối Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22 với đáp án (6 đề)
 • Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo gót Thông tư 22 chuyển vận nhiều nhất
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề thi đua Toán 5 tổng hợp:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22
 • (mới) Bộ 60 Đề thi đua Toán lớp 5 năm 2023
 • Top 70 Đề thi đua Toán 5 Học kì một năm 2023 với đáp án

 • Top 40 Đề thi đua Toán 5 Học kì hai năm 2023 với đáp án

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán 5 (có đáp án)

 • Top 52 Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 52 Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 với đáp án

Ôn hè Toán lớp 5 lên 6

 • Ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 vô số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm ) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900     B. 3,09

C. 3,9     D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút trăng tròn giây = .......giây. Số ghi chép vô địa điểm chấm là:

A. 50     B. 320

C. 80     D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết những phân số, láo lếu số sau:

a/ Năm phần mươi...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ Bốn mươi phụ thân phần ngàn..........................................

d/ Hai và tư phần chín........................

Câu 2: Viết số thập phân phù hợp vô địa điểm chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm2 5mm2 =.....................cm2

c/ 5T 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo mang lại 36 người ăn vô 50 ngày. Nhưng thực tiễn với 60 người ăn, chất vấn số gạo tiếp tục sẵn sàng đầy đủ sử dụng vô từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một khu vực vườn hình vuông vắn với chu vi 1000m. Diện tích khu vực vườn tê liệt vị từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

- HS khoanh tròn trặn từng câu đích được một điểm.

Câu 1 2 3
Đáp án C B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm )Viết những phân số, láo lếu số sau:

a) Năm phần mười: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Sáu mươi chín phần trăm: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Bốn mươi phụ thân phần nghìn: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Hai và tư phần chín: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân phù hợp vô địa điểm chấm: (mỗi câu đích mang lại 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6m

b) 2 cm2 5 mm2 =2,05 cm2

c) 5T 62 kilogam =5,062tấn

d) 2 phút = 2,5phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi luật lệ tính đích mang lại 0,5 điểm )

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo mang lại 36 người ăn vô 50 ngày. Nhưng thực tiễn với 60 người ăn, chất vấn số gạo tiếp tục sẵn sàng đầy đủ sử dụng vô từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

1 người ăn số gạo tê liệt vô số ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) ( 0,5điểm)

60 người ăn số gạo tê liệt vô số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) ( 0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày ( 0,25điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một khu vực vườn hình vuông vắn với chu vi 1000m. Diện tích khu vực vườn tê liệt vị từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh khu vực vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m) ( 0,5điểm)

Diện tích khu vực vườn tê liệt là:

Xem thêm: hình đa diện có bao nhiêu mặt

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,5điểm)

62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,25điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha ( 0,25điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số cửu vô số 427,098 có mức giá trị:

Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (0,5 điểm) Viết trở thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8%     B. 0,78%

C. 78%     D. 780%

Câu 3: (1 điểm) Một siêu thị buôn bán một cái TV được lãi 270 000 đồng và vị 12% chi phí vốn liếng ném ra. Vậy giá thành cái TV tê liệt là:

A. 2 700 000 đồng     B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng     D. 2 520 000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm trăng tròn đơn vị chức năng, một trong những phần mươi và 8 tỷ lệ được ghi chép là:

A. trăng tròn,18     B. 2010,800

C. trăng tròn,108     D. 30,800

Câu 5: (0,5 điểm) Số phù hợp ghi chép vô địa điểm chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79     B. 790

C. 709     D. 7 900

Câu 6: (1 điểm) Diện tích miếng vườn hình chữ nhật với chiều lâu năm 25m, chiều rộng lớn bằng Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều lâu năm là:

A. 80m2     B. 357m2

C. 275m2     D. 375m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2: (1 điểm) Tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3: (2 điểm) Người tớ trồng lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều rộng lớn là 35m, chiều lâu năm bằng Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều rộng lớn. Cứ khoảng 1m2 thửa ruộng tê liệt thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng bên trên thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Câu 4: (2 điểm) Một siêu thị buổi sớm bán tốt 75kg gạo và vị 60% lượng gạo buôn bán chiều tối. Hỏi cả nhì buổi siêu thị bán tốt từng nào tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng biệt câu 3, câu 6 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D A C D

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính (Mỗi luật lệ tính đích mang lại 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2: (1 điểm) Tìm X (mỗi bài bác đích mang lại 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3: (2 điểm)

Chiều lâu năm của thửa ruộng hình chữ nhật tê liệt là:

35 x Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) = 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật tê liệt là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng tê liệt là:

1715 x trăng tròn = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Số gạo siêu thị bán tốt vô chiều tối là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi siêu thị bán tốt số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

....................................

....................................

....................................

Xem thử

Xem tăng cỗ Đề thi đua Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học tập, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 với đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 1 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 1 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 2 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 2 với đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top 5 Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 5 Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top trăng tròn Đề thi đua vô lớp 6 môn Tiếng Việt
 • Top trăng tròn Đề thi đua vô lớp 6 môn Tiếng Anh

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 5 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.