1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ quý phái phút Online:

1,2 tiếng đồng hồ tự từng nào phút là một trong những nhập số những Việc về phong thái thay đổi giờ giây phút tuy nhiên bậc tè học tập thông thường gặp gỡ cần. Tuy nhiên ko cần người nào cũng thể hiện được đáp số đúng chuẩn, hãy nằm trong thám thính hiểu cơ hội thay đổi giờ quý phái phút nhé!

Bạn đang xem: 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Lưu ý đầu tiền: Việc này là cơ hội thay đổi 1,2 tiếng đồng hồ quý phái phút chứ không cần cần ½ giờ quý phái phút nhé!

Ta có một giờ  tự 60 phút

Vậy phương pháp tính sớm nhất có thể này là lấy 1,2 x 60 = 72 phút đó là đáp số.

Hoặc một cách tính nhẩm không giống ê là: 1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ + 0,2 giờ

 • 1 giờ tự 60 phút
 • 0,2 tiếng đồng hồ tự 12 phút

1,2 giờ  = 60 phút + 12 phút

Vậy 1,2 tiếng đồng hồ tự 72 phút

1-2-gio-bang-bao-nhieu-phut

Đấy là một trong nhập 2 cơ hội thay đổi giờ quý phái phút sớm nhất có thể tuy nhiên tất cả chúng ta rất có thể vận dụng một cơ hội tương tự động với những Việc về giờ giây phút khác!

Một số bài bác tập dượt ví dụ khác

Ví dụ 1: 7 giờ 50 phút tự từng nào phút

 1. 84 phút
 2. 450 phút
 3. 470 phút
 4. 570 phút

Đáp số: 7 giờ 50 phút = 470 phút (Đáp án C)

Xem thêm: để hàm số đồng biến trên r

Ví dụ 2: 9h 2 phút tự từng nào phút

 1. 470 phút
 2. 540 phút
 3. 542 phút
 4. 552 phút

Đáp số: 9 giờ 2 phút = 542 phút (Đáp án C)

Ví dụ 3: một phần hai tiếng tự bao nhiêu giờ

 1. 0,2 giờ
 2. 0,5 giờ
 3. 1,3 giờ
 4. 1,4 giờ

Đáp số: 30 phút = 0,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 4:  180 phút tự bao nhiêu giờ

 1. 2 giờ
 2. 3 giờ
 3. 4 giờ
 4. 5 giờ

Đáp số: 180 phút = 3h (Đáp án B)

Ví dụ 5: 2/3 giờ tự từng nào phút

 1. 40 phút
 2. 60 phút
 3. 90 phút
 4. 138 phút

Đáp số: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Xem thêm: làm mềm nước cứng tạm thời

Ví dụ 6: 6,2 tiếng đồng hồ tự từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 180 phút
 3. 362 phút
 4. 372 phút

Đáp số: 6,2 tiếng đồng hồ tự 372 phút (Đáp án D)

Xem thêm:

 • 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Cách thay đổi giờ quý phái phút
 • 1,4 giờ tự từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút
 • 1,5 giờ tự từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ quý phái phút
 • 3/4 giờ tự từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút