bài tập toán lớp 5

Bộ đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 năm 2023 - 2024 sẽ hỗ trợ những em học viên lớp 5 tổ hợp toàn cỗ kiến thức và kỹ năng lý thuyết cần thiết, nằm trong trăng tròn đề ôn tập dượt kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, đem đáp án tất nhiên.

Với những dạng bài xích tập dượt về số thập phân, tỉ lệ thành phần, bảng đơn vị chức năng đo diện tích S, hình học tập, toán vận động, những em tiếp tục nắm rõ những dạng Toán thông thường bắt gặp nhập lịch trình Toán lớp 5, nhằm ôn tập dượt hiệu suất cao, đạt thành phẩm cao trong những bài xích đánh giá, bài xích ganh đua của tớ. Mời những em nằm trong chuyển vận về tham lam khảo:

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5

Bài tập dượt Toán lớp 5 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

  • Đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 - Đề 1
  • Đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 - Đề 1

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trĩnh nhập chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Cho những số thập phân: 3,794 ; 3,749 ; 3,709 ; 3,8 ; 3,781.

Số thập phân lớn số 1 là:

A. 3,709
B. 3,749
C. 3,8
D. 3,781

Bài 2. Hỗn số 7\frac{19}{100} chuyển thành số thập phân được:

A. 7,19
B. 7.019
C. 71,9
D. 7,109

Bài 3. Giá trị của chữ số 7 nhập số thập phân 3,1875 là:

A.0,7
B.0,007
C. 0,07
D.0,0007

Bài 4. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 2345kg = …… tấn b) 34dm2 = ……… m2

c) 5ha = ……. km2 d) 5 dm = .……m

Bài 5. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

Một cửa hàng cung cấp vải vóc, buổi sáng sớm bán tốt \frac{3}{11} tấm vải vóc, giờ chiều bán tốt \frac{3}{8}

số vải vóc còn sót lại và tấm vải vóc còn sót lại 20m. Hỏi tấm vải vóc ban sơ lâu năm từng nào mét? Tấm vải vóc ban sơ lâu năm số mét là: ………………………………………………..

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 23,07 x 3,6

b) 52, 3 - 9,27

c) 13,44 : 3,2

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}

Bài 2. Tìm x:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật đem chiều lâu năm 3,2 dm và chiều rộng lớn vị \frac{3}{4}chiều lâu năm.Tính chu vi và khoảng không tấm bìa hình chữ nhật ê.

Bài 4. Giá một quyển vở ở mon 9 tăng 10% đối với mon 8, thanh lịch mon 10 lại tách 10% đối với mon 9. Hỏi giá chỉ 1 quyển vở ở mon 10 đối với mon 8 rẻ mạt rộng lớn hoặc vướng hơn?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. B

Bài 4: a) 2,345 b) 0,34 c) 0,05 d) 0,5

Bài 5. 44 m vải vóc.

Phần 2

Bài 1.

a) 83,052; b) 43,08; c) 420;

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}=\frac{4}{7}x\frac{5}{3}=\frac{4x5}{7x3}=\frac{20}{21}

Bài 2:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

X + 3,4 = 5,85

X = 5,85 - 3,4

X = 2,45

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

X - 3,02 = 0,32

X = 0,32 + 3,02

X = 3,34

Bài 3.

Bài giải

Chiều rộng lớn tấm bìa là: 3,2 x \frac{3}{4} = 2,4 (dm)

Chu vi tấm bìa là: (3, 2 + 2,4 ) x 2 = 11,2 (dm) Diện tích miếng bìa là : 3,2 x 2,4 = 7,68 (dm2)

Đáp số: Chu vi: 11,2 dm, Diện tích: 7,68 dm2

Bài 4.

Bài giải

Gọi giá chỉ quyển vở mon 8 là a đồng ứng với 100%

Giá một quyển vở mon 9 đối với mon 8 thì hấp tấp số thứ tự là:

100% + 10% = 110% = \frac{110}{100} = 1,1 (lần)

Vậy giá chỉ 1 quyển vở mon 9 là a × 1,1 (đồng)

Xem thêm: đề thi toán vào 10

Một quyển vở mon 10 tách 10% đối với mon 9 hay một quyển vở mon 10 tách đối với mon 9 số chi phí là.

a × 1,1 × 10 : 100

Một quyển vở mon 9 có mức giá là

a × 1,1 - a × 1,1 × 10 : 100 = a x (1,1 - 1,1 × 10 : 100)

= a × 0,99 (đồng)

Ta đem a x 0,99 < a

Vậy giá chỉ 1 quyển vở mon 10 rẻ mạt rộng lớn giá chỉ 1 quyển vở mon 8.

Đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 - Đề 2

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trĩnh nhập chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Số thập phân bao gồm đem nhì trăm, nhì đơn vị chức năng, phụ vương phần chục, phụ vương phần ngàn được ghi chép là:

A. 22,33
B. 202,33
C. 202,303
D. 22,303

Bài 2. 45% của 240m2 là:

A. 108 m2
B. 10,8 m2
C. 1080 m2
D. 120 m2

Bài 3. Số chi phí gửi tiết kiệm là 100 000 đồng. Sau một mon, cả chi phí gửi lẫn lộn chi phí lãi là 101 000 đồng. Hỏi số chi phí lãi vị từng nào tỷ lệ số chi phí gửi?

A.101%
B.1,01%
C. 10,1%
D.1%

Bài 4. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm.

Khi nằm trong một trong những thập phân với một trong những đương nhiên, một các bạn vẫn quên rơi rụng vết phẩy ở số thập phân và bịa đặt tính như nằm trong nhì số đương nhiên cùng nhau nên đang được tổng là 807. Em hãy lần số đương nhiên và số thập đó? biết tổng đích thị của bọn chúng là 241,71.

Đáp số: ……………………………………………

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 32,74 + 53,92 + 17,26 + 16,08

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

Bài 2. Một lớp đem 18 học viên nữ. thạo số học viên nữ cướp 60% số học viên của lớp học tập. Hỏi lớp học tập ê đem từng nào học viên nam?

Bài 3. Lúc 6 giờ nửa tiếng sáng sủa, Lan tới trường cho tới ngôi trường vị xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Trên tuyến đường ê, khi 6 giờ 45 phút u Lan đi làm việc vị xe cộ máy với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi nhì người bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ và cơ hội căn nhà từng nào ki -lô-mét?

Bài 4. Hãy lần những chữ số x, giống hệt mang đến \overline{17x8y} chia không còn mang đến 5 và 9.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1.

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. D

Bài 4. 236 và 5,71

Phần 2.

Bài 1:

a) 32,74+53,92+17,26+16,08

= ( 32,74 + 17,26) + ( 53,92 + 16,08)

= 50 + 70

= 120

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

= 3,7 x ( 2,5 + 7,5)

= 3,7 x 10

= 37

Bài 2. 12 học tập sinh

Bài 3.

Bài giải

Thời gian dối Lan lên đường được khi u xuất phát:

6 giờ 45 phút – 6 giờ nửa tiếng = 15 phút = 0,25 giờ.

Khoảng cơ hội Lan và u khi u xuất phát: 16 x 0,25 = 4 (km).

Hiệu nhì vận tốc:

36 – 16 = trăng tròn (km)

Thời gian dối bắt gặp nhau:

4 : trăng tròn = 0,2 tiếng đồng hồ = 12 phút.

Hai người bắt gặp nhau lúc:

6 giờ 45 phút + 12 phút = 6 giờ 57 phút.

Chỗ bắt gặp nhau cơ hội nhà:

36 x 0,2 = 7,2 (km).

Đáp số: 6 giờ 57 phút và 7,2 km.

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 2

Bài 4. 17280 hoặc 17685

...

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm nội dung chi tiết!