bài tập toán lớp 5 trang 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5 trang 9

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số thập phân tương thích vô điểm chấm bên dưới từng vạch của tia số:

Phương pháp giải:

Quan sát tia số rồi điền phân số tương thích vô điểm chấm.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số sau trở thành phân số thập phân: 

\( \dfrac{11}{2}\) ;         \( \dfrac{15}{4}\) ;        \( \dfrac{31}{5}\).

Phương pháp giải:

Quy đồng những phân số sao cho tới khuôn mẫu số của những phân số mới nhất là \(10; 100; 1000; ...\)

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{11}{2}=\dfrac{11 \times 5}{2 \times 5}=\dfrac{55}{10}\) ;                     \( \dfrac{15}{4}=\dfrac{15\times 25}{4 \times 25}=\dfrac{375}{100}\);

\( \dfrac{31}{5}=\dfrac{31\times 2}{5\times2}=\dfrac{62}{10}\) .

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số sau trở thành phân số thập phân sở hữu khuôn mẫu số là \(100\): 

\( \dfrac{6}{25}\) ;         \( \dfrac{500}{1000}\) ;         \( \dfrac{18}{200}\) .

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân tách cả tử số và khuôn mẫu số của những phân số vẫn cho tới với một trong những tương thích nhằm được phân số thập phân sở hữu khuôn mẫu là \(100\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{6}{25} =\dfrac{6 \times 4}{25 \times 4}=\dfrac{24}{100}\) ;                \( \dfrac{500}{1000}=\dfrac{500:10}{1000:10}=\dfrac{50}{100}\) ;

\( \dfrac{18}{200}\) \( =\dfrac{18:2}{200:2}=\dfrac{9}{100}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

>, <, = ?

Xem thêm: tâm của đường tròn nội tiếp tam giác

\( \dfrac{7}{10}\) ... \(\dfrac{9}{10}\)                            \(\dfrac{92}{100}\) ... \(\dfrac{87}{100}\);

\(\dfrac{5}{10}\) ... \(\dfrac{50}{100}\)                          \(\dfrac{8}{10}\) ... \(\dfrac{29}{100}\).

Phương pháp giải:

- Cách đối chiếu nhị phân số nằm trong khuôn mẫu số: Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.

- Cách đối chiếu nhị phân số ko nằm trong khuôn mẫu số:

+ Quy đồng nhị phân số về nằm trong khuôn mẫu.

+ Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.

Lời giải chi tiết:

+) \( \dfrac{7}{10}<\dfrac{9}{10}\) ;             

+) \(\dfrac{92}{100}>\dfrac{87}{100}\) ;            

+) \(\dfrac{5}{10}= \dfrac{5 \times 10}{10 \times 10}=\dfrac{50}{100}\) ;   

    Vậy: \(\dfrac{5}{10}=\dfrac{50}{100}\).       

+)  \(\dfrac{8}{10} = \dfrac{8 \times 10}{10\times 10}=\dfrac{80}{100}\)

   Vì \(80 > 29\) nên \(\dfrac{80}{100}>\dfrac{29}{100}\). 

   Vậy: \(\dfrac{8}{10}>\dfrac{29}{100}\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một lớp học tập sở hữu \(30\) học viên, vô đó \(\dfrac{3}{10}\) số học viên là học viên xuất sắc Toán, \( \dfrac{2}{10}\) số học viên là học viên xuất sắc Tiếng Việt. Hỏi lớp học tập cơ sở hữu từng nào học viên xuất sắc Toán, từng nào học viên xuất sắc Tiếng Việt?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên xuất sắc Toán tớ lấy số học viên cả lớp nhân với \(\dfrac{3}{10}\).

- Tìm số học viên xuất sắc Tiếng Việt tớ lấy số học viên cả lớp nhân với \(\dfrac{2}{10}\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 30 học tập sinh

Học sinh xuất sắc toán: \(\dfrac{3}{10}\) số học tập sinh

Học sinh xuất sắc Tiếng Việt: \(\dfrac{2}{10}\) số học tập sinh

Học sinh xuất sắc toán: ? em

Học sinh xuất sắc Tiếng Việt: ? em

Bài giải

Số học viên xuất sắc toán là:

               \(30 \times \dfrac{3}{10}=9\) (học sinh)

Số học viên xuất sắc giờ việt là:

Xem thêm: 300 bài toán nâng cao lớp 4 có lời giải

               \( 30 \times \dfrac{2}{10}=6\) (học sinh)

                                    Đáp số: \(9\) học viên xuất sắc Toán;

                                                \(6\) học viên xuất sắc Tiếng Việt.