bài tập về thì quá khứ đơn

Thì Quá khứ đơn là một trong thì thông thường xuyên cần dùng vô tiếp xúc mỗi ngày và xuất hiện tại nhiều trong số bài bác thi đua. Để giúp đỡ bạn bắt dĩ nhiên phần kỹ năng ngữ pháp cần thiết này, TOPICA Native gửi cho tới chúng ta tổ hợp hoàn hảo cỗ bài luyện thì Quá khứ đơn (Simple Past Tense) tiếp sau đây.

Bạn đang xem: bài tập về thì quá khứ đơn

Xem thêm:

 • 12 thì vô giờ Anh
 • Thì quá khứ đơn: Dấu hiệu nhận ra, công thức và bài bác tập

1. Tóm tắt lý thuyết thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)

Trước khi chính thức rèn luyện bài bác luyện quá khứ đơn, hãy nằm trong TOPICA điểm qua loa một vài lý thuyết cần thiết chú ý về thì quá khứ đơn nhé!

1.1. Công thức thì quá khứ đơn

Thể Động kể từ tobe Động kể từ thường
Khẳng ấn định (+)
 • S + was/ were + ……

Trong đó:

S = I/ He/ She/ It + was

S= We/ You/ They + were

Ví dụ:

I was at my friend’s house yesterday morning.

(Tôi đang được ở trong nhà chúng ta tôi sáng sủa ngày hôm qua.)

 • S + V-ed

Ví dụ:

We studied English last night.

(Tối qua loa Cửa Hàng chúng tôi đang được học tập giờ Anh.)

Phủ ấn định (-)
 • S + was/were not + ……

Trong đó:

was not = wasn’t

were not = weren’t

Ví dụ:

We weren’t at trang chủ yesterday.

(Hôm qua loa Cửa Hàng chúng tôi ko ở trong nhà.)

 • S + did not + V (nguyên thể)

Trong thì quá khứ đơn câu phủ ấn định tao mượn trợ động kể từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động kể từ theo đòi sau ở dạng vẹn toàn thể.)

Ví dụ:

He didn’t come to tát school last week.

(Tuần trước cậu tao ko cho tới ngôi trường.)

Nghi vấn (?) Was/Were+ S + V(nguyên thể)?

Ví dụ:

Was she tired of yesterday? (Cô ấy đem bị mệt mỏi ngày ngày hôm qua không?)

-> Yes, she was. (Có, cô ấy đem.)

 • Did + S + V(nguyên thể)?

Ví dụ:

Did you visit Ho Chi Minh Museum with your class last weekend? (Bạn đưa theo thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng Sài Gòn với lớp của doanh nghiệp vào buổi tối cuối tuần trước hoặc không?)

-> Yes, I did. (Có, bản thân có)


1.2. Cách dùng thì quá khứ đơn

 • Diễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm rõ ràng, hoặc một khoảng chừng thời hạn vô quá khứ và đang được kết đôn đốc trọn vẹn ở quá khứ.

VD: My sister came trang chủ late last night. (Chị gái tôi về mái ấm muộn tối qua loa.)

 • Diễn mô tả một hành vi lặp chuồn tái diễn vô quá khứ. 

VD: They always enjoyed going to tát the zoo. (Họ đang được luôn luôn trực tiếp yêu thích khi chuồn thăm hỏi vườn bách thú.)

 • Diễn đạt những hành vi xẩy ra tiếp tục vô quá khứ.

VD: Anna came trang chủ, took a nap, then had lunch. (Laura về mái ấm, ngủ một giấc, rồi ăn trưa.)

 • Diễn đạt một hành vi xen vào trong 1 hành vi đang được ra mắt vô quá khứ.

VD: When Jane was cooking breakfast, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang được nấu nướng bữa sáng sủa thì đùng một cái đèn tắt.)

 • Diễn đạt hành vi không tồn tại thiệt ở lúc này vô câu ĐK loại II.

VD: If you were u, you would vì thế it. (Nếu chúng ta là tôi, các bạn sẽ thực hiện thế.)

Các bài tập về thì quá khứ đơn - BT thì quá khứ đơn - bài bác luyện past simple

Các bài tập về thì quá khứ đơn – BT thì quá khứ đơn – bài bác luyện past simple

 • Dùng vô câu ước không tồn tại thật

I wish I were in America now. (Tôi ước gì giờ đây tôi ở Mỹ)

→ việc “ở Mỹ” là không tồn tại thiệt vô lúc này.

 • Dùng vô một vài cấu trúc: It’s + (high) time + S + Ved It + is + khoảng chừng thời hạn + since + thì quá khứ

Ví dụ: It is high time we started to tát learn English seriously. (Đã đến thời điểm tất cả chúng ta cần chính thức học tập giờ Anh ngặt túc)

 • Câu căn vặn hoàn toàn có thể ở lúc này triển khai xong những câu vấn đáp ở quá khứ

Ví dụ: 

Nếu người fake thư thông thường cho tới khoảng chừng đằm thắm 9h và 10 giờ, thì kể từ 9h cho tới 10 giờ tất cả chúng ta tiếp tục nói:
→ Has the postman come yet/this morning?

(Sáng ni người fake thư đang đi tới chưa?)

Xem thêm: thơ về quê hương ngắn

Nhưng sau quá trình kể từ 9h cho tới 10 giờ thì tất cả chúng ta tiếp tục nói:

→ Did the postman come this morning?

(Sáng ni, người fake thư đang đi tới rồi chứ?)

 • Dùng nhằm mô tả một sự khiếu nại lịch sử hào hùng.

Ví dụ:

The Chinese invented printing. (Người Trung Quốc đang được phát minh sáng tạo đi ra máy in)

 • Khi hành vi xẩy ra một cơ hội rõ rệt ở 1 thời điểm chắc chắn trong cả khi thời đặc điểm đó ko được nói đến.

Ví dụ: The train was ten minutes late. (Xe lửa đang được trễ mươi phút)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự vấp “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 thứ tự.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

1.3. Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ đơn

Để nhìn thấy động kể từ cần thiết phân chia ở thì quá khứ đơn, chúng ta nên lưu ý những kể từ sau đem vô câu:

 • Yesterday: Hôm qua
 • Last night: Tối qua
 • Last week: Tuần trước
 • Last month: Tháng trước
 • Last year: Năm ngoái
 • Ago: Cách đây
 • at, on, in… + thời hạn vô quá khứ
 • When + mệnh đề phân chia thì quá khứ đơn

Với công thức, cách sử dụng và tín hiệu nhận ra bên trên phía trên, giờ bạn đã sở hữu thể thực hành thực tế tức thì một vài bài tập về thì quá khứ đơn rồi đấy!

Ngoài đi ra, nhằm xem thêm những hình mẫu câu thì quá khứ đơn, chúng ta có thể theo đòi dõi đoạn phim bên dưới đây:

2. Bài luyện thì quá khứ đơn đem đáp án

Sau phía trên, TOPICA tiếp tục phân loại những dạng bài tập về thì quá khứ đơn cơ bạn dạng và nâng lên sẽ giúp chúng ta dễ dàng và đơn giản ôn luyện theo đòi chuyên môn. Cùng xem thêm bài bác luyện phân chia thì quá khứ đơn tiếp sau đây nhé!

2.1. Các bài bác luyện thì quá khứ đơn cơ bản

Bài 1: Bài luyện phân chia động kể từ thì quá khứ đơn 

 1. I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. 
 2. A: ___________ Helen (drive)___________ to tát work? – B: Yes, she ___________.
 3. My neighbor (buy)___________ a new xế hộp last week. 
 4. They (go)___________ to tát Italy on their last summer holiday. 
 5.  ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.
 6. My family and I (see)___________ a comedy movie last night. 
 7. First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water. 
 8. Suddenly, the animal jumped and (bite)___________ my hand. 
 9. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? 
 10. The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. 
 11. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago.
 12. When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. 
 13. The police (catch)___________ all three of the ngân hàng robbers last week. 
 14. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? 
 15. Unfortunately, I (forget)___________ to tát (bring)___________ my money.

Bài luyện thì quá khứ đơn 

Bài luyện giờ Anh thì quá khứ đơn

Bài 2: Chuyển những câu tiếp sau đây kể từ lúc này đơn lịch sự quá khứ đơn

 1. He goes to tát the swimming pool because he likes swimming.
 2. They have dinner at nine o´clock.
 3. Helen eats too many sweets.
 4. I buy the newspaper in the cửa hàng.
 5. We get up at eight o´clock and go to tát school
 6. Does she buy the newspaper in the cửa hàng over there? 
 7. Do they vì thế their homework in the evening? 
 8. Do they have a good holiday? 
 9. Do they find any animal in the forest? 
 10. Is it dark when she gets up in the morning? 

Bài 3: Chuyển những động kể từ bất quy tắc sau lịch sự dạng quá khứ

 1. Be
 2. Become
 3. Begin
 4. Break
 5. Bring
 6. Build
 7. Buy
 8. Choose
 9. Come
 10. Cost
 11. Cut
 12. Do
 13. Dream
 14. Drink
 15. Eat
 16. Feel
 17. Find
 18. Forget
 19. Get
 20. Give
 21. Go
 22. Have
 23. Hear
 24. Hold
 25. Keep
 26. Know
 27. Learn
 28. Let
 29. Make
 30. Mean
 31. Meet
 32. Pay
 33. Put
 34. Read
 35. Rise
 36. Run
 37. Say
 38. See
 39. Send
 40. Set
 41. Shake
 42. Shut
 43. Sing
 44. Sit
 45. Sleep
 46. Stand
 47. Swim
 48. Take
 49. Teach
 50. Tell
 51. Think
 52. Wear
 53. win
 54. write

Bài 4: Chia động kể từ ở thì quá khứ đơn

 1. It was warm, so sánh I took off my coat. (take).
 2. The film wasn’t very goor. I didn’t enjoy it very much. (enjoy)
 3. I knew Sarah was very busy, so sánh I ….. her (disturb)
 4. I was very tired, so sánh I ….. the buổi tiệc ngọt early. (leave)
 5. The bed was very uncomfortable. I ….. very well (sleep)
 6. The window was open and a bird ….. into the room (fly)
 7. The khách sạn wasn’t very expensive. It ….. very much (cost)
 8. I was in a hurry, so sánh I ….. time to tát phone you (have).
 9. It was hard carrying the bags. They ….. very heavy. (be)

Bài 5: Bài luyện về thì quá khứ – Đọc những gì Laure nói tới một ngày thao tác làm việc nổi bật.

Laure: I usually get up at 7 o’clock and have a big breakfast. I walk to tát work, which takes u about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get trang chủ. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I goto bed at about 11 o’clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn’t vì thế yesterday.

She got up at 7 o’clock

 1. She ….. a big breakfast
 2. She …..
 3. It ….. to tát get to tát work.
 4. ….. at 8:45.
 5. ….. lunch
 6. ….. at 5 o’ clock
 7. ….. tired when ….. trang chủ.
 8. ….. a meal yesterday evening
 9. ….. out yesrerday evening.
 10. ….. at 11 o’ clock
 11. ….. well last night.

2.2. Các bài bác luyện thì quá khứ đơn nâng cao 

Các dạng bài bác luyện thì quá khứ đơn - bài bác luyện simple past

Các dạng bài bác luyện thì quá khứ đơn – bài bác luyện simple past

Tiếp theo đòi phía trên, TOPICA tiếp tục tổ hợp bài bác luyện giờ Anh về thì quá khứ đơn dạng nâng lên. Hãy đảm nói rằng chúng ta có thể triển khai xong những bài bác luyện cơ bạn dạng về thì quá khứ đơn trước khi tới với bài bác luyện nâng lên này nhé!

Bài 1: Bài luyện phân chia động kể từ quá khứ đơn

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) to tát the country with their two dogs and ___  (play) together. Ben and Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs  (be) not there. So they ___  (call) them and ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them and ___  (take) them back. Charlie ___  (be) very happy to tát see them again. At lunch time Nick ___ (go) to tát the bikes and ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___  (play) football. Nick and Dave  ____ (win). In the evening they ___ (ride) trang chủ.

Bài 2: Chuyển những câu sau lịch sự câu phủ ấn định và nghi kị vấn

 1. Nam wrote an essay in Literature class this morning.
 2. I watched TV yesterday morning.
 3. Nam and you were in the English club last Tuesday
 4. They ate noodles two hours ago.
 5. We always had a nice time on Christmas holiday in the past.
 6. My father decorated the Christmas tree.
 7. She bought a new dress yesterday.
 8. They were late for school.
 9. Mr.Tam took his children to tát the museum last Sunday.
 10. Hoa made a cushion for her armchair.

Bài 3: Bài luyện ghi chép lại câu thì quá khứ đơn

Hoàn trở nên câu sau trúng dạng thì quá khứ đơn

 1. It/ be/ cloudy/ yesterday.
 2. In 1990/ we/ move/ to tát another thành phố.
 3. When/ you/ get/ the first gift?
 4. She/ not/ go/ to tát the church/ five days ago.
 5. How/ be/ he/ yesterday?
 6. and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?
 7. They/ happy/ last holiday?
 8. How/ you/ get there?
 9. I/ play/ football/ last/ Sunday.
 10. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.
 11. Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.
 12. Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.
 13. We/ have/ fun/ yesterday.
 14. My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.

Bài 4: Lựa lựa chọn và điền dạng trúng của từ

teach     cook     want     spend       ring

be     sleep     study     go     write

 1. She…..out with her boyfriend last night.
 2. Laura…..a meal yesterday afternoon.
 3. Mozart…..more than thở 600 pieces of music.
 4. I…..tired when I came trang chủ.
 5. The bed was very comfortable so sánh they…..very well.
 6. Jamie passed the exam because he…..very hard.
 7. My father…..the teenagers to tát drive when he was alive.
 8. Dave…..to tát make a fire but there was no wood.
 9. The little boy…..hours in his room making his toys.
 10. The telephone…..several times and then stopped before I could answer it.

Bài 5: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ đơn nhằm triển khai xong mẩu truyện về Bạch Tuyết

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)…… young. Her father (marry) 2………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so sánh beautiful.

The evil queen (order) 3…………. a hunter to tát kill Snow White but he couldn’t vì thế it because she was so sánh lovely. He (chase) 4………….her away instead, and she (take) 5…………. refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6………….with the dwarfs and took care of them and they (love) 7………….her dearly.

Then one day the talking mirror (tell) 8………….the evil queen that Snow White was still alive. She (change) 9………….herself into a witch and (make) 10………….a poisoned táo. She (go) 11…………. to tát the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to tát eat the poisoned táo, which (put) 12………….her into an everlasting sleep.
Finally, a prince (find) 13………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be) 14………….married and lived happily ever after.

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự vấp “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 thứ tự.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Đáp án bài bác luyện về Quá khứ đơn

3.1. Bài luyện cơ bạn dạng thì quá khứ đơn

Bài 1

 1. ate 
 2. Did / drive / did 
 3. bought 
 4. went 
 5. Did / swim / didn’t 
 6. saw 
 7. did / drank 
 8. bit 
 9. did / get up 
 10. flew 
 11. heard 
 12. broke / hurt 
 13. caught 
 14. did / read 
 15. forgot / bring

Bài 2

 1. He went to tát the swimming pool because he liked swimming.
 2. They had dinner at nine o´clock.
 3. Helen ate too many sweets.
 4. I bought the newspaper in the cửa hàng.
 5. We got up at eight o´clock and went to tát school.
 6. Did she buy the newspaper in the cửa hàng over there?
 7. Did they vì thế their homework in the evening?
 8. Did they have a good holiday?
 9. Did they find any animal in the forest?
 10. Was it dark when she got up in the morning?

Bài 3

 1. Was/ were
 2. Became
 3. Began
 4. Broke
 5. Brought
 6. Built
 7. Bought
 8. Chose
 9. Came
 10. Cost
 11. Cut
 12. Did
 13. Dreamt
 14. Drunk
 15. Ate
 16. Felt
 17. Found
 18. Forgot
 19. Got
 20. Gave
 21. Went
 22. Had
 23. Heard
 24. Held
 25. Kept
 26. Knew
 27. Learnt/Learned
 28. Let
 29. Made
 30. Meant
 31. Met
 32. Paid
 33. Put
 34. Read
 35. Rose
 36. Run
 37. Said
 38. Saw
 39. Sent
 40. Set
 41. Shook
 42. Shut
 43. Sang
 44. Sat
 45. Slept
 46. Stood
 47. Swam
 48. Took
 49. Taught
 50. Told
 51. Thought
 52. Wore
 53. Won
 54. Wrote

Bài 4

3. didn’t disturb     4. left        5. didn’t sleep           6. flew            7. didn’t cost         8. didn’t have      9. were

Bài 5

 1. had
 2. she walked to tát work
 3. It tooks her half an hour
 4. She starts work
 5. she didn’t have any lunch
 6. she finished work
 7. she was tired when she got home
 8. she cooked
 9. she didn’t go
 10. she went to tát bed
 11. she slept

3.2. Bài luyện nâng lên thì quá khứ đơn

Bài 1

 1. talk
 2. went
 3. played
 4. had
 5. were
 6. called
 7. looked
 8. found
 9. took
 10. was
 11. went
 12. fetched
 13. played
 14. won
 15. rode

Bài 2

 1. Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did Nam write an essay in Literature class this morning?
 2. I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?
 3. Nam and you were not in the English club last Tuesday – Were Nam and you in the English club last Tuesday?
 4. They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?
 5. We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?
 6. My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?
 7. She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?
 8. They were not late for school. – Were they late for school?
 9. Mr.Tam didn’t take his children to tát the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to tát the museum last Sunday?
 10. Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?

Bài 3

 • It was cloudy yesterday.
 • In 1990, we moved to tát another thành phố./ We moved to tát another thành phố in 1990.
 • When did you get the first gift?
 • She did not go to tát the church five days ago./ She didn’t go to tát the church five days ago.
 • How was he yesterday?
 • Did Mr. and Mrs. James come back trang chủ and have lunch late last night?
 • Were they happy last holiday?
 • How did you get there?
 • I played football last Sunday.
 • My mother made two cakes four days ago.
 • Tyler visited his grandmother last month.
 • Joni went to tát the zoo five days ago.
 • We had fun yesterday.
 • My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.

Bài 4

 1. went
 2. cooked
 3. wrote
 4. was tired
 5. slept
 6. studied
 7. taught
 8. wanted
 9. spent
 10. rang

Bài 5

Giải mến đáp án: Đoạn văn tế bào mô tả những hành vi xẩy ra tiếp tục vô quá khứ và đang được kết thúc

=> Chia toàn bộ đáp án ở thì lúc này đơn

Câu Đáp án Vẻ đẹp mắt kể từ vựng Câu Đáp án Vẻ đẹp mắt kể từ vựng
1 Was Pass away (Trang trọng rộng lớn Die): Qua đời 8 told Sự khác lạ đằm thắm Evil và Devil:Evil /’i:vl/ (n) (adj): xấu xí, việc xấu xa hoặc điều ácDevil /’devl / (n): quái quỷ
2 married King /kɪŋ/ (n): Vua- Queen /kwiːn/ (n): Nữ hoàng- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa- Crown /kraun/ (n): Vương miện; ngôi vua- Throne / θroun/ (n): ngai vàng vàng, ngôi vua 9 changed
3 ordered Murder = Kill: Giết hại 10 made
4 chased Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vô đâu đó 11 went
5 Took Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn 12 put
6 Lived 13 found
7 Loved 14 were Live happily ever after (thành ngữ): Sống niềm hạnh phúc mãi mãi về sau = Trăm năm hạnh phúc

Trên đấy là phần bài luyện thì quá khứ đơn – một trong mỗi thì cần thiết nhất vô giờ Anh. Việc chịu khó thực hiện bài bác luyện không thiếu thốn tiếp tục giúp đỡ bạn bắt dĩ nhiên kỹ năng và cơ hội dùng thì quá khứ đơn Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng và đạt điểm cao!

Xây dựng trong suốt lộ trình học tập giờ Anh mang đến riêng biệt chúng ta, liên kết và nhận tức thì tư vấn kể từ Chuyên Viên của TOPICA NATIVE, nâng cấp chuyên môn giờ Anh tức thì hôm nay!

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự vấp “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 thứ tự.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

Xem thêm: câu chia buồn đám tang