bây giờ là bao nhiêu độ

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hồ Chí Minh

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 10h 01/09/2023

  • Thời tiết

    : Mây thay cho thay đổi, trời nắng

  • Hướng gió

    : Gió tây - tốc độ: 4 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 03/09/2023

30°C

26°C

 100°%

4m/s

Nhiều mây, đem mưa vừa

Thứ nhì 04/09/2023

31°C

26°C

 100°%

Nhiều mây, đem mưa vừa

Thứ tía 05/09/2023

31°C

26°C

 98°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ tư 06/09/2023

Xem thêm: mở bài tây tiến hay

32°C

26°C

 100°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ năm 07/09/2023

33°C

26°C

 100°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ sáu 08/09/2023

31°C

26°C

 98°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ bảy 09/09/2023

33°C

26°C

 100°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Chủ nhật 10/09/2023

33°C

26°C

 100°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Xem thêm: cùng nghĩa với may mắn

Biểu đồ vật sức nóng phỏng 10 ngày qua