benzen có làm mất màu dung dịch brom không

Benzen đem làm mất đi color brom không

C6H6 đem làm mất đi color hỗn hợp brom không

Benzen đem làm mất đi color hỗn hợp brom ko được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc Benzen đem làm mất đi color brom ko. Đây là thắc mắc được không ít độc giả nhập quy trình thực hiện những dạng thắc mắc bài bác tập luyện trắc nghiệm tương quan cho tới hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom, đem thể hiện những mặt hàng Hóa chất cơ học, đòi hỏi độc giả cần đã cho thấy hóa học làm mất đi color hỗn hợp Br2 hoặc hóa học ko làm mất đi color hỗn hợp brom. Để rất có thể thực hiện được dạng thắc mắc này độc giả cần thiết tóm chắc hẳn những đặc thù chất hóa học cơ phiên bản của từng hóa học nhập công tác đang được học tập.

Bạn đang xem: benzen có làm mất màu dung dịch brom không

Hy vọng trải qua nội dung tư liệu này tiếp tục cung ứng những vấn đề, nội dung quan trọng cho tới độc giả. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Benzen đem làm mất đi color hỗn hợp brom không

Hướng dẫn vấn đáp thắc mắc

Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp brom

Benzen đem cấu trúc vòng 6 cạnh của một lục giác đều, nhập cơ 3 link song luân phiên xen kẹt với 3 link đơn.

Do đem cấu trúc đặc thù này nên benzen đem đặc thù đặc thù của hiđrocacbon thơm ngát là: Dễ nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Vì vậy benzen ko làm mất đi color hỗn hợp nước brom. Benzen chỉ làm mất đi color brom khan và đem xúc tác là bột Fe.

Tính Hóa chất của Benzen

Do đem cấu trúc đặc thù này nên benzen đem đặc thù đặc thù của hiđrocacbon thơm ngát là: Dễ nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong.

1. Phản ứng thế

C6H6 + Br2 \overset{(Fe, t^{o}) }{\rightarrow} C6H5Br + HBr 

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 quánh, to)

2. Phản ứng cộng

C6H6 + 3H2 \overset{Ni, t^{o} }{\rightarrow}C6H12 

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 (as) (hexacloran hoặc 666 hay như là một,2,3,4,5,6 - hexacloxiclohexan)

3. Phản ứng oxi hóa

Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp KMnO4.

Oxi hóa trả toàn:

C6H6 + 7,5O2 \overset{ t^{o} }{\rightarrow} 6CO2 + 3H2O

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho mặt hàng hóa học sau: C2H2, C6H6, CH4, H2. Các hóa học đều làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, H2, CH4.

D. C2H2, C2H4

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy những hóa học đều làm mất đi color hỗn hợp nước brom là C2H2, C2H4.

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Câu 2. Trong những hóa học sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2, C6H6. Hãy cho thấy đem những hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. C2H4, C3H4, C2H2

B. C2H4, C2H2, C6H6

C. C3H4, C2H6, C2H2

D. C2H4, C2H2, C6H6

Xem đáp án

Đáp án C

Xem thêm: giấy rách phải giữ lấy lề

Các hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Câu 3. Cho những nội dung đánh giá và nhận định sau đây, nội dung này đúng

A. Brom ko làm mất đi color hỗn hợp Brom

B. Benzen phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp dung dịch tím Lúc đem ĐK độ sáng.

C. Stiren chỉ làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím ở nhiệt độ chừng cao.

D. Toluen làm mất đi color hỗn hợp KMnO4 ở nhiệt độ chừng thông thường.

Xem đáp án

Đáp án A

A chính vì thế brom khan chỉ tiến hành phản xạ thế nhập vòng benzen Lúc đem xúc tác bột Fe.

C6H6 + Br2 \overset{Fe, t^{o} }{\rightarrow}C6H5Br + HBr

B sai, vì thế benzen ko phản xạ với hỗn hợp KMnO4 ở từng ĐK.

C sai, vì thế stiren làm mất đi color dung dịch tím ngay lập tức ở nhiệt độ chừng thông thường.

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

D Sai vì thế toluen chỉ làm mất đi color dung dịch tím ở nhiệt độ chừng cao.

C6H5CH3 + 2KMnO4 \overset{t^{o} }{\rightarrow} C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

Câu 4. Nhận lăm le này tại đây sai?

A. Axetilen chỉ nhập cuộc phản xạ tráng bạc, ko làm mất đi color hỗn hợp brom.

B. Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp brom, chỉ tiến hành phản xạ thế nhập vòng benzen Lúc đem xúc tác bột sắt

C. Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

D. Khi đun rét toluen với hỗn hợp dung dịch tím, thấy color hỗn hợp bị rơi rụng color.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Sai vì  Axetilen nhập cuộc cả phản xạ tráng bạc và làm mất đi color hỗn hợp brom.

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

2C2H2 + Br2 → C2H2Br2

B. Đúng: Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp brom, chỉ tiến hành phản xạ thế nhập vòng benzen Lúc đem xúc tác bột sắt

C6H6 + Br2 \overset{Fe, t^{o} }{\rightarrow}C6H5Br + HBr

C. Đúng: Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D. Đúng: Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

Xem thêm: phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

C6H5CH3 + 2KMnO4 \overset{t^{o} }{\rightarrow}C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

------------------------------------------------

Trên phía trên VnDoc.com đang được reviews cho tới độc giả tài liệu: Benzen đem làm mất đi color hỗn hợp brom ko. Để đem thành quả cao hơn nữa nhập học hành, VnDoc xin xỏ reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác tập luyện Hóa học tập lớp 11