bị động hiện tại hoàn thành

Như chúng ta vẫn biết, câu thụ động là câu dùng làm nhấn mạnh vấn đề vô những cửa hàng phải chịu vì thế một hành vi. Vậy câu bị động hiện tại hoàn thành là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của loại câu thụ động này như vậy nào? Hãy nằm trong VUS tìm hiểu cụ thể trải qua nội dung bài viết sau đây và nằm trong thực hành thực tế giải bài xích luyện về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong nhé!

Nắm vững vàng lý thuyết câu dữ thế chủ động trước khi tham gia học câu bị động hiện tại hoàn thành

Câu thụ động vốn liếng dĩ được kiến thiết và biến hóa kể từ câu dữ thế chủ động, chính vì vậy, nhằm hoàn toàn có thể học tập đảm bảo chất lượng về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong thì trước tiên bạn phải nắm rõ lý thuyết về câu dữ thế chủ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong. Việc hiểu về những bộ phận vô câu dữ thế chủ động, những tín hiệu nhận ra và cách sử dụng của câu tiếp tục khiến cho bạn xác lập và kiến thiết câu thụ động đúng chuẩn rộng lớn.

Bạn đang xem: bị động hiện tại hoàn thành

Cấu trúc câu dữ thế chủ động thời điểm hiện tại trả thành

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu căn vặn với WH
S + have/has + V3/ed + O

S + have/has + not + V3/ed + O

→ have not = haven’t

→ has not = hasn’t

Have/Has + S + V3/ed + O?

→ Yes, S + have/has

→ No, S + have/has not

Wh + have/has + S +  V3/ed…?
He has played football for years He has not played football for years Has he played football for years ? When have they visited this museum?

He/She/It/Tên riêng biệt (thuộc group danh kể từ số ít) + has

I/You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + have

Cách người sử dụng thời điểm hiện tại trả thành

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi chính thức ở vượt lên khứ và kéo dãn cho tới hiện tại tại

→ They have lived in that house since 2010 (Họ vẫn sinh sống vô mái nhà cơ từ thời điểm năm 2010.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi xẩy ra tái diễn rất nhiều lần vô vượt lên khứ

→ They have visited that museum multiple times (Họ đã đi vào thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng cơ rất nhiều lần.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi chỉ vừa phải mới nhất xảy ra

→ She has just finished her presentation. (Cô ấy vừa phải mới nhất hoàn thành xong bài xích thuyết trình.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi tuy nhiên người rằng ko hiểu ra thời hạn xảy ra

→ Someone has taken my pencil. (Ai này đã lấy cây cây viết chì của tôi.)

 • Mô miêu tả thưởng thức, tay nghề cho tới thời gian hiện tại tại

→ I have learned a lot about different cultures through my travels. (Tôi vẫn học tập thật nhiều về những nền văn hóa truyền thống không giống nhau trải qua những chuyến phượt của tớ.)

Các tín hiệu nhận ra của thì thời điểm hiện tại trả thành

Để nhận ra thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong, chúng ta cũng có thể địa thế căn cứ vô kể từ và cụm kể từ sau: Already, before, ever, never, for, since, yet, just, recently, lately, until now, up to tướng the present, up to tướng now, sánh far,…

Ví dụ:

 • I have already completed the assignment. (Tôi vẫn hoàn thành xong bài xích luyện rồi)
 • I have been working at this company since 2022. (Tôi vẫn thao tác bên trên công ty lớn này từ thời điểm năm 2022 cho tới hiện tại tại)
 • Nam and Lan have been living in London for 2 years. (Nam và Lan vẫn sinh sống ở Luân Đôn 2 năm)
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Lý thuyết về câu bị động hiện tại hoàn thành

Dưới đấy là toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức cần thiết về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tuy nhiên bạn phải cầm.

Cách người sử dụng câu thụ động của thì thời điểm hiện tại trả thành

Câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong (Present Perfect Passive) là câu dùng làm nhấn mạnh vấn đề vô những cửa hàng phải chịu vì thế một hành vi này cơ chứ không triệu tập vô đối tượng người tiêu dùng triển khai hành vi. Hiểu Theo phong cách giản dị câu thụ động về thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong là câu tuy nhiên mái ấm ngữ sẽ không còn triển khai hành vi.

Ví dụ:

 • Câu mái ấm động: She has read the book. (Cô ấy vẫn hiểu cuốn sách.)
 • Câu bị động: The book has been read by her. (Cuốn sách đã và đang được hiểu vì thế cô ấy.)

Trong ví dụ bên trên hoàn toàn có thể thấy mái ấm ngữ vô câu thụ động “Cuốn sách” ko triển khai hành vi của động kể từ “đọc” tuy nhiên đơn giản vật tiêu thụ hành vi và phải chịu.

Cấu trúc của câu bị động hiện tại hoàn thành

Cấu trúc của câu bị động hiện tại hoàn thành được liệt kê cụ thể vô bảng sau đây và bao hàm những ví dụ ví dụ quy đổi kể từ câu dữ thế chủ động thanh lịch câu thụ động.

Khẳng định Phủ định Nghi vấn
S + have/ has + been + V3/ed + (by + O) S + have/ has + not + been + V3/ed + (by + O) Have/ Has + S + been + V3/ed + (by + O)?

Câu mái ấm động: 

→ They have completed the project.

Câu bị động: 

→ The project has been completed by them

Câu mái ấm động: 

→ They have not completed the project.

Câu bị động: 

→ The project has not been completed by them

Câu mái ấm động: 

→ Have they completed the project?

Câu bị động: 

→ Has the project been completed by them?

“Chủ kể từ ” trong câu thụ động là “Tân ngữ” trong câu mái ấm động

“Tân ngữ ” trong câu thụ động là “Chủ kể từ ” trong câu mái ấm động

u ý khi biến hóa câu bị động hiện tại hoàn thành

 • Nếu người triển khai hành vi là những đại kể từ ko xác lập và ko nhập vai trò cần thiết như “someone, we, they, he, she, something, everybody, anything” thì tao hoàn toàn có thể lược vứt đi nhằm thực hiện cho tới câu thụ động trở thành giản dị, dễ nắm bắt và cộc gọn gàng rộng lớn.

Someone has taken my pencil. (Ai này đã lấy cây cây viết chì của tôi)

→ My pencil has been taken. (Cây cây viết chì của tôi đã trở nên lấy tổn thất.)

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá kĩ năng nằm trong kho tàng: Bế Tắc quyết học tập giờ đồng hồ Anh

 • Nếu mái ấm kể từ của câu dữ thế chủ động là “nothing, no one, nobody” thì khi trả thanh lịch câu thụ động nên ở thể phủ định.

No one has notified Lan. (Không với ai thông tin cho tới Lan)

→ Lan has not been notified. (Lan dường như không được thông báo)

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện phần mềm về câu bị động hiện tại hoàn thành

Bài luyện bị động của thời điểm hiện tại trả thành: Chia động kể từ ở thể bị động

 1. The glass window _________  (break).
 2. The room _________  (clean) since you left.
 3. _______________ (the room / clean) since you left?
 4. Guess what! Mike’s smartphone  _________  (steal).
 5. You always vì thế well, Ruth. You_________  (not give) the school maths prize once, you’ve had it twice!

Đáp án:

1has been broken
2has been cleaned
3Has the room been cleaned
4has been stolen
5haven’t been given

Bài luyện câu thụ động thì thời điểm hiện tại trả thành: Sắp xếp lại những kể từ sẽ tạo trở nên câu ở thể bị động

 1. been / the/ opened/ door / has
 2. stolen / the cát / meat / has / been / by / your
 3. done / homework / our / been / has
 4. the meeting / until / postponed / been / the month / the kết thúc of / has
 5. a ngân hàng in Los Angeles / stolen / from / has / over / in cash / a million dollars / been

Đáp án:

1The door has been opened.
2The meat has been stolen by your cát.
3Our homework has been done.
4The meeting has been postponed until the kết thúc of the month.
5Over a million dollars in cash has been stolen from a ngân hàng in Los Angeles.
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện bị động của thì thời điểm hiện tại trả thành: Chọn đáp án đúng

1. They’re really angry because someone _____ their siêu xe.

A) has been damaged 

B) has damaged

C) damage 

D) was damaged

2. She’s going to tướng be late because her plane _____.

A) has been delayed 

B) has delayed

C) delayed 

D) was delayed

3. He _____ to tướng a senior designer.

A) has been promoted 

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

B) has promoted

C) promoted 

D) are promoted

4. Bob’s wife _____ her job.

A) has lost 

B) were lost

C) was losing 

D) has been lost

5. My father _____ early retirement.

A) was taken 

B) has taken

C) has been taken 

D) take

6. My brother _____ the sack. His quấn said he was lazy.

A) has been given 

B) gave

C) given 

D) has given

7. The number of people out of work _____ to tướng nearly 3 million.

A) has risen 

B) have risen

C) have been risen 

D) has been risen

8. A strike _____ by the air traffic controllers.

A) called 

B) has called

C) has been called 

D) is given

9. The Prime Minister of Italy ____ .

A) has been resigned 

B) have resigned

C) resigned 

D) has resigned

10. A new prime minister _____ .

A) has elected 

B) has been elected

C) have elected 

D) elected

Đáp án:

12345678910
BAAABAACDB

Bài luyện thụ động của thì thời điểm hiện tại trả thành: Gạch chân những tân ngữ ko quan trọng hoàn toàn có thể lược bỏ

 1. My jewellery has been stolen by a thief!
 2. It has been decided by the authorities that Wednesday will be a school holiday.
 3. Harry was pushed over by someone standing next to tướng him in the queue.
 4. The goods are transported by rail to tướng our warehouse in the Midlands.
 5. I was told by someone that you have a vacancy for a computer operator.
 6. Sue has been picked by the selectors for the national sự kiện.
 7. The letter was sent by post on the 21st of last month.
 8. The larger portrait was painted by a little-known Flemish artist.
 9. It has been agreed by everyone that no smoking should be allowed,
 10. As I arrived at the conference a note was handed to tướng má by one of the delegates.

Đáp án:

1by a thief
2by the authorities
3by someone standing next to tướng him
4
5by someone
6by the selectors
7by post
8
9by everyone
10by one of the delegates
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện bị động thì thời điểm hiện tại trả thành: Hoàn trở nên đoạn văn với dạng bị động hiện tại hoàn thành hoặc sau này đơn

In 1900 there were 1.6 billion people in the world, but today that number is over 6 billion. In the last century, a lot of the world’s forests (1) __________ (destroy) to tướng provide wood for making furniture and paper. In addition, many of the world’s seas and rivers (2) _________ (pollute). Another problem today is how to tướng provide food for the growing number of people in the world. New ways of growing food (3) __________(need) very soon. Some new foods (4) __________  (discover) by scientists in the last few years, and in the future we will eat more of these. Living space will be another big problem in the future. Perhaps one day new cities (5) __________  (not build) on land any more − we will build them on or under the sea!

Đáp án:

1have been destroyed
2have been polluted
3will be needed
4have been discovered
5won’t be built

Xây dựng kĩ năng Anh ngữ hơn hẳn với những khóa huấn luyện độc quyền bên trên VUS

Bạn đang được ước muốn nâng cao giờ đồng hồ Anh nhằm thăng hạng vô sự nghiệp? Quý Khách thèm khát nâng lên kỹ năng tiếp xúc tuy nhiên chương trình việc làm vượt lên bận rộn? Quý Khách mong muốn đạt kết quả đảm bảo chất lượng trong số kì ganh đua lấy chứng từ quốc tế? Hay chúng ta đang được kỳ vọng con em của mình bản thân dùng giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh như người bạn dạng xứ? Tất cả những khát vọng của chúng ta đều sẽ tiến hành một cách thực tế hóa trải qua 4 khóa huấn luyện độc quyền bên trên VUS:

 • Phát triển trọn vẹn 4 kĩ năng Anh ngữ, khơi banh trái đất quan tiền, không ngừng mở rộng sự nắm rõ và đầy đủ cỗ kĩ năng mượt hơn hẳn quan trọng vô tiếp thu kiến thức nằm trong Anh ngữ thiếu thốn niên, giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở Young Leaders (11- 15 tuổi).
 • Tập trung khoét sâu sắc từng dạng bài xích IELTS và giải pháp ganh đua ví dụ, ôn luyện nâng cao, thuần thục từng kĩ năng, thỏa sức tự tin đột phá band điểm, đoạt được những kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh quốc tế với IELTS ExpressIELTS Expert
 • Cùng English Hub tiếng Anh cho tất cả những người tổn thất gốc, kiến thiết lại nền tảng Anh ngữ vẫn tổn thất, cách tân và phát triển trọn vẹn 4 kĩ năng nghe, rằng, hiểu, ghi chép, tập luyện hành động tự nhiên và tâm lý như người bạn dạng xứ, đáp ứng vận dụng những kỹ năng và kiến thức vẫn học tập vô cuộc sống thường ngày một cơ hội hiệu suất cao.
 • Khóa học tập iTalk tiếng Anh giao phó tiếp chuẩn hóa và nâng cao trừng trị âm cho tới học tập viên như người bạn dạng xứ, thỏa sức tự tin tiếp xúc vào cụ thể từng trường hợp, lịch học tập hoạt bát không phải lo ngại lắng về việc làm hoặc chương trình tất bật. Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi sẵn sàng cho tới hành trình dài thăng tiến thủ vô sự nghiệp ngay lập tức thời điểm hôm nay.

Cam kết Output theo đòi sườn chuẩn chỉnh quốc tế, học tập viên sau khoản thời gian nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên VUS sẽ tiến hành chuẩn bị cỗ hành trang Anh ngữ vững chãi, cách tân và phát triển đồng hóa 4 kĩ năng Anh ngữ nghe – rằng – hiểu – ghi chép. Với khối hệ thống bài xích luyện chuẩn chỉnh sườn Cambridge canh ty học tập viên thỏa sức tự tin, sẵn sàng đoạt được những kì ganh đua học tập thuật và đạt những chứng từ quốc tế ứng với từng giới hạn tuổi như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,…

Ngoài đi ra, khi ĐK nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên VUS, học tập viên còn tồn tại thời cơ dùng phần mềm tiếp thu kiến thức độc quyền V-HUB. Ứng dụng được tích phù hợp với technology AI canh ty tập luyện và chuẩn chỉnh hóa trừng trị âm cho tới học tập viên như người bạn dạng xứ, nâng lên tính tiện lợi hoàn toàn có thể ôn luyện từng khi, từng điểm. Sở bài xích luyện bám sát trước và sau buổi học tập canh ty học tập viên cầm dĩ nhiên kỹ năng và kiến thức, học tập sâu sắc, lưu giữ lâu. 

Khi ĐK nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên VUS học tập viên sẽ tiến hành tiếp cận với những cỗ giáo trình có tiếng chuẩn chỉnh quốc tế được biên soạn vì thế những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thế giới như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

VUS – Nơi quy tụ những tài năng Anh ngữ

VUS kiêu hãnh là khối hệ thống dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy Anh ngữ tiên phong hàng đầu bên trên nước ta. Với những trở nên tựu cừ vô ngành dạy dỗ, tính cho tới mon 8 năm 2023, trung tâm vẫn với cho tới 180.918 em học tập viên đạt những chứng từ Gianh Giá như Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, và IELTS, kế tiếp lưu giữ vững vàng kỷ lục là khối hệ thống Anh ngữ có không ít học tập viên nhận chứng từ quốc tế nhất nước ta.

Mới phía trên, VUS đã và đang thành công xuất sắc mừng đón ngay sát 80 cơ sở trên toàn nước, gia tăng và khẳng xác định thế hao hao đáng tin tưởng về một tên thương hiệu dạy dỗ Anh ngữ tiên phong hàng đầu được 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên từng toàn nước tin yêu lựa chọn.

Tại VUS với hơn 2.700 nghề giáo và giáo viên đảm bảo chất lượng, với trình độ chuyên môn cao và tận tâm với nghề nghiệp lớn số 1 bên trên nước ta.Để trở nên nghề giáo bên trên VUS, những ứng cử viên nên trải trải qua nhiều vòng đánh giá, Đánh Giá năng lượng nghiêm nhặt.

 • Trải qua 6 vòng thách thức nhằm Đánh Giá từng kỹ năng
 • 98 tiếng triển khai đào tạo và giảng dạy và đánh giá sàng thanh lọc.
 • Chiến thắng lịch sử dân tộc với tỉ trọng chọi 1/10 hơn hết ganh đua ĐH.
 • 100% nghề giáo bên trên VUS đều đạt vì thế CN trở lên trên và vì thế giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Không chỉ tạm dừng ở cơ, nghề giáo sẽ tiến hành thành phần vận hành unique giảng dạy dỗ (100% với vì thế thạc sỹ hoặc TS vô đào tạo và giảng dạy ngôn từ Anh) thông thường xuyên đánh giá Đánh Giá kế hoạch nhằm đáp ứng unique giảng dạy dỗ ổn định toan và phù phù hợp với từng học tập viên.

VUS là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ đạt xài chuẩn chỉnh toàn thế giới được ghi nhận vì thế NEAS (Tổ chức song lập tiên phong hàng đầu về Đánh Giá unique giảng dạy dỗ bên trên toàn thế giới) với 100% hạ tầng đạt ghi nhận bên trên toàn nước.

Ngoài đi ra, VUS còn là một trung tâm độc nhất vô chống đạt hạng nút Platinum, hạng nút tối đa của British Council – Hội đồng Anh và hạng nút Vàng, hạng nút tối đa của Cambridge University Press & Assessment

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

Một trong mỗi điểm nổi trội canh ty VUS được hàng trăm học tập viên tin yêu tưởng và lựa lựa chọn này đó là những cỗ giáo trình và quãng thời gian học tập chuẩn chỉnh quốc tế được cách tân và phát triển vì thế những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thế giới như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Với ước muốn mang về cho những em môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức giờ đồng hồ Anh đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ phấn đấu và cách tân và phát triển, nhằm mục đích nâng lên unique cả về giảng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy. Chúng tôi khẳng định chuẩn bị cho tới học tập viên những hành trang vững chãi nhất, canh ty những em bước ngay sát rộng lớn cho tới thành công xuất sắc.

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Phía bên trên là tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về câu bị động hiện tại hoàn thành nằm trong cỗ bài xích luyện với kèm cặp đáp án nhằm chúng ta tìm hiểu thêm. Hy vọng những tư liệu tuy nhiên VUS vẫn share sẽ hỗ trợ ích cho tới quy trình tự động học tập và nâng cao kỹ năng Anh ngữ của chúng ta thường ngày. Theo dõi VUS nhằm cập nhập tăng nhiều kỹ năng và kiến thức có lợi chúng ta nhé!