biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu hỏi:

18/06/2019 178,011

Bạn đang xem: biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A.  Pha lúc đầu của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

D. Hệ số lực cản (của ma mãnh sát nhớt) thuộc tính lên vật.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn A

Dao động chống bức: Là xấp xỉ Chịu đựng thuộc tính của nước ngoài lực vươn lên là thiên tuần trả theo gót thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu xấp xỉ của hệ là một trong xấp xỉ phức tạp vì thế sự tổ hợp của xấp xỉ riêng rẽ và xấp xỉ chống bức tiếp sau đó xấp xỉ riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục xấp xỉ ổn định tấp tểnh với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của xấp xỉ chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của xấp xỉ chống bức tách nếu như lực cản môi trường xung quanh tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của xấp xỉ chống bức tăng nếu như chừng chênh chếch thân thiện tần số của nước ngoài lực và tần số xấp xỉ riêng rẽ tách.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc lốc xoáy xấp xỉ điều tiết, Lúc tăng lượng của vật lên 4 chuyến thì tần số xấp xỉ của vật:

A. tăng thêm 4 chuyến.

B. sụt giảm 4 chuyến.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. sụt giảm gấp đôi.

Câu 2:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm vật sở hữu lượng m và lốc xoáy có tính cứng k ko thay đổi, xấp xỉ điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc là 2s. Để chu kì con cái rung lắc là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Xem thêm: trong dao động điều hòa

Câu 3:

Khi trả một con cái rung lắc đơn lên rất cao theo gót phương trực tiếp đứng (coi chiều nhiều năm của con cái rung lắc đơn ko đổi) thì tần số xấp xỉ điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì thế chu kì xấp xỉ điều tiết của chính nó tách.

C. tăng vì thế tần số xấp xỉ điều tiết của chính nó tỉ trọng nghịch tặc với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì thế chu kì xấp xỉ điều tiết của chính nó ko tùy thuộc vào tốc độ trọng ngôi trường.

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành xấp xỉ điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vì chưng giây. Động năng của vật bại vươn lên là thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn sở hữu chiều nhiều năm l, trong tầm thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 xấp xỉ. Người tao giảm sút chừng nhiều năm của chính nó chuồn 16 centimet, cũng trong tầm thời hạn Δt như lúc trước nó tiến hành được 10 xấp xỉ. Chiều nhiều năm lúc đầu của con cái rung lắc là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật sở hữu lượng m treo vô lốc xoáy có tính cứng k. Kích mến cho tới vật xấp xỉ điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì xấp xỉ của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng cho tới vật xấp xỉ với biên chừng vì chưng 6cm thì chu kì vươn lên là thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: cách tính phần trăm giá tiền

D. 0,423s