biểu đồ kết hợp cột và đường

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: biểu đồ kết hợp cột và đường

- Khả năng thể hiện tại : Biểu vật dụng cột thể hiện tại được côn trùng contact của 2 đối tượng người dùng nhưng mà những dạng biểu vật dụng không giống ko thể hiện tại được.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: quy tế bào và cơ cấu tổ chức, sự cải cách và phát triển, sự cải cách và phát triển, tình hình cải cách và phát triển,…

+ Mốc thời gian: >= 4 năm.

+ Có 2 đơn vị chức năng không giống nhau.

- Một số dạng biểu vật dụng cột thông thường gặp gỡ : Cột và đàng, cột và tròn xoe.

2. Cách vẽ biểu vật dụng kết hợp

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến thiết hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu nhằm dò xét số lớn số 1, nhỏ nhất nhằm mục tiêu phân tách hệ trục tọa phỏng.

- Xác lăm le tỉ trọng, phạm vi khung giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng phù hợp độ cao 2 trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục 2 tung nên cơ hội đều nhau (lưu ý 2 trục ko tương quan nhau về số liệu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Thông thông thường - Cột (nhiều đơn vị chức năng như thể nhau - cột chồng) là trục tung phía bên trái (số liệu khá phức tạp).

- Đường (có 1 đơn vị) là trục tung ở bên phải (số liệu khá đơn giản).

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm thứ nhất và năm ở đầu cuối nên cơ hội 2 trục tung khoảng chừng 0,5 - 1,0 centimet (trừ tình huống nhiệt độ phỏng và lượng mưa của 12 mon nhập năm).

- Điểm của Đường nên ở ở chính giữa năm (nên hoàn thiện đàng nhằm rời nối nhầm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi không thiếu số liệu mang đến Cột và đàng.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu vật dụng.

* Lưu ý :

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng chuẩn.

- Không sử dụng những đường nét đứt nhằm nối quý phái trục tung (gây rườm kiểm tra, đàng và cột có khả năng sẽ bị cắt).

3. Cách đánh giá biểu vật dụng kết hợp

- Nhận xét công cộng nhất.

- Nhận xét từng đối tượng người dùng (cột đánh giá tương tự động biểu vật dụng cột), sự tăng hoặc rời của những đối tượng người dùng, sự liên tiếp hay là không liên tiếp,…

- Nhận xét những mốc năm (tăng, rời như vậy nào)?

- Tìm côn trùng contact Một trong những đối tượng người dùng.

- Kết luận và lý giải.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Khi vẽ biểu vật dụng kết hợp

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột.

+ Thiếu đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người dùng tuy vậy với kí hiệu không giống nhau.

+ Chiều cao 2 trục tung ko đều nhau, khoảng cách kể từ cột cho tới 2 trục tung không giống nhau.

+ Điểm của hàng không ở ở chính giữa cột.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu vật dụng hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích luyện minh họa về biểu vật dụng kết hợp

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng mến thống nhất thể hiện tại sản lượng và độ quý hiếm phát hành thủy sản của VN nhập quy trình 2005 - 2017?

b) Nhận xét tình hình cải cách và phát triển của ngành thủy sản ở VN và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng và độ quý hiếm phát hành thuỷ sản qua chuyện trong thời gian đều tăng.

+ Tổng sản lượng thủy sản tăng: 1661 ngàn tấn; nhập bại sản lượng thủy sản khai quật gia tăng 433 ngàn tấn, nuôi trồng tăng 1228 ngàn tấn.

Xem thêm: nước ta có bao nhiêu tỉnh thành phố tiếp giáp với biển

+ Giá trị phát hành tăng: 18182 ngàn tỷ vnđ.

- Sản lượng nuôi trồng tăng thời gian nhanh rộng lớn khai quật.

- Năm 2005, sản lượng khai quật to hơn sản lượng nuôi trồng. Nhưng từ thời điểm năm 2010, sản lượng nuôi trồng tiếp tục vượt qua bên trên sản lượng khai quật.

* Giải thích

- tại sao đa số thực hiện tăng sản lượng và độ quý hiếm phát hành thuỷ sản là vì VN không ngừng mở rộng được thị ngôi trường quốc tế, nhập nước). Hình như, vì thế một vài ba nguyên vẹn nhân không giống về ngẫu nhiên, tài chính - xã hội.

- Sản lượng nuôi trồng tăng thời gian nhanh rộng lớn khai quật là vì nuôi trồng dữ thế chủ động được về sản lượng và quality thành phầm nhằm đáp ứng thị ngôi trường.

- Từ 2010, sản lượng nuôi trồng vượt lên trên sản lượng khai quật vì thế với vận tốc tăng thời gian nhanh rộng lớn, trong những khi bại khai quật gặp gỡ một số trong những trở ngại về phương tiện đi lại, mối cung cấp lợi thủy hải sản ven bờ suy rời,...

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng mến thống nhất nhằm thể hiện tại tình hình phát hành lúa của VN quy trình 2010 - 2018.

b) Nhận xét tình hình phát hành lúa của VN và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Diện tích lúa cả năm và diện tích S lúa mùa đều phải có Xu thế rời (266 ngàn ha so với lúa cả năm và 342 ngàn ha so với lúa mùa).

- Năng suất lúa cả năm tăng liên tiếp (từ 42,4 tạ/ha lên 52,3 tạ/ha).

* Giải thích

- Diện tích lúa với Xu thế rời đa số là vì sản phẩm của quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới (đất nông nghiệp trả quý phái trở nên khu đất chuyên sử dụng, khu đất ở).

- Năng suất lúa cả năm tăng vì thế rạm canh, tăng vụ,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng mến thống nhất thể hiện tại sản lượng năng lượng điện và than thở của Mi-an-ma, quy trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét tình hình cải cách và phát triển của ngành than thở và năng lượng điện. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng than thở và sản lượng năng lượng điện của Mi-an-ma tăng tuy nhiên tạm bợ.

- Sản lượng năng lượng điện tăng liên tiếp qua chuyện trong thời gian, gia tăng 7,4 tỉ kWh.

- Sản lượng than thở với Xu thế tăng (tăng 180 ngàn tấn) tuy nhiên bất ổn định:

+ Giai đoạn 2010 - 2012 và 2013 - năm ngoái tăng.

+ Giai đoạn 2012 - 2013 rời.

- Điện tăng thời gian nhanh rộng lớn than thở (186,0% đối với 175,0%).

* Giải thích

- Điện tăng thêm liên tiếp là phù phù hợp với nhu yếu cải cách và phát triển giang sơn theo phía công nghiệp hóa, phát hành công nghiệp cần thiết nhiều tích điện (điện, than thở đều tăng).

- Than tạm bợ và tăng lờ lững rộng lớn năng lượng điện là vì than thở tạo ra ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, sự dịch chuyển của thị ngôi trường than thở (giá, nhu yếu,…).

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết canh ty tập luyện kĩ năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã với điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo gót cấu tạo đi ra đề thi đua Trắc nghiệm mới nhất khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì thi đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.