biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân

hint-header

Cập nhật ngày: 19-09-2022

Bạn đang xem: biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân


Chia sẻ bởi: Trương Trọng


Biểu hiện tại nào là tại đây thể hiện tại việt nam nhộn nhịp dân?

Chủ đề liên quan

Các khu đô thị rộng lớn của việt nam triệu tập đa số ở

Cây công nghiệp nào là tại đây với xuất xứ cận nhiệt?

Thành tựu nổi trội của việc làm hội nhập quốc tế của việt nam là hấp dẫn mạnh

Cây trồng nào là tại đây nằm trong group cây lâu năm thường niên ở nước ta?

Vật nuôi nào là sau đó là mối cung cấp cung ứng sản lượng thịt lớn số 1 nhập tổng sản lượng thịt ở nước ta?

Sản phẩm nào là tại đây không thuộc công nghiệp chế phát triển thành thành phầm trồng trọt?

Hình thức tổ chức triển khai cương vực công nghiệp nào là tại đây không tồn tại dân ở sinh sống?

B

Khu công nghiệp triệu tập.

Dựa nhập Atlat Địa lí VN trang 15, cho biết thêm khu đô thị nào là sau đó là khu đô thị đặc biệt?

Dựa nhập Atlat Địa lí VN trang 17, cho biết thêm trong những trung tâm tài chính tại đây, trung tâm nào là với quy tế bào rộng lớn nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí VN trang 22, cho biết thêm trong những trung tâm công nghiệp chế phát triển thành hoa màu, đồ ăn thức uống tại đây, trung tâm nào là với con số những ngành chế phát triển thành nhiều nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí VN trang 19, cho biết thêm trong những tỉnh tại đây, tỉnh nào là với diện tích S trồng lúa rộng lớn nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí VN trang trăng tròn, cho biết thêm trong những tỉnh tại đây, tỉnh nào là với sản lượng thủy sản khai quật to hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng?

Dựa nhập Atlat Địa lí VN trang 21, cho biết thêm trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không với ngành công nghiệp nào là sau đây?

D

Sản xuất vật tư thi công.

Dựa nhập Atlat Địa lí VN trang 21, cho biết thêm trong những trung tâm công nghiệp tại đây, trung tâm công nghiệp nào là có mức giá trị phát hành rộng lớn nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí VN trang 22, cho biết thêm nhà máy sản xuất năng lượng điện nào là sau đó là nhà máy sản xuất nhiệt độ điện?

Phát biểu nào là tại đây đích với mối cung cấp làm việc việt nam hiện tại nay?

A

đa phần kinh nghiệm tay nghề nhập công nghiệp.

B

Phân thân phụ triệu tập ở chống miền núi.

C

Chất lượng làm việc càng ngày càng tăng.

D

Chủ yếu ớt là làm việc với chuyên môn cao.

Quá trình đô thị mới của việt nam lúc bấy giờ không có Đặc điểm nào là sau đây?

A

Xem thêm: phân tích hình tượng cây xà nu

Trình phỏng đô thị mới còn thấp.

B

Phân thân phụ những khu đô thị không được đều.

C

Tỉ lệ dân trở thành thị tạo thêm.

D

Có nhiều khu đô thị với quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không đúng về trở thành tựu của việc làm Đổi mới mẻ ở việt nam hiện tại nay?

A

Mức sinh sống của dân ở cực kỳ cao.

B

Tăng trưởng tài chính tương đối cao.

C

Lạm trừng trị được trấn áp chất lượng.

D

Cơ cấu tài chính gửi phát triển thành.

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu cương vực tài chính của việt nam lúc bấy giờ tạo nên chân thành và ý nghĩa nào là sau đây?

A

Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp.

B

Đẩy mạnh trở nên tân tiến tài chính.

C

Thúc đẩy xuất khẩu làm việc.

D

Tăng tầm quan trọng tài chính mái ấm nước.

Điều khiếu nại nào là tại đây thuận tiện mang đến việt nam phát hành lúa gạo?

A

Đồng vì như thế rộng lớn, khu đất phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ.

B

Khí hậu phân hóa, với mùa ướp đông lạnh.

D

Địa hình cồn núi, phân bậc theo đuổi phỏng cao.