biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Câu hỏi:

27/05/2020 49,762

C. L = 4π. 10-7.n2.V

Bạn đang xem: biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Hướng dẫn: Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây tương đối dài là L = 4π. 10-7.n2.V

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là:

A. e=LΔIΔt

B. e = L.I

C. e=4π10-7n2V

D. e=LΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua chuyện ống chạc tăng dần dần theo đuổi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong vòng thời hạn 0,01 (s). Ống chạc với thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm vô ống chạc là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một khuông chạc bằng với diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chạc được đặt điều vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi bằng khuông chạc và có tính rộng lớn vì chưng 2,4.10-3 (T). Người tao mang đến kể từ ngôi trường hạn chế thường xuyên cho tới 0 trong vòng thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô khuông là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: tiếng anh 8 tập 2

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chạc với thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống chạc tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong vòng thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại vô ống trong vòng thời hạn bại liệt là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện lâu năm 40 (cm), vận động tịnh tiến bộ vô kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ vì chưng 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những lối mức độ từ là 1 góc 300, kích thước v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân ái nhì đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật phỏng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo đuổi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: phương trình bậc nhất hai ẩn

D. W=18π.107B2