biểu thức tính suất điện động tự cảm là

Câu hỏi:

27/05/2020 79,690

A. e=LΔIΔt

Bạn đang xem: biểu thức tính suất điện động tự cảm là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn A

Hướng dẫn: Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là  e=LΔIΔt

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây khá dài là

A. L=eΔIΔt

B. L = Ф.I

C. L = 4π. 10-7.n2.V

D. L=eΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng dần dần theo dõi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong vòng thời hạn 0,01 (s). Ống chão sở hữu thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm nhập ống chão là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một khuông chão phẳng lặng sở hữu diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chão được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày phẳng lặng khuông chão và có tính rộng lớn vì như thế 2,4.10-3 (T). Người tớ mang đến kể từ ngôi trường hạn chế thường xuyên cho tới 0 trong vòng thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại nhập khuông là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: giải vở bài tập vật lý 9

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chão sở hữu thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong vòng thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại nhập ống trong vòng thời hạn cơ là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện nhiều năm 40 (cm), hoạt động tịnh tiến thủ nhập kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ vì như thế 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những đàng mức độ từ là 1 góc 300, khuôn khổ v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân thiết nhì đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật phỏng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo dõi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: dân tộc nào chiếm đa số ở trung quốc

D. W=18π.107B2