các bài toán lớp 5

Bài ôn tập dượt hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học viên xem thêm, gia tăng kỹ năng và kiến thức ôn tập dượt vô thời hạn trong nhà nghỉ ngơi hè, ôn tập dượt tận nhà.

Bạn đang xem: các bài toán lớp 5

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đơn vị chức năng, 5 phần chục và 2 phần ngàn được viết lách là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được hiểu là:

A. Năm một nhị phẩy tư chín.

B. Năm trăm chục nhị phẩy tư chín.

C. Năm trăm chục nhị phẩy tư mươi chín.

D. Năm chục nhị phẩy tư mươi chín.

Bài 2. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm:

Một hình trụ sở hữu 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này đó là …………………… dm.

b) Chu vi của hình trụ này đó là …………………… dm.

c) Diện tích của hình trụ này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

a) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ …………… hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang sở hữu lòng rộng lớn 6,5cm; lòng nhỏ xíu 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích S của hình thang bại.

Bài giải

Bài 9. Bác Hai mua sắm một loại cá nặng trĩu 1,5kg không còn 54000 đồng. Bác Ba cũng mua sắm một loại cá loại bại sở hữu trọng lượng 1,2kg. Hỏi chưng Ba nên trả từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên gom được 45 cuốn sách. Lớp 5B quyên gom được số sách vì chưng 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế 50% số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả phụ vương lớp quyên gom được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình trụ sở hữu 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này đó là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình trụ bại là  22,608 dm.

c) Diện tích của hình trụ này đó là  40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)  = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5

Viết số phù hợp vô địa điểm chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ 8 hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 +  0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang bại là:

\frac{(6,5+4,8) \times 3,5}{2}=19,775\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua sắm 1 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua sắm 1,2 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên gom được số cuốn sách là:

45 x \frac45 = 36 (quyển)

Lớp 5C quyên gom được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên gom được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là …………………… cm2.

b) Một hình thang sở hữu tổng chừng lâu năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày sở hữu toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một kiểu sàng gạo hình trụ sở hữu nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của kiểu sàng gạo bại.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì chưng 80 tấm gạch men hình vuông vắn sở hữu cạnh 5dm. Tính diện tích S nền căn nhà bại theo đuổi đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của phụ vương và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác phụ vương vội vàng 4 thứ tự tuổi tác con cái. Tính tuổi tác phụ vương lúc này.

Đáp án Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là 13,44 cm2.

b) Một hình thang sở hữu tổng chừng lâu năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày sở hữu vớ cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một kiểu sàng gạo hình trụ sở hữu nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của kiểu sàng gạo bại.

Bài giải

Chu vi kiểu sàng bại là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích kiểu sàng bại là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì chưng 80 tấm gạch men hình vuông vắn sở hữu cạnh 5dm. Tính diện tích S nền căn nhà bại theo đuổi đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch men nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền căn nhà là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của phụ vương và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác phụ vương vội vàng 4 thứ tự tuổi tác con cái. Tính tuổi tác phụ vương lúc này.

Tổng số tuổi tác của phụ vương và con cái 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi tác phụ vương vội vàng 4 thứ tự tuổi tác con cái nên tao sở hữu sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi tác của phụ vương và con cái chia thành số phần cân nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của phụ vương bố năm tiếp theo là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của phụ vương lúc này là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Chữ số 5 vô số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 vô số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A. \frac{8}{10}

B. \frac{8}{100}

C. \frac{8}{1000}

D. 800

Bài 2. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) Tỉ số Tỷ Lệ của nhị số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) hiểu 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày sở hữu toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm những số đương nhiên x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số đương nhiên x cần thiết dò thám là …………………… Các số đương nhiên x cần thiết dò thám là …………………………

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này đó là 13,32. Tìm nhị số bại.

Bài giải

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Chữ số 5 vô số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 vô số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

Chọn A. \frac{8}{10}

Bài 2. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) Tỉ số Tỷ Lệ của nhị số 7,5 và 25 là:  7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) hiểu 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 < 34,73 Đ

c) 3,9 = 3,09 S

d) 27,99 > 28,11 S

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04  ha

Bài 6. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày sở hữu toàn bộ 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số đương nhiên x, biết :

a) x < 3,001

=> x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 < x < 14,99

x là những số 11; 12; 13; 14.

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Mua một bịch bánh không còn số chi phí là:

Xem thêm: chất tinh khiết là gì

19500 : 3=  6500 (đồng)

Mua 12 bánh loại bại không còn số chi phí là:

6500 × 12 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này đó là 13,32. Tìm nhị số bại.

Bài giải

Số nhỏ xíu là :

(48,72 - 13,32):2=17,7

Số rộng lớn là :

48,72 - 17,7=31,02

Đáp số: Số nhỏ xíu : 17,7

Số lớn: 31,02

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

460 : x = 92 × 0,4

460 : x = 36,8

x = 460 : 36,8

x = 12,5

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 4

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. hiểu 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền vô địa điểm chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số nào là nhỏ xíu nhất vô tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này đó là …………………… dm.

b) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 40cm2, chừng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là …………………… centimet.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một người gửi tiết kiệm chi phí trăng tròn 000 000 đồng với lãi vay 0,6% hàng tháng. Hỏi sau đó 1 mon người bại cảm nhận được từng nào chi phí lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây sở hữu toàn bộ là 120 cây cam và bòng. Số cây bòng thông qua số cây cam. Hỏi vô vườn sở hữu từng nào cây bòng, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn sở hữu chu vi 10dm và sở hữu diện tích S vì chưng diện tích S của một hình tam giác sở hữu cạnh lòng 5dm. Tính chừng lâu năm độ cao của hình tam giác bại.

Đáp án Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. hiểu 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền vô địa điểm chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số nào là nhỏ xíu nhất vô tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này đó là 4 dm.

b) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 40cm2, chừng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. Học sinh tự động đặt điều tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 =  82,824

b) 47,7 – 38,19 =  9,51

c) 19,5 × 3,04 =  59,28

d) 21,924 : 2,7 =  8,12

Bài 5. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi người bại cảm nhận được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn sở hữu số lượng kilomet bòng và số lượng kilomet cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hoặc diện tích S hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ lâu năm cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Số thập phân 0,725 được viết lách trở nên tỉ số Tỷ Lệ là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 thông qua số nào là bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) Một hình trụ sở hữu chu vi 16,328cm. Đường kính của hình trụ này đó là …………………… centimet.

b) Một hình trụ sở hữu chu vi 254,24dm. Bán kính của hình trụ này đó là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm :

a) \frac{3}{8}kg = …………………… g

b) \frac{23}{20}km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp vô địa điểm chấm:

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình mặt mày sở hữu toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Người tao trồng rau củ bên trên thửa khu đất bại, cứ 100m2 người tao thu hoạch được 45kg rau củ. Hỏi bên trên cả thửa khu đất bại, người tao thu hoạch được từng nào tạ rau củ ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang sở hữu tổng chừng lâu năm nhị lòng là 24dm, diện tích S là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang bại.

Bài 10. Tính nhanh chóng :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) Xác định vị trị những chữ số trong những số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền vô địa điểm ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và nhị mươi phụ vương phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

a) Số lớn số 1 trong những số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số phù hợp vô địa điểm chấm: 3tấn 50kg = ..... tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) Một lớp học tập sở hữu 30 học viên vô bại sở hữu 14 thiếu nữ. Tỉ số % thiếu nữ đối với các bạn nam giới là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... km2. Số phù hợp điền vô địa điểm chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD sở hữu cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như vô hình vẽ mặt mày.)

Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5

a. Tính diện tích S hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM hạn chế AC bên trên N. Tính diện tích S tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) Tìm 5 độ quý hiếm của X, biết: 0,21 < X < 0,22

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 7

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị chức năng phù hợp viết lách vô địa điểm chấm là:

A. ha
B. dam2
C. m2
D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735
B. 6,2735
C. 627,35
D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ số điền vô địa điểm chấm là:

A. 62,735
B. 627,35
C. 6,2735
D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có tính lâu năm lòng là 10cm và độ cao là 7cm. Vậy diện tích S của hình tam giác là:

A. 375m2
B. 387 m2
C. 378 m2
D. 35 m2

Câu 6: Tìm số đương nhiên x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8
B. 62
C. 98
D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhị số: 45 và 61

b) Điền vết < ; > ; = ; phù hợp vô địa điểm chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A sở hữu 18 học viên phái đẹp và số học viên phái đẹp cướp 60 % số học viên của tất cả lớp. Hỏi lớp 5A sở hữu toàn bộ từng nào học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 18m và chiều rộng lớn 15m. người tao dành riêng 20% diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện căn nhà. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện căn nhà.

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

Bài 1. 7007cm3 =.... dm3 . Số cần thiết điền vô địa điểm chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương sở hữu cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một khối mộc hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối mộc trọng lượng 0,5kg. Khối mộc bại trọng lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 thứ tự thì thể tích hình lập phương vội vàng lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích S toàn phần hình lập phương vội vàng lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương sở hữu cạnh 1dm4cm và một hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình nào là sở hữu diện tích S toàn phần rộng lớn hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài bác tập dượt sau:

Một bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

Xem thêm: đề toán tuyển sinh lớp 10

a) Tính thể tích của bể.

b) Hiện ni bể chưa xuất hiện nước, người tao cởi cho tới vòi vĩnh nước chảy vô bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể tiếp tục đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 cụ thể, dễ dàng hiểu
  • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5

Đề đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • 55 Đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
  • 50 Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
  • Bộ đề đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • 16 đề đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5
  • Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
  • Đề đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
  • Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Trên đó là toàn cỗ nội dung bài bác tập dượt Toán cho những em học viên xem thêm, ôn tập dượt hè, ôn tập dượt trong nhà rời tổn thất kỹ năng và kiến thức Khi tới trường lại. Các bậc bố mẹ chuyển vận về cụ thể cho những em học viên rèn luyện.