các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

Câu hỏi:

05/05/2022 3,337

Bạn đang xem: các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

A. vĩ phỏng cao về vĩ phỏng thấp.

B. vĩ phỏng thấp về vĩ phỏng cao.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân phối cầu Bắc xuống Nam.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B.

Các dòng sản phẩm biển cả rét thông thường được bố trí theo hướng chảy kể từ vĩ phỏng thấp về vĩ phỏng cao và ngược lại.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ muối bột khoảng của hồ nước là

A. 32‰.

B. 34‰.

C. 35‰.

D. 33‰.

Câu 2:

Nước biển cả và hồ nước với bao nhiêu sự vận động?

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 3:

Nước đậm lúc lắc khoảng chừng từng nào nhập toàn cỗ lượng nước bên trên Trái Đất?

A. 95%.

Xem thêm: để hàm số đồng biến trên r

B. 90%.

C. 92%.

D. 97%.

Câu 4:

Trên trái đất không có hồ nước nào là sau đây?

A. bấm Độ Dương.

B. Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Châu Nam Cực.

Câu 5:

Hình thức giao động bên trên điểm của nước biển cả và hồ nước gọi là

A. sóng biển cả.

B. dòng sản phẩm biển cả.

C. thủy triều.

D. triều cường.

Câu 6:

Dao động thủy triều lớn số 1 nhập những ngày nào là sau đây?

A. Trăng tròn trặn và ko trăng.

B. Trăng khuyết và ko trăng.

C. Trăng tròn trặn và trăng khuyết.

Xem thêm: cách viết bản tự kiểm điểm

D. Trăng khuyết đầu, thời điểm cuối tháng.