các trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay

Câu hỏi:

02/08/2021 42,441

A. triệu tập ở miền núi. 

Bạn đang xem: các trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay

B. phân tía không được đều. 

Đáp án chủ yếu xác

D. có tổ chức cơ cấu ngành tân tiến. 

Chọn B

Các trung tâm công nghiệp ở VN lúc bấy giờ phân bổ không được đều, triệu tập tối đa ở ĐBSH và vùng phụ cận, Nam Sở tạo hình một dải công nghiệp và Duyên hải miền Trung với một trong những trung tâm công nghiêp. Còn Tây Bắc, Tây Nguyên công nghiệp xoàng xĩnh trở nên tân tiến nên chưa tồn tại những trung tâm công nghiệp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước tớ trực thuộc vùng nội chí tuyến nên có

A. mưa nhiều, nhiệt độ rộng lớn. 

B. đa dạng những loại tài nguyên.

C. cân đối sự phản xạ dương.

D. khí hậu phân trở nên nhị mùa. 

Câu 2:

Ý nghĩa hầu hết của việc trở nên tân tiến nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A. giới hạn suy rời mối cung cấp lợi, dẫn đến vật liệu chế biến

B. góp thêm phần chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, tôn tạo môi trường

C. tạo nên nhiều sản phẩm & hàng hóa, thay cho thay đổi kinh tế tài chính vùng quê ven biển

D. đẩy mạnh những ưu thế ngẫu nhiên, xử lý tăng việc làm

Câu 3:

Ý nghĩa hầu hết của những cảng nước sâu sắc ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. góp thêm phần vô việc chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành.

B. xúc tiến chuyển dời tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với dầu mỏ

C. tạo nên việc thực hiện, thay cho thay đổi diện mạo vùng ven bờ biển.

D. tăng vận gửi, nền móng tạo nên quần thể công nghiệp.

Câu 4:

Nhận ấn định này tại đây không đúng với khoáng sản du ngoạn của nước ta?

A. Cơ sở quan trọng tạo đi ra sự hấp dẫn du lịch. 

B. Phong phú đa dạng với nhiều di sản thế giới.

C. Chỉ tập trung  vùng ven biển  các đảo lớn.

D. Yếu tố  bản để hình thành các điểm du lịch. 

Câu 5:

Cho biểu đồ gia dụng vê một trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm của VN năm 2010 và 2018

(Số liệu theo đuổi Niêm giám tổng hợp VN 2018, NXB Thống kê, 2019)

Biểu đồ gia dụng thể hiện tại nội dung này sau đây?

A. Quy tế bào sản lượng một trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

B. Thay thay đổi tổ chức cơ cấu một trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

C. Giá trị sản lượng một trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

D. Tốc phỏng phát triển một trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

Câu 6:

Nơi này tại đây thuận tiện nhằm nuôi thủy sản nước lợ?

A. Sông suối.

B. Ô trũng ở đồng vì chưng.

C. Kênh rạch.

Xem thêm: bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

D. Đầm huỷ.