cách tính diện tích hình hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong những hình không khí với 6 mặt mũi đều là hình chữ nhật với 8 đỉnh và 12 cạnh. Hai mặt mũi của hình vỏ hộp tuy vậy song cùng nhau được gọi là những mặt mũi đối lập. Như vậy 6 mặt mũi của hình vỏ hộp được chia thành 3 cặp mặt mũi đối lập (trong cơ có một cặp mặt mũi lòng và 2 cặp mặt mũi bên).

Hai mặt mũi đối lập nhau của hình vỏ hộp chữ nhật sẽ là nhì mặt mũi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật, những mặt mũi còn sót lại đều là mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình hộp chữ nhật

Bài ghi chép sau đây tiếp tục trình làng cho tới chúng ta công thức tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật nhằm rất có thể vận dụng nhập cuộc sống đời thường gần giống học hành.

Những công thức này đều được suy rời khỏi kể từ công thức tính diện tích S hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật nên khá dễ dàng lưu giữ, chào chúng ta xem thêm.

Chúng tớ với hình vỏ hộp chữ nhật như sau:

Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng chu vi lòng nhân với độ cao.

S_{xung\ quanh}=h\ \times2\times\left(a+b\right)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng tổng diện tích S của 6 mặt mũi của hình vỏ hộp nằm trong lại.

Công thức tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật: vì chưng tổng diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật và 2 đáy:

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng tổng diện tích S của 6 mặt mũi của hình vỏ hộp nằm trong lại.

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật: vì chưng tổng diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt mũi còn lại

Trong đó:

  • S là diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật (xung xung quanh, toàn phần).
  • a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.
  • b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.
  • h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính độ cao hình vỏ hộp chữ nhật

Từ công thức tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ rất có thể suy ra sức thức tính độ cao của chính nó.

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng h = Sxq : P

  • h là chiều cao
  • p là chu vi mặt mũi lòng. P.. = (a + b) x 2

Như vậy nhằm tính được độ cao hình vỏ hộp chữ nhật, những bạn phải lưu giữ được công thức tính chu vi mặt mũi lòng của chính nó.

Ví dụ: 

Một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm vì chưng 40cm, chiều rộng lớn vì chưng 25cm và diện tích S xung xung quanh là 5000cm2. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật cơ vì chưng bao nhiêu?

Giải:

Chu vi mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

P = (a + b) x 2 = (40 + 25) x 2 = 90cm

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

h = Sxq : P.. = 5000 : 90 = 55,5cm

Đáp số: 55,5cm

Ví dụ về tính chất diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 7m, độ cao 10m. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

Giải:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

Bài 2: Tính diện tích S toàn phần của một chiếc thùng hình chữ nhật với độ cao là 3cm, chiều lâu năm là 5,4cm, chiều rộng lớn là 2cm.

Giải:

Diện tích xung xung quanh của thùng hình chữ nhật là:

Sxq = 2h(a + b) = 2 x 3 x (5,4 +2) = 44,4 cm2

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 44,4 + 2 x 5,4 x 2 = 66 cm2.

Bài 3: Diện tích xung xung quanh của một hình vỏ hộp chữ nhật là 420cm2 và với độ cao là 7cm. Hãy tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Giải:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng chu vi lòng nhân với độ cao tớ có:

Chu vi lòng của hình hình chữ nhật vì chưng = Sxq : h = 420 : 7 = 60 (cm)

Bài 4: Một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật với độ dài rộng như sau: lâu năm 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m. Người tớ cần thiết đập tường và trần nhà đất của căn chống này biết tổng diện tích S những cửa ngõ vì chưng 8,1 mét vuông. Hãy tính diện tích S cần thiết quét dọn đập của căn chống.

Giải: Diện tích xung xung quanh chống học tập (bao bao gồm cả diện tích S cửa) đó là diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích cần thiết quét dọn đập của chống học tập tiếp tục vì chưng diện tích S xung xung quanh trừ tổng diện tích S cửa ngõ cùng theo với diện tích S một lòng (trần nhà).

Diện tích xung xung quanh chống học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần nhà đất của chống là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn đập của chống học tập cơ là:

Xem thêm: tia laze không có đặc điểm nào sau đây

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Trên đó là tổ hợp những công thức về diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật và một vài ví dụ ví dụ. Còn vướng mắc gì thì các bạn hãy comment bên dưới nhằm nằm trong Quantrimang.com trao thay đổi nhé.