cách vẽ biểu đồ đường

Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí sở hữu giải chi tiết

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ đường

1. Cách vẽ biểu đồ vật đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và kiến tạo hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu đang được xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm kiến tạo hệ tọa phỏng.

- Xác ấn định tỉ trọng, phạm vi khung giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng hợp lý và phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều nhiều năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung nên cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành trúng và hợp lý và phải chăng.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm thứ nhất đó là trục tung (không sở hữu khoảng cách như biểu đồ vật cột).

- Nối những điểm vày những đoạn trực tiếp (nên triển khai xong từng đàng nhằm mục tiêu tách nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những đàng vượt lên sát nhau thì ko nhất thiết nên ghi).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ vật.

- Đảm bảo tính trực quan tiền và tính thẩm mĩ của biểu đồ vật.

- Không sử dụng cộng đồng một kí hiệu cho tới nhiều đối tượng người dùng được thể hiện tại bên trên biểu đồ vật.

2. Cách đánh giá biểu đồ vật đường

* Trường phù hợp thể hiện tại một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối sở hữu vô bảng số liệu.

- Xem đàng màn biểu diễn tăng trưởng (tăng) sở hữu liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho thấy tiến độ nào là tăng nhanh chóng, tiến độ nào là tăng chậm rãi.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào là không thể liên tiếp.

- Một vài ba lý giải cho tới đối tượng người dùng, lý giải trong năm ko liên tiếp.

* Trường phù hợp cột sở hữu hai tuyến đường trở lên

- Nhận xét từng đàng một tựa như bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: đàng a trước, rồi cho tới đàng b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), dò xét từng contact Một trong những đàng màn biểu diễn.

- Kết luận và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm 2016 (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại sự cách tân và phát triển của một trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, tiến độ 2010 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển một trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, tiến độ 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí sở hữu giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở VN sở hữu sự thay cho thay đổi theo gót thời hạn.

+ Cây điều sở hữu diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và sở hữu Xu thế tách (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm bợ.

+ Cây cao su đặc tăng thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây cafe sở hữu diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tăng thêm liên tiếp qua loa trong năm và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc phỏng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su đặc tăng sớm nhất (139,9%), tiếp cho tới là cây cafe (120,1%) và cây điều tách (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, tách tạm bợ của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của sự việc tạm bợ thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng tạo ra, không ngừng mở rộng diện tích S cây xanh và ngược lại. Dường như còn vì thế một trong những nguyên tố đương nhiên (khí hậu, khu đất đai,…) và nguyên tố kinh tế tài chính (cơ sở chế phát triển thành, bảo vệ, vận gửi,…).

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lộc thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo gót đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc cách tân và phát triển của tổng số lượng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo gót đầu người của VN, tiến độ 1990 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc phỏng phát triển = Giá trị năm vừa qua / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lộc thực

Bình quân hoa màu theo gót đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí sở hữu giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo gót đầu người đều phải có Xu thế tăng liên tiếp qua loa trong năm.

- Sản lượng hoa màu sở hữu vận tốc phát triển sớm nhất (254%), tiếp cho tới là trung bình hoa màu theo gót đầu người (182,9%) và số lượng dân sinh sở hữu vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; số lượng dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình hoa màu đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng là vì sự cách tân và phát triển của cơ giới hóa vô nông nghiệp, việc tăng cường rạm canh, tăng vụ vô sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh đảm bảo an toàn thực vật, như là lúa sở hữu rất tốt,… sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng đã trải cho tới trung bình hoa màu tăng theo gót.

- Dân số tăng vì thế qui tế bào số lượng dân sinh ở VN rộng lớn, tỉ trọng ngày càng tăng đương nhiên vẫn tại mức cao đối với nhiều nước bên trên trái đất.

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một trong những vương quốc điểm Khu vực Đông Nam Á, tiến độ 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và lý giải tại vì sao VN sở hữu vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí sở hữu giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc sở hữu vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- VN sở hữu vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (173,4%).

- Thái Lan sở hữu vận tốc tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhị (151,5%).

- Bru-nây sở hữu vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm bợ (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia sở hữu vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm bợ (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc sở hữu vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá chỉ sở hữu quyết sách thương nghiệp riêng rẽ và những ĐK về đương nhiên, kinh tế tài chính - xã hội không giống nhau.

- VN và Thái Lan là nhị vương quốc sở hữu vận tốc phát triển khá nhanh chóng, bền vững và kiên cố vì thế những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với rất nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và hấp dẫn vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước cách tân và phát triển nhằm cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội,…

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật thể hiện tại vận tốc phát triển GDP/người của một trong những vương quốc Khu vực Đông Nam Á, tiến độ 2010 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một trong những vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí sở hữu giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều phải có Xu thế tăng tuy nhiên sở hữu sự không giống nhau.

- GDP/người của VN sở hữu vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhị (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm bợ.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái tách và tách 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc vô điểm Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tiến bộ hóa non sông. Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế càng ngày càng thâm thúy, rộng lớn.

- VN sở hữu vận tốc phát triển sớm nhất là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch trúng đắn của Nhà nước; triển khai phương châm nhiều phương hóa, nhiều mẫu mã hóa và những thành phầm của VN xâm nhập vô nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường sản phẩm không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại sự cách tân và phát triển của khách hàng quốc tế cho tới việt nam giới phân theo gót phương tiện đi lại cho tới, tiến độ 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc cách tân và phát triển của số lượt khách hàng cho tới VN. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí sở hữu giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Xem thêm: liên bang nga giáp với các đại dương nào sau đây

Qua biểu đồ vật, tao thấy:

- Khác phượt quốc tế cho tới VN vày những loại phương tiện đi lại sở hữu sự thay cho thay đổi qua loa trong năm.

+ Khách cho tới vày đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm bợ.

+ Khách cho tới vày đàng sản phẩm ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vày đàng thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm bợ.

- Khách cho tới vày đàng sản phẩm ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và sau cuối là đàng thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách phượt cho tới vày đàng thủy tăng sớm nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và đàng sản phẩm ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối quan hệ liên minh với rất nhiều vương quốc bên trên trái đất, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh đó VN sở hữu nền chủ yếu trị ổn định ấn định và khoáng sản phượt nhiều mẫu mã nên hấp dẫn được rất nhiều khách hàng phượt quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện nghi ngại ngày càng tốt -> Đường sản phẩm ko luôn luôn lúc lắc tỉ trọng vận gửi khách hàng lớn số 1. Đường thủy trong năm mới gần đây tăng nhanh chóng là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước tiêu xài của VN tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước tiêu xài của VN. Giải thích?

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng phàn nàn, dầu thô, năng lượng điện của VN thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một trong những thành phầm tích điện ở VN. Giải mến vì như thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật tương thích nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vày sông Hồng, tiến độ 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu đồ vật đang được vẽ. Giải mến tại vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vày sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch men xuất khẩu

Kim gạch men nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của VN vô tiến độ 2000 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng cafe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng cafe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của VN, tiến độ 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của VN. Giải mến tại vì sao sản lượng cafe xuất khẩu VN trong năm mới gần đây tăng rất rất nhanh?

Bài tập luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lộc thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo gót đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển số lượng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo gót đầu đứa ở VN, tiến độ 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu đồ vật đang được vẽ. Giải mến tại vì sao trung bình hoa màu theo gót đầu đứa ở VN càng ngày càng tăng lên?

Bài tập luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vày sông Cửu Long, tiến độ 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vày sông Cửu Long. Giải thích?

Bài tập luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm 2016 (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một trong những vương quốc, tiến độ 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một trong những vương quốc. Giải thích?

Bài tập luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một trong những thành phầm công nghiệp VN, tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài tập luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây lộc thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau xanh đậu, cây ăn ngược, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo gót group cây ở VN, tiến độ 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo gót group cây ở VN. Giải mến tại vì sao diện tích S cây lâu năm trong năm mới gần đây ở VN tăng nhanh?

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện tài năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật cột Địa Lí sở hữu giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật tròn trặn Địa Lí sở hữu giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật miền Địa Lí sở hữu giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu đồ vật phối hợp Địa Lí sở hữu giải chi tiết
 • Bài tập luyện phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí sở hữu tiếng giải
 • Bài tập luyện về Atlat Địa lí VN sở hữu giải chi tiết

Đã sở hữu tiếng giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo gót cấu hình rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.