cách vẽ biểu đồ hình tròn

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ hình tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu đồ dùng tròn trĩnh tế bào mô tả được cơ cấu tổ chức, tỉ trọng những bộ phận nhập một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: cơ cấu tổ chức, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, di chuyển cơ cấu tổ chức,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu đồ dùng tròn trĩnh khi “ít năm, nhiều trở nên phần”.

- Một số dạng biểu đồ dùng cột thông thường bắt gặp : Biểu đồ dùng tròn trĩnh đơn, tròn trĩnh sở hữu cung cấp kín

2. Cách vẽ biểu đồ dùng tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến thiết hệ trục tọa độ

- Một số công cụ vậy dùng: compa, thước đo góc, PC, cây viết chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tao nên thay đổi sang trọng số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu sở hữu đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì rất cần phải xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trĩnh.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo thứ tự vẽ theo hướng con quay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu đồ dùng nên tương tự nhau nhằm tiện mang đến việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trĩnh thì nên xác lập tâm những lối tròn trĩnh phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trĩnh là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền khá đầy đủ số liệu lên biểu đồ dùng, tỉ trọng % này vượt lên trước nhỏ rất có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu đồ dùng.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu đồ dùng.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ dùng.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với khung giấy nhằm đáp ứng tính trực quan tiền và mĩ thuật mang đến phiên bản đồ dùng.

- Hình tròn trĩnh (quy tế bào và cơ cấu tổ chức Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng 1,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu đồ dùng tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận quyết định cơ cấu tổ chức tổng quát lác lớn số 1.

- So sánh là kiểu này nhất, nhì, phụ thân,… và cho thấy thêm đối sánh trong số những nhân tố (gấp bao nhiêu đợt hoặc xoàng nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một vài lý giải.

* Khi sở hữu kể từ nhì vòng tròn trĩnh trở lên trên (giới hạn tối nhiều là phụ thân hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét kiểu cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc hạn chế trước, nếu như sở hữu phụ thân vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau bại mới mẻ đánh giá về nhất, nhì, phụ thân,… của những nhân tố vào cụ thể từng năm, nếu như tương tự nhau thì tao gom chung quy cho những năm một đợt thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang đến tóm lại về côn trùng đối sánh trong số những nhân tố.

- Giải mến về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng rất có thể hạn chế tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và người sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” khi đánh giá biểu đồ dùng.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp khi vẽ biểu đồ dùng tròn

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn trĩnh ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo đòi quy luật (giá trị thứ nhất phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cùng phía bên trái kim 12h).

- Các nhân tố nhập biểu đồ: đơn vị chức năng, số phỏng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người sử dụng, thời hạn ở trong biểu đồ dùng.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu đồ dùng hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập dượt minh họa về biểu đồ dùng tròn

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu đồ dùng mến thống nhất thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự không giống nhau trong số những chống.

- Khu vực III lắc tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và lắc tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy chống I hạn chế và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được nhập quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu ngành cty lắc tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự đầy đủ, văn minh.

Xem thêm: vở bài tập khoa học

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc đang được thao tác làm việc phân theo đòi ngành tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức của chính nó theo đòi ngành tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sít dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở VN tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - cty tăng 6229 ngàn người; cty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo đòi ngành tài chính sở hữu sự thay cho thay đổi theo phía hạn chế tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - kiến thiết và cty, nhập bại tỉ trọng làm việc cty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - kiến thiết tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành cty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì việc làm Đổi mới mẻ, nền tài chính của VN cách tân và phát triển thời gian nhanh nên sẽ tạo nên rời khỏi được không ít việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa số nhờ thành quả của quy trình di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa. Riêng chống cty cách tân và phát triển mạnh với một loạt ngành mới mẻ nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu yêu cầu càng ngày càng tăng mang đến phát hành và cuộc sống nên tiếp tục lôi cuốn thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu đồ dùng mến thống nhất thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo đòi ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo đòi ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sít dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt sở hữu tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và cty hạn chế.

* Giải thích

- Trồng trọt lắc tru thế tự yêu cầu rộng lớn về thực phẩm mang đến nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được sông núi quan hoài, cty ko thiệt sự cách tân và phát triển mạnh nhằm đáp ứng mang đến trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương trả chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, hiệu quả của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết chung tập luyện khả năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã sở hữu câu nói. giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo đòi cấu hình rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.