cách vẽ biểu đồ tròn

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ tròn

- Khả năng thể hiện tại : Biểu đồ vật tròn trặn tế bào miêu tả được tổ chức cơ cấu, tỉ trọng những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, di chuyển tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu đồ vật tròn trặn khi “ít năm, nhiều trở nên phần”.

- Một số dạng biểu đồ vật cột thông thường bắt gặp : Biểu đồ vật tròn trặn đơn, tròn trặn đem buôn bán kín

2. Cách vẽ biểu đồ vật tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến tạo hệ trục tọa độ

- Một số công cụ thế dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tớ nên thay đổi quý phái số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu đem đòi hỏi thể hiện tại quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ đàng tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và thứu tự vẽ theo hướng cù của kim đồng hồ thời trang. Thứ tự động những bộ phận của những biểu đồ vật nên như là nhau nhằm tiện cho tới việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 đàng tròn trặn thì nên xác lập tâm những đàng tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền khá đầy đủ số liệu lên biểu đồ vật, tỉ trọng % nào là quá nhỏ rất có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu đồ vật.

- Chọn kí hiệu thể hiện tại bên trên biểu đồ vật.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ vật.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình trụ cần thiết phù phù hợp với khung giấy nhằm đáp ứng tính trực quan tiền và mĩ thuật cho tới bạn dạng đồ vật.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu đồ vật tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận toan tổ chức cơ cấu tổng quát mắng lớn số 1.

- So sánh là loại nào là nhất, nhì, tía,… và cho thấy đối sánh Một trong những nhân tố (gấp bao nhiêu chuyến hoặc thông thường nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một số trong những phân tích và lý giải.

* Khi đem kể từ nhì vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là tía hình trụ cho 1 bài)

- Nhận xét loại công cộng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc hạn chế trước, nếu như đem tía vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau bại mới mẻ đánh giá về nhất, nhì, tía,… của những nhân tố vào cụ thể từng năm, nếu như như là nhau thì tớ gom chung quy cho những năm một chuyến thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, cho tới Tóm lại về ông tơ đối sánh Một trong những nhân tố.

- Giải mến về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng rất có thể hạn chế tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ ràng (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” khi đánh giá biểu đồ vật.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp khi vẽ biểu đồ vật tròn

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình trụ, và một đối tượng người tiêu dùng tuy nhiên đem kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm đàng tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo đuổi quy luật (giá trị thứ nhất ở bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cùng phía trái kim 12h).

- Các nhân tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số phỏng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người tiêu dùng, thời hạn nằm trong biểu đồ vật.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu đồ vật hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích luyện minh họa về biểu đồ vật tròn

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem sự không giống nhau Một trong những chống.

- Khu vực III lúc lắc tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và lúc lắc tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tớ thấy chống I hạn chế và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia đem sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem ngành công ty lúc lắc tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến thủ cho tới sự hoàn mỹ, tân tiến.

Xem thêm: công thức hóa học lớp 8

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu đồ vật thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác phân theo đuổi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo đuổi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác ở việt nam tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo đuổi ngành tài chính đem sự thay cho thay đổi theo phía hạn chế tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - kiến tạo và công ty, vô bại tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - kiến tạo tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác tăng là vì công việc Đổi mới mẻ, nền tài chính của việt nam cải tiến và phát triển thời gian nhanh nên vẫn tạo nên được không ít việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa số nhờ thành phẩm của quy trình di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa. Riêng chống công ty cải tiến và phát triển mạnh với một loạt ngành mới mẻ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng cho tới phát triển và cuộc sống nên vẫn hấp dẫn thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp phân theo đuổi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp phân theo đuổi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt đem tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty hạn chế.

* Giải thích

- Trồng trọt lúc lắc tru thế vì thế nhu yếu rộng lớn về hoa màu cho tới nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được sơn hà quan hoài, công ty ko thiệt sự cải tiến và phát triển mạnh nhằm đáp ứng cho tới trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương trả chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, tác dụng của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết hùn tập luyện tài năng địa lí đặc biệt hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ vật cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ vật miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ vật phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí đặc biệt hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã đem tiếng giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo đuổi cấu hình đi ra đề thi đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.