cách xóa trang trong word

Để xóa một trang sở hữu chứa chấp văn bạn dạng, hình đồ họa hoặc đoạn văn trống rỗng, nên lựa chọn nội dung nhằm xóa, rồi nhấn Delete. quý khách cũng hoàn toàn có thể triển khai điều này:

Bạn đang xem: cách xóa trang trong word

  1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang mình muốn xóa, nhấn Ctrl+G.

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của khách hàng, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh đang được lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

  1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang mình muốn xóa, nhấn Option+⌘+G.

    Xem thêm: đánh số trang trong powerpoint

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của khách hàng, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh đang được lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

Để vô hiệu trang trống rỗng ở thân thích hoặc cuối tư liệu, hãy coi Xóa trang trống rỗng.

Xem thêm: sĩ quan chính trị điểm chuẩn