câu gián tiếp tiếng anh

Trong giờ đồng hồ Anh thì câu trúc câu con gián tiếp và thẳng là phần kỹ năng và kiến thức căn phiên bản, cần thiết nhưng mà bạn phải ghi nhớ. Trong nội dung bài viết này, nằm trong Langmaster đi tìm kiếm hiểu cấu tạo câu con gián tiếp, câu thẳng rưa rứa cơ hội quy đổi câu thẳng sang trọng con gián tiếp chuẩn chỉnh xác nhất. Cùng chính thức ngay lập tức thôi! 

1. Cấu trúc câu con gián tiếp là gì? Cấu trúc câu thẳng là gì?

Vậy cấu tạo câu con gián tiếp là gì? cấu tạo câu thẳng là gì? Chúng tớ hãy lên đường là rõ rệt nhì định nghĩa này nhé! 

Bạn đang xem: câu gián tiếp tiếng anh

 • Cấu trúc câu thẳng (direct speech)

Đây là 1 trong những lời nói đúng chuẩn điều của một người mô tả, bởi vậy nó còn được gọi là câu trích dẫn. 

Cấu trúc câu thẳng bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + [“mệnh đề được trần thuật lại”]. Mệnh đề được trần thuật lại tiếp tục bịa đặt nhập lốt ngoặc kép nhằm mục tiêu nhắc nhở lại đúng chuẩn câu kể từ của những người trình bày. 

Ví dụ:  He said, “ I went đồ sộ school yesterday” -> Anh ấy trình bày là ngày qua anh ấy đến lớp. 

 • Cấu trúc câu con gián tiếp (indirect speech)

Là một lời nói thuật lại điều của một người không giống trình bày ở dạng con gián tiếp, cấu tạo câu con gián tiếp ko dùng lốt ngoặc kép và đem sự thay đổi về thì của câu. 

Cấu trúc câu con gián tiếp bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + that + [Mệnh đề được trần thuật lại]. Câu con gián tiếp được tăng kể từ “that” nhằm nối nhì vế câu lại cùng nhau. 

Ví dụ: Mary said that she is hungry now. -> Mary trình bày là cô ấy đang được đói bụng. 

null

=>> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

2. Quy tắc đem cấu tạo câu thẳng sang trọng cấu tạo câu con gián tiếp

Để thuật lại ý của những người trình bày hoặc trình bày cơ hội khách hàng là đem cấu tạo câu thẳng trở nên cấu tạo câu con gián tiếp thì tất cả chúng ta cần thiết chú ý những điều cơ phiên bản sau: 

2.1 Trường ăn ý 1

Nếu động kể từ ở mệnh đề đó là thì lúc này đơn - simple present - (say), lúc này triển khai xong - present perfect - (have/has said) hoặc thì sau này đơn -simple future - (will say), thì nhập câu con gián tiếp tất cả chúng ta thay đổi đại kể từ và phân chia động kể từ ứng với đại kể từ này đó là được. 

Ví dụ 1: My mother says, “I hope it will rain tomorrow” -> My mother says that she hopes it will rain tomorrow. 

Ví dụ 2: Mira has said, “ I am sad now” -> Mira has said that she is sad now. 

null

2.2 Trường ăn ý 2

Nếu động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu ở thì quá khứ đơn - simple past - (said) thì nhập cấu tạo câu con gián tiếp tất cả chúng ta cần thiết thay đổi thì, thay đổi đại kể từ và một vài cụm kể từ chỉ thời hạn, xứ sở. Trong tình huống này, Khi đem cấu tạo câu kể từ thẳng sang trọng con gián tiếp bạn phải chú ý những thay cho thay đổi sau: 

 • Biến thay đổi thì động từ 

null

=>> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

Trường ăn ý nước ngoài lệ, nếu như điều trình bày trực tiếp nối mô tả một thói thân quen hoặc một thực sự phân biệt thì Khi đem bọn chúng về con gián tiếp bạn cũng có thể dùng simple present thay cho simple past. 

Ví dụ: I go đồ sộ bed late every evening -> She said she goes/ gone đồ sộ bed late every evening 

 • Đối với những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) tớ hoàn toàn có thể dùng những động kể từ nằm trong nghĩa Khi đem kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp: 

null

 •  Thay thay đổi giới kể từ và trạng kể từ của câu

null

=>> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

3. Các cơ hội quy đổi câu thẳng sang trọng cấu tạo câu con gián tiếp

Chuyển thay đổi câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp thông thường sẽ sở hữu được 4 loại câu: Câu mệnh lệnh/ đòi hỏi, thắc mắc, câu cảm thán và câu tường thuật. 

3.1 Cấu trúc câu con gián tiếp dạng mệnh lệnh/yêu cầu

Câu mệnh lệnh/yêu cầu thông thường được dùng những động kể từ như: order, command, tell, ask, request, require,...

Cách chuyển: 

Câu trực tiếp: S + tell/request/require/… + O + to-infinitive.

-> Câu con gián tiếp: S + told/requested/ required + O + not to-infinitive.

Ví dụ: “Hurry up”, the teacher said đồ sộ them -> The teacher told them đồ sộ hurry up. 

3.2 Câu con gián tiếp dạng câu hỏi 

Về thắc mắc thì được chia thành 2 dạng là thắc mắc yes-no và thắc mắc Wh

 • Câu chất vấn yes-no

Cấu trúc: S+ asked/inquired/wondered, wanted đồ sộ know + if/whether +S +V

Ví dụ: “Have you watched that film?” -> He asked if/whether I had watched that film.

 • Câu chất vấn wh ( who, what, where, when)

Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted đồ sộ know/required/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: What time does the class begin? -> She wanted đồ sộ know what time the class began

3.3 Câu con gián tiếp dạng câu cảm thán 

Cấu trúc: S+ said/told/exclaimed + that + S + V(lùi thì) + O

Ví dụ: What a lovely house they have! -> She said what a lovely house they had.

3.4 Câu con gián tiếp dạng trần thuật 

Cấu trúc:  S + say(s)/said + that + S + V

Ví dụ: I saw him yesterday -> She said she had seen him the previous day. 

null

=>> 40 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TRONG TIẾNG ANH CHINH PHỤC MỌI BÀI THI

3.5 Những tình huống đặc trưng của câu con gián tiếp 

Khi đem câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp, tất cả chúng ta ko thay đổi thì ở mệnh đề phù trong những tình huống đặc trưng sau: 

 • Động kể từ nhập câu thẳng đem thời hạn cụ thể 

Ví dụ: She said, “ I was born in 1990” -> She said that she was born in 1990. 

 • Câu ĐK loại 2 và 3

Ví dụ: She said, “If I were you, I wouldn’t come here” -> She said if she were bu she wouldn’t come here. 

 • Quá khứ fake định

Ví dụ: Mira said, “I wish I were a boy” -> Mira said that she wished she were a boy

 • Câu thẳng đem chứa chấp could, should, might, used đồ sộ, ought đồ sộ, would rather, had better,...

Ví dụ: Mary said đồ sộ bu, “ you had better not điện thoại tư vấn him” - > Mary said đồ sộ bu I had better not điện thoại tư vấn him. 

 • Câu trực tiếp nối mô tả một chân lý, một trường hợp ko thay đổi. 

Ví dụ: My teacher said, “the sun rises in the East” -> My teacher said the sun rises in the East. 

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

4. Bài tập luyện về câu thẳng, con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

4.1 Bài tập

Bài tập luyện 1: Chuyển những câu sau kể từ câu thẳng sang trọng con gián tiếp

 1. "Where's my book?" Linh asked.

Linh asked................................................................................. .................

 1. "Where are you going?" Lan asked us.

Lan asked us................................................................................ .......................

 1. My brother asked: "Have I cleaned the room?"

My brother asked................................................................................. .................

 1. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

Mother asks her daughter...........................................................................

 1. "What color shirt tự you lượt thích the most?" I asked my boyfriend.

I asked my boyfriend……………………. ..................................

 1. "What are they doing?" My father asked.

My father wants đồ sộ know...................................................................

 1. "Will she go đồ sộ the movies?" My brother asked Lan

My brother wants đồ sộ know................................................................................. 

 1. The teacher asked: "Did the whole class tự the English homework?"

Teachers want đồ sộ know ................................................................................. …

 1. "Why did you lie?" she asked bu.

She asked bu.............................................. .................

 1. "Have you talked đồ sộ your family?" my friend asked bu.

My friend asked bu ........................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Xem thêm: BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP (CÓ ĐÁP ÁN)

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án đúng

1. “How old are you?” he asked.

A. He asked bu how old are you.

B. He asked bu how old I am

C. He asked bu how old was I.

D. He asked bu how old I was.

2. My mother asked me: “Where are you going?”

A. My mother asked bu where was I going.

B. My mother asked bu where I was going.

C. My mother asked bu where is I going.

D. My mother asked bu where I is going.

3. “Keep silent” said the teacher đồ sộ the kids.

A. The teacher told the kids đồ sộ keep silent.

B. The teacher said the kids đồ sộ keep silent.

C. The teacher told the kids keep silent.

D. The teacher told đồ sộ the kids đồ sộ keep silent.

4. “I didn't see my family last week.”, Linh said.

A. Linh said he didn’t see my family last week before.

B. Linh said he hasn’t seen my family last week.

C. Linh said he hadn’t seen my family last week.

D. Linh said he hadn’t seen my family last week before.

5. “We are ready for the next event”, they said đồ sộ us.

A. They told us they are ready for the next sự kiện.

B. They told us they will ready for the next sự kiện.

C. They told us we were ready for the next sự kiện.

D. They told us they were ready for the next sự kiện.

6. “I have finished the project.”, Linh said đồ sộ bu.

A. Linh told bu she has finished the project

B. Linh told bu she finished the project.

C. Linh told bu she had finished the project.

D. Linh told bu she has been finished the project.

7. “Please bring bu the thực đơn.” he said đồ sộ the waitress.

A. He asked the waitress bring him the thực đơn.

B. He asked the waitress đồ sộ bring her the thực đơn.

C. He asked the waitress đồ sộ bring him the thực đơn.

D. He asked the waitress bring her the thực đơn.

8. “Don’t shout”, she said đồ sộ bu.

A. She told bu don’t shout.

B. She told đồ sộ bu not đồ sộ shout.

C. She told bu not đồ sộ shout.

D. She said đồ sộ bu don’t shout.

9. “I cleaned the house yesterday”, she said.

A. She told bu she had cleaned the house the day before.

B. She said đồ sộ bu I cleaned the house the day before.

C. She told bu she had cleaned the house yesterday.

D. She told bu she cleaned the house yesterday.

10. “Can you lend bu the book?”, he asked bu.

A. He asked bu can you lend him the book.

B. He asked bu could you lend him the book.

C. He asked bu if I can lend him the book.

D. He asked bu if I could lend him the book.

Bài tập luyện 3: Chọn đáp án đúng:

1. Linh asked bu _____.

A. Where tự you come from?                            

B. where I came from 

Xem thêm: batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy

C. where I came from                                                 

D. where did I come from?

2. She asked bu _____ I liked Korean music.

A.when                                        

B.what                                

C.if                                                

D.x

3. The doctor ____ him đồ sộ drink 2 liters of water.

A.told                                            

B.tell                         

C. have told                                   

D. are telling

4. My brother wanted đồ sộ know_____ complete this project..

A. when would she                                   

B. when will she               

c. when she will                               

D. when she would

5. Linh told bu that her father____ a luxury siêu xe.

A. owns       

B. owned                    

C. owning           

D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you      

B. for you             

C. đồ sộ you                 

D. you

7. I called my friend in America last night, and she said it _______ sunny there.

A. is      

B. were      

C. has been           

D. was

8. The architects have ______ that the house blueprint will be completed on time.

A. promised     

B. promise              

C. promises               

D. promising

9. The doctor _______ him đồ sộ take more exercise.

A. told         

B. tell               

C. have told           

D. are telling

10. The last time I saw my mother she looked very happy. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago      

B. following            

C. next              

D. previous

11. Last week, Lan ______ she put the key on the cupboard.

A. asked         

B. is asking             

C. ask              

D. was asked

12. My sister has ______ this answer wasn’t completely true.

A. admitting that       

B. was admitted that       

C. admitted that                

D. admit that

13. When I called my brother yesterday, he said he was busy ______ days.

A. that           

B. the            

C. then                

D. this

14. My mother wonders _____ the clothes are on sale yet.

A. what          

B. when           

C. where            

D. whether

15. Linh _____ bu that my train was about đồ sộ leave.

A. has reminded       

B. has reminded that      

C. reminded            

D. reminded that

16. Hello, Lan. I didn’t expect đồ sộ see you today. John said you _____ ill.

A. are         B. were             C. was               D. should be

17. Lan ______ and left.

A. said goodbye đồ sộ me  B. says goodbye đồ sộ me    C. tell bu goodbye  D. told bu goodbye

18. I told you ______ switch off the light, didn’t I?

A. don’t            B. not            C. not to              D. đồ sộ not

19. Lan was slow, so sánh her brother ________ hurry up.

A. tell him          B. told him for               C. told đồ sộ       D. told him to

20. Lan was driving too fast, so sánh I ______ đồ sộ slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

Bài tập luyện 4: Viết lại câu

 1. “You stole my best watch, Linh!” John said.

- John accused ..................................................................................................... 

 1. “You broke my phone, John!” Lan said.

- Lan accused .............................. ....................................................... 

 1. “Where was your baby girl born?” the nurse said đồ sộ Mrs. Lan.

- The nurse asked Mrs. Lan ........................... ................................. ........

 1. “Brother John, you should drink 2 liters of water a day,” said the doctor.

- Doctor advised ..................................................................................... 

 1. “Will I be able đồ sộ find this homestay?” Lan said đồ sộ herself.

- Lan wonders ..................................................................................... 

 1. “I'm sorry I lied đồ sộ you,” Lan told Susan.

- Lan apologizes ..........

 1. “When tự you get your summer vacation?” Lan asked.

- Lan asked Linh ............................ ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Can I have a new pair of shoes, please?” I told her mother.

- I ask ............................................... .................................. .....

9.. “Don't lỗ out until I get back, Peter,” his mother said.

- Peter's mother told him .............................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Don't touch the knife,” Mrs. James told her son.

- Mrs. James told her son ............................ ................................. .. ...

Bài tập luyện 5: Viết lại câu nhưng mà nghĩa ko đổi

 1. “If the weather is nice, I will go on a picnic with my family,” he said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you tự if you had five days off?” I asked him.

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “I would come đồ sộ see you if I didn't have đồ sộ take the exam, James,” she said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. "I'm sure I won't be jealous if you tell bu the truth", he told me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If there's a storm tomorrow, we won't have đồ sộ go đồ sộ school,” they told bu.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She told me: “If I were you, I wouldn't choose đồ sộ give up this dream job.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If a lot of guests come, the homestay will be full.”

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “You will be surprised if you meet her.”, Linh told Linda.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She said: “I will get sick if I stay out in the sun for too long.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you tự if you saw him?” Linh asked me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

4.2 Đáp án

Bài tập luyện 1:

 1. Linh asked where his book was.
 2. Lan asked where we were going
 3. My brother asked if I cleaned the room
 4. The mother asks where her daughter has been.
 5. I asked my boyfriend what color shirt he liked best.
 6. My dad wants đồ sộ know what they're doing.
 7. My brother wants đồ sộ know if Lan is going đồ sộ the movies.
 8. The teacher wants đồ sộ know if the whole class has done the English homework.
 9. She asked bu why I lied.
 10. My friend asked bu if I talked đồ sộ my family.

Bài tập luyện 2:

1 - D               2 - B            3 - A              4 - D               5 - D

6 - C               7 - C            8 - C             9 - A               10 - D 

Bài tập luyện 3:

Xem thêm: đạo hàm hàm số mũ

 1. C                         2. C                    3. A               4. D                   5. D
 2. C                         7. D                    8. A               9. A                 10. D
 3. A                      12. C                   13. A             14. D                15. C
 4. B                     17. A                   18. C              19. D               trăng tròn. A

Bài tập luyện 4:

 1. John accused Linh of stealing his best watch.
 2. Lan accused John of damaging her phone.
 3. The nurse asked Mrs. Lan where her little daughter was born.
 4. The doctor advised Mr. John đồ sộ drink enough 2 liters of water every day.
 5. Lan wondered if she could find this homestay.
 6. Lan apologizes đồ sộ Susan for lying đồ sộ her.
 7. Lan asked Linh when he would start his summer vacation.
 8. I asked her mother if she could get a new pair of shoes.
 9. Peter's mother told him not đồ sộ go out until she got back.
 10. Mrs. James told her son not đồ sộ touch knives.

Bài tập luyện 5:

 1. He said if the weather is nice, he will go on a picnic with his family.
 2. I asked him what he would tự if he had (have) five days off.
 3. She told James that she would come đồ sộ see him if she didn't have đồ sộ take the exam.
 4. He told bu he was sure he wouldn't be jealous if I told him the truth.
 5. They told bu that if there is a storm tomorrow, we won't have đồ sộ go đồ sộ school.
 6. She told bu that if she were bu, she wouldn't choose đồ sộ give up this dream job.
 7. The receptionist told us if many guests come, the homestay will be full.
 8. Linh tells Linda that she will be very surprised if she meets you.
 9. She said she would get sick if she stayed out in the sun for too long.
 10. Linh asked bu what I would tự if I met him.

Như vậy Langmaster vừa phải cung ứng các bạn toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về cấu tạo câu con gián tiếp mà các bạn nên biết. Hy vọng bạn đã sở hữu tăng tư liệu nhằm trau dồi kỹ năng và kiến thức ngữ pháp của tớ. Chúc bạn làm việc tập luyện thiệt tốt!