chất nào sau đây có đồng phân hình học

Câu hỏi:

13/09/2019 77,269

B. CH3-CH=CH-CH=CH2

Bạn đang xem: chất nào sau đây có đồng phân hình học

Đáp án chủ yếu xác

D. CH2=CH-CH2-CH3.. CH3 – CH=CH – CH3

Đáp án B

Điều khiếu nại để sở hữu đồng phân hình học tập là:

- vô cấu trúc phân tử nên có một links song.

- 2 group thế links với nằm trong 1 cacbon của nối song nên không giống nhau.

• Phân tử CH3-CaH=CbH-CH=CH2 sở hữu 2 links song vô phân tử. Mặt không giống, Ca links với nhị group thế không giống nhau (H và CH3) và Cb cũng links với nhị group thế không giống nhau (H và -CH=CH2).

→ CH3-CH=CH-CH=CH2 sở hữu đồng phân hình học

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của phù hợp hóa học sở hữu công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2:

Cấu tạo ra hoá học tập là

A. số lượng links trong số những nguyên vẹn tử vô phân tử.

B. các loại links trong số những nguyên vẹn tử vô phân tử.

C. thứ tự động links trong số những nguyên vẹn tử vô phân tử.

D. bản hóa học links trong số những nguyên vẹn tử vô phân tử.

Câu 3:

Trong những hóa học tại đây, những hóa học này là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH, CH3OCH3.

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt lớp 3

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Câu 4:

Chọn khái niệm tương đối đầy đủ nhất về đồng phân:

A. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu cấu trúc không giống nhau.

B. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu đặc thù không giống nhau.

C. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên sở hữu cấu trúc không giống nhau nên sở hữu đặc thù không giống nhau.

D. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu cấu trúc không giống nhau nên sở hữu đặc thù không giống nhau.

Câu 5:

Chất này sau đó là đồng đẳng của benzen:

     

 

A. 1, 2, 3               

B. 2, 3                            

C. 2, 5                           

D. 2, 3, 4

Câu 6:

Số đồng phân của phù hợp hóa học sở hữu công thức phân tử C5H12 là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

Xem thêm: bài thơ tiểu đội xe không kính lớp 9

D. 5.