chất nào sau đây không phải là polime

hint-header

Cập nhật ngày: 17-09-2022

Bạn đang xem: chất nào sau đây không phải là polime


Chia sẻ bởi: SDSA


Chất nào là tại đây không cần là polime?

Chủ đề liên quan

Chất nào là tại đây với bộ phận đó là hóa học béo?

Este nào là tại đây không có kỹ năng nhập cuộc phản xạ tráng gương là

Phân đạm cung ứng cho tới cây

Chất bột X black color, với kỹ năng hấp phụ những khí độc nên được sử dụng trong tương đối nhiều loại mặt mày nạ chống độc. Chất X là

Ở ĐK tương thích amino axit phản xạ với hóa học nào là tạo nên trở thành este?

Kim loại nào là tại đây phản xạ mạnh mẽ nhất với nước ở nhiệt độ chừng thường?

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện phenolphtalein gửi lịch sự color hồng?

Muối kali aluminat với công thức là

Cacbohiđrat nào là có rất nhiều vô cây mía và củ cải đường?

Ở ĐK tương thích, sắt kẽm kim loại nào là tại đây bị S lão hóa lên nút lão hóa +3?

Chất nào là tại đây được dùng làm thực hiện mượt nước với tính cứng vĩnh cửu?

Xem thêm: thành phần của không khí

Nhóm những hóa học khí (hoặc hơi) nào là sau đây đều thực hiện cảm giác ngôi nhà kính Lúc độ đậm đặc của bọn chúng vô khí quyển vượt lên trên vượt chi phí chuẩn chỉnh cho tới phép?

Chất nào là tại đây vừa phải phản xạ với hỗn hợp NaOH loãng, vừa phải phản xạ với hỗn hợp HCl?

Kim loại nào là tại đây khử được ion Fe2+ vô dung dịch?

Buta-1,3-đien với công thức phân tử là

Hợp hóa học nào là của can xi được dùng làm đúc tượng, bó bột Lúc gãy xương?

A

Thạch cao nung (CaSO4.H2O).

D

Thạch cao sinh sống (CaSO4.2H2O).

Dãy bao gồm những hóa học đều không tham gia phản xạ tráng bạc là

B

tinh bột, anđehit fomic.

Xem thêm: bài chính tả lớp 2

Cho hỗn hợp những hóa học sau: ClH3NCH2COOH; H2NCH2COOH; H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Số hỗn hợp thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc xanh rờn là

Đốt cháy trọn vẹn m gam láo ăn ý Mg và Al cần thiết vừa phải đầy đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), nhận được 9,1 gam láo ăn ý nhị oxit. Giá trị của m là

Lên men m gam glucozơ trở thành ancol etylic với hiệu suất 60%, nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là