chất nào sau đây là chất điện li

Câu hỏi:

06/04/2021 19,065

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất điện li

C. Axit sunfuric

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chỉ đem axit, bazơ, muối bột là hóa học năng lượng điện li

Đáp án hãy chọn là: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Natri florua( NaF) vô tình huống này tiếp sau đây ko dẫn được điện?

A. NaF rét chảy

B. Dung dịch NaF vô nước

C. NaF rắn, khan

D. Dung dịch được tạo ra trở nên Lúc hòa tan nằm trong số mol NaOH và HF vô nước

Câu 2:

Dung dịch này tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được?

A. HCl vô benzen.

B. CH3COONa nội địa.

C. Ca(OH)trong nước.

D. NaHSOtrong nước.

Câu 3:

Tính dẫn năng lượng điện của những hỗn hợp axit, bazo, muối bột là vì vô hỗn hợp của bọn chúng có

A. ion.

Xem thêm: đại học bách khoa đà nẵng điểm chuẩn 2022

B. cation.

C. anion.

D. hóa học.

Câu 4:

Dãy hóa học này tại đây, nội địa đều là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Câu 5:

Câu này tại đây đúng vào lúc thưa về việc năng lượng điện li?

A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa tan một hóa học vô nước trở nên dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học bên dưới ứng dụng của loại điện

C. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học trở nên ion dương và ion âm Lúc hóa học bại liệt tan nội địa hoặc ở tình trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực tế là quy trình lão hóa - khử

Câu 6:

Các hỗn hợp tại đây đem nằm trong độ đậm đặc 0,10 mol/l, hỗn hợp này dẫn năng lượng điện tầm thường nhất?

A. HCl

B. HF

C. HI

Xem thêm: đề toán tuyển sinh lớp 10

D. HBr