cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

Câu hỏi:

31/01/2020 7,937

Bạn đang xem: cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) xác quyết định và liên tiếp bên trên R, đem đạo hàm f'(x). hiểu rằng đồ dùng thị hàm số f'(x) như hình vẽ. Xác quyết định điểm cực to của hàm số g(x)=f(x)+x.

A. Không có mức giá trị

Câu 2:

Cho hàm số y=f(x), lựa chọn xác định đúng?

A. Nếu f''(x0)=0 và f'(x0)=0 thì  không cần là đặc biệt trị của hàm số.

B. Hàm số y=f(x) đạt đặc biệt trị tại x0 khi và chỉ khi f'(x0)=0.

C. Nếu hàm số y=f(x)có điểm cực to và điểm đặc biệt tè thì độ quý hiếm cực to to hơn độ quý hiếm đặc biệt tè.

D. Nếu f'(x) đổi vệt khi x qua quýt điểm x0 và f(x) liên tục tại x0 thì hàm số y=f(x) đạt đặc biệt trị bên trên điểm bên trên x0.

Câu 3:

Cho hàm số hắn = f(x) có đạo hàm f'(x)=(ex+1)(ex-12)(x+1)(x-1)2 trên R. Hỏi hàm số y=f(x) có từng nào điểm đặc biệt trị?

A. 1. 

B. 2.  

C. 3.  

Xem thêm: văn mẫu chiếc thuyền ngoài xa

D. 4.

Câu 4:

Tính tổng toàn bộ những độ quý hiếm của m biết đồ dùng thị hàm số y=x3-2mx2+(m+3)x+4và đường thẳng liền mạch y=x+4 cắt nhau bên trên 3 điểm phân biệt A(0;4), B, C sao mang lại diện tích S tam giác IBC vị 82 với I(1;3)

A.3

B. 8

C. 1

D. 5

Câu 5:

Cho hàm số hắn = x3-3(m+3)x2+3 đem đồ dùng thị (C). Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của m sao mang lại qua quýt điểm A(-1;1) kẻ được trúng 2 tiếp tuyến cho tới (C), Một tiếp tuyến là 1: y = -1 và tiếp tuyến thứ hai là thoả mãn xúc tiếp với (C) bên trên N đôi khi hạn chế (C) bên trên P.. (khác N) đem hoành chừng vị 3.

A. Không tồn bên trên m thoả mãn

Câu 6:

Biết đường thẳng liền mạch hắn = x-2 cắt đồ dùng thị hàm số hắn = 2x+1x-1 tại nhị điểm phân biệt A,B đem hoành chừng thứu tự xA,xB Khi đó xA+xB là:

Xem thêm: tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ