cho sơ đồ chuyển hóa

  1. SHub-icon

    Trang chủ

    Bạn đang xem: cho sơ đồ chuyển hóa

  2. Lớp 12

  3. Cho sơ đồ vật gửi hóa: NaNO, —> X, “+X, —%> X, > NaNO, Biết: X 1 , X 2 , X 3 là những hợp ý hóa học không giống nhau của Na, từng mũi thương hiệu ứng với cùng một phương trình chất hóa học. Các hóa học X 2 , Y 2 vừa lòng sơ đồ vật bên trên theo thứ tự là

hint-header

Cho sơ đồ vật gửi hóa: NaNO, —> X, “+X, —%> X, > NaNO, Biết: X 1 , X 2 , X 3 là những hợp ý hóa học không giống nhau của Na, từng mũi thương hiệu ứng với cùng một phương trình chất hóa học. Các hóa học X 2 , Y 2 vừa lòng sơ đồ vật bên trên theo thứ tự là

Cập nhật ngày: 27-12-2022


Chia sẻ bởi: Phạm Linh


Cho sơ đồ vật gửi hóa:
Biết: X1, X2, X3 là những hợp ý hóa học không giống nhau của Na, từng mũi thương hiệu ứng với cùng một phương trình chất hóa học. Các hóa học X2, Y2 vừa lòng sơ đồ vật bên trên theo thứ tự là

A

NaOH, HNO3.

B

NaCl, H2O.

C

NaHCO3, HCl.

D

Na2CO3, NaOH.

Chủ đề liên quan

Cho những tuyên bố sau:
(a) Glucozơ được gọi là đàng nho tự có tương đối nhiều nhập trái khoáy nho chín.
(b) Chất to lớn là đieste của glixerol với axit to lớn.
(c) Cao su buna – S với cấu hình màng lưới không khí.
(d) Alanin tạo nên kết tủa white với hỗn hợp brom.
(e) Trong mật ong chứa được nhiều fructozơ.
(f) Glucozơ, fructozơ và metyl axetat với nằm trong công thức giản dị và đơn giản nhất.
Số tuyên bố đích là

A

6.

B

3.

C

5.

D

4.

Tiến hành thực nghiệm lão hóa glucozơ bởi vì hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 (phản ứng tráng bạc) bám theo quá trình sau:
Bước 1: Cho 1 ml hỗn hợp AgNO3 1% nhập ống thử tinh khiết.
Bước 2: Nhỏ kể từ từ hỗn hợp NH3 cho tới khi kết tủa tan không còn.
Bước 3: Thêm 3 - 5 giọt glucozơ nhập ống thử.
Bước 4: Đun rét nhẹ nhõm láo lếu hợp ý ở 60 - 70°C nhập vài ba phút.
Nhận ấn định này sau đó là đúng:

A

Sau bước 2, hỗn hợp nhập ống thử chứa chấp AgNO3 dư và NH4NO3.

B

Tại bước 4, ion Ag+ bị lão hóa tạo nên trở nên Ag sắt kẽm kim loại.

C

Thí nghiệm bên trên minh chứng phân tử glucozơ chứa được nhiều group OH và một group CHO.

D

Cho hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp sau bước 4 tiếp tục sinh rời khỏi hóa học khí thực hiện xanh lơ quỳ tím độ ẩm.

Chất này tại đây không là hóa học năng lượng điện li?

A

H2SO4.

B

AgNO3.

C

C2H5OH.

D

CH3COOH.

Ở ĐK thông thường, glyxin rất có thể thuộc tính với hóa học này sau đây?

A

KCl.

B

HCl.

C

CH4.

D

Na2SO4.

Kim loại này tại đây được sử dụng thực hiện hóa học chuyên chở sức nóng trong số lò phản xạ phân tử nhân?

A

Li.

B

Cs.

C

K.

D

Na.

Mưa axit là vì những hóa học khí bay rời khỏi nhập quy trình phát triển công nghiệp tuy nhiên ko được xử lý triệt nhằm. Đó là những khí này sau đây?

A

SO2 và NO2.

B

NH3 và HCl

C

CO2 và CO.

D

Cl2 và H2S.

Polime này tại đây với công thức là (-(C6H5)CH-CH2-)n?

A

Poli(metyacrylat).

B

Poli(isopren).

C

Poli(vinylxianua).

D

Polistiren.

Ở ĐK thông thường sắt kẽm kim loại Ba thuộc tính với nước nhận được H2 và hóa học này sau đây?

A

BaO.

B

Ba(HCO3)2.

C

Ba(OH)2.

D

BaCO3.

Axit to lớn này sau đó là axit to lớn no?

A

C17H35COOH.

B

CH3COOH.

C

C17H33COOH.

D

C15H29COOH.

Kim loại này tại đây chỉ rất có thể được pha trộn bởi vì cách thức năng lượng điện phân rét chảy?

Xem thêm: cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm trong trường hợp này cảnh sát giao thông đã

A

Ag.

B

Fe.

C

Cu.

D

Na.

Thành phần chủ yếu của quặng pirit Fe là?

A

Fe3O4.

B

FeS2.

C

FeS.

D

FeCO3.

Chất này tại đây chỉ thuộc tính được với Na nhưng mà ko thuộc tính được với NaOH?

A

C6H5CH2OH.

B

C6H5OH.

C

HCOOH.

D

CH3COOCH3.

Kim loại tồn bên trên ở hiện trạng lỏng ở ĐK thông thường là?

A

Li.

B

Hg.

C

W.

D

Cr.

Kim loại Fe rất có thể tan nhập lượng dư hỗn hợp này sau đây?

A

Fe(NO3)2.

B

ZnSO4.

C

FeCl3.

D

HNO3 đặc nguội.

Kim loại nhôm không thể phản xạ với hỗn hợp này sau đây?

A

KOH.

B

CuSO4.

C

H2SO4.

D

MgCl2.

Số nguyên vẹn tử oxi nhập phân tử etylaxetat là

A

2.

B

4.

C

8.

D

6.

Amin này sau đó là amin bậc 3?

A

Isopropyl amin.

B

Etyl metyl amin.

C

Propyl amin.

D

Trimetyl amin.

Glucozơ có tương đối nhiều nhập trái khoáy cây chín, nhất là nho chín nên thường hay gọi là đàng nho. Số nguyên vẹn tử hidro nhập phân tử glucozơ là

A

6.

B

22.

C

12.

D

10.

Tính Hóa chất đặc thù của sắt kẽm kim loại là

A

Tính lão hóa.

B

Tính khử.

C

Lưỡng tính.

D

Tính lão hóa mạnh.

Trong vỏ trứng gà có tương đối nhiều can xi cacbonat. Công thức của can xi cacbonat là

A

CaSO4.

B

Ca(HCO3)2.

D

CaCO3.