cho sơ đồ chuyển hóa sau

Câu hỏi:

14/03/2020 4,597

Bạn đang xem: cho sơ đồ chuyển hóa sau

Cho sơ loại gửi hóa sau:

(a) C3H4O2+NaOHX+Y 

(b) X + H2SO4 (loãng) Z + T

(c) Z + hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) E + Ag + NH4NO3.

(d) Y + hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) F + Ag + NH4NO3.

Chất E và hóa học F theo dõi trật tự là

C. (NH4)2CO3 và CH3COONH4

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Amino axit X có một group amino và một group cacboxyl. Cho m gam X tính năng một vừa hai phải đầy đủ với NaOH, chiếm được 8,88 gam muối bột. Mặt không giống, mang đến m gam X tính năng một vừa hai phải đầy đủ với HCl, chiếm được 10,04 gam muối bột. Công thức của X là

A. H2N-C2H4-COOH

B. H2N-C3H4-COOH

C. H2N-C3H6-COOH

D. H2N-CH2-COOH

Câu 2:

Cho mặt hàng bao gồm những chất: (1) anlyl axetat, (2) metyl acrylat, (3) phenyl axetat, (4) etyl fomat, (5) vinyl axetat, (6) tripanmitin. Số hóa học nhập mặt hàng Lúc thủy phân nhập hỗn hợp NaOH (dư), đun rét, sinh đi ra ancol là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Trong một thành phần tetrapeptit mạch hở sở hữu 4 links peptit.

(b) Dung dịch lysin thực hiện xanh rờn quỳ tím.

(c) Anilin tính năng với nước brom tạo ra trở nên kết tủa Trắng.

(d) Peptit Gly-Ala sở hữu phản xạ color biure với Cu(OH)2.

(e) Thủy phân trọn vẹn protein giản dị chiếm được những α-aminoaxit.

Xem thêm: đề thi vào lớp 6 trường chuyên (có đáp án)

(f) Các thích hợp hóa học peptit kém cỏi bền nhập môi trường xung quanh bazơ tuy nhiên bển nhập môi trường xung quanh axit.

Số tuyên bố đích thị là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4:

Peptit X sở hữu công thức kết cấu là H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Kí hiệu của X là Ala-Ala-Gly

B. X nằm trong loại tripeptit và sở hữu phản xạ color biure

C. Cho X tính năng với hỗn hợp NaOH loãng chiếm được phụ thân loại muối bột hữu cơ

D. Thủy phân ko trọn vẹn X, chiếm được Ala-Gly

Câu 5:

Cho sơ loại gửi hóa:

Các hóa học X và T theo lần lượt là

A. FeO; hỗn hợp NaNO3

B. Fe2O3; hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO; hỗn hợp AgNO3

D. Fe2O3; hỗn hợp AgNO3

Câu 6:

Sục CO2 nhập hỗn hợp a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH. Kết trái khoáy tớ được Sục CO2 vào hỗn hợp a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH. Kết trái khoáy tớ đượ đồ thị sau

Giá trị của a là:

A. 0,15

B. 0,1

C. 0,2

Xem thêm: tính tổng cấp số cộng

D. 0,25