chọn phát biểu đúng về thế năng trọng trường

hint-header

Cập nhật ngày: 17-09-2022

Bạn đang xem: chọn phát biểu đúng về thế năng trọng trường


Chia sẻ bởi: Hoang Lang Phi 11E


Chọn tuyên bố chính về thế năng trọng ngôi trường.

Công của trọng tải vì như thế hiệu thế năng bên trên địa điểm cuối và bên trên địa điểm đầu.

B

Trọng lực sinh công âm Khi vật cút kể từ cao xuống thấp

C

Trọng lực sinh công âm Khi trả vật kể từ thấp lên rất cao.

D

Công của trọng tải theo gót đường thẳng liền mạch nối nhì điểm đầu và cuối khi nào cũng nhỏ rộng lớn theo gót lối cấp khúc đằm thắm nhì điểm cơ.

Chủ đề liên quan

Lực này tại đây ko nên là lực thế:

Một xoắn ốc bị nén 5 centimet. hiểu chừng cứng của xoắn ốc k = 100N/m, thế năng đàn hồi của xoắn ốc là:

Một vật với lượng 400g được thả rơi tự tại kể từ chừng cao 20m đối với mặt mũi khu đất. Cho g = 10m/s2. Sau Khi rơi được 12m động năng của vật bằng:

Chọn câu Sai. Biểu thức ấn định luật bảo toàn cơ năng là:

B

C

A = W2 – W1 .

D

Một vật được ném trực tiếp đứng lên rất cao, Khi vật đạt chừng cao cực to thì bên trên đó:

A

động năng cực to, thế năng vô cùng đái

B

động năng vô cùng đái, thế năng vô cùng đại

C

động năng vì vậy năng

D

động năng vì như thế nữa thế năng

Từ chừng cao 5 m đối với mặt mũi khu đất ném lên một vật với véc tơ vận tốc tức thời đầu 2 m/s. biết lượng của vật vì như thế 1 kilogam, lấy g = 10 m/s2. Hỏi cơ năng của vật ở chừng cao cơ vì như thế từng nào ?

Từ điểm M có tính cao h = 0,8m, ném trực tiếp đứng xuống bên dưới một vật với véc tơ vận tốc tức thời đầu 2 m/s. hiểu m = 0,5kg. Lấy g =10 m/s2. Cơ năng của vật bên trên M là từng nào ?

Ném một vật với m = 0,5kg ở chừng cao 5m với véc tơ vận tốc tức thời ban đầu= 2m/s, lấy g =10m/s2. Cơ năng của vật tiếp tục vì như thế bao nhiêu?

Một vật được ném trực tiếp đứng kể từ mặt mũi khu đất lên rất cao với véc tơ vận tốc tức thời 36km/h. Độ cao cực to nhưng mà vật đạt được là từng nào ?

Vật lượng m = 4 kilogam được đặt tại chừng cao z đối với mặt mũi khu đất, với thế năng Wt1= 600J. Thả tự tại mang đến vật rơi cho tới mặt mũi khu đất. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng bên trên mặt mũi khu đất. Độ cao z và véc tơ vận tốc tức thời của vật Khi qua loa địa điểm gốc tính thế năng là:

Xem thêm: i look forward to hearing from you

Tính hóa học này tại đây ko nên là của phân tử của vật hóa học ở thể khí?

B

Chuyển động không ngừng nghỉ.

C

Chuyển động láo lếu loàn và không ngừng nghỉ.

D

Chuyển động láo lếu loàn xung xung quanh những địa điểm cân đối cố định và thắt chặt.

Phát biểu này sau đó là sai Khi nói đến hóa học khí ?

A

Lực tương tác trong những phân tử là vô cùng yếu hèn.

B

Các phân tử khí ở vô cùng sát nhau.

C

Chất khí không tồn tại hình dạng và thể tích riêng rẽ.

D

Chất khí luôn luôn trực tiếp lắc toàn cỗ thể tích bình chứa chấp và hoàn toàn có thể nén được đơn giản dễ dàng.

Đại lượng này tại đây không phải là thông số kỹ thuật tình trạng của lượng khí:

Điền kể từ không đủ nhập điểm rỗng tuếch. …….. được cấu trúc kể từ những phân tử riêng rẽ rẽ, với độ dài rộng vô cùng nhỏ đối với khoảng cách đằm thắm bọn chúng. Nội dung không đủ là?

Chất khí khiến cho áp suất lên trở thành bình chứa chấp là do:

Định luật Bôilơ – Mariot chỉ đúng

Hệ thức này tại đây phù phù hợp với ấn định luật Bôi- lơ-Ma-ri-ốt?

B

.

D

.

Trong hê toạ chừng (p, V) lối đẳng nhiệt độ với dạng là:

B

đường thẳng liền mạch trải qua gốc toạ độ

D

đường thẳng liền mạch nếu như kéo dãn qua loa gốc toạ độ

Trên hình 43 là hai tuyến phố đẳng nhiệt độ của nhì khí hoàn hảo, vấn đề này sau đó là đúng

Xem thêm: một lớp học có 30 học sinh

D

T2 T1.

Khí được nén đẳng nhiệt độ kể từ thể tích 10 lít cho tới 6 lít, áp suất khí đạt kể từ p1 cho tới 0,75atm. Tính p1?