chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

Bài ghi chép Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí.

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

* Chứng minh nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc

Để chứng tỏ (P) ⊥ (Q), tao hoàn toàn có thể chứng tỏ vị một trong những cơ hội sau:

- Chứng minh vô (P) sở hữu một đường thẳng liền mạch a tuy nhiên a ⊥ (Q).

- Chứng minh ((P), (Q)) = 90°

* Chứng minh đường thẳng liền mạch vuông góc với mặt mày phẳng

Để chứng tỏ d ⊥ (P), tao hoàn toàn có thể chứng tỏ vị một trong những cơ hội sau:

- Chứng minh d ⊂ (Q) với (Q) ⊥ (P) và d vuông góc với kí thác tuyến c của (P) và (Q).

- Chứng minh d = (Q) ∩ (R) với (Q) ⊥ (P) và (R) ⊥ (P).

- Sử dụng những cơ hội chứng tỏ vẫn biết tại phần trước.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD sở hữu AB ⊥ (BCD) . Trong tam giác BDC vẽ những đàng cao BE và DF rời nhau ở O. Trong (ADC) vẽ DK ⊥ AC bên trên K. Khẳng ấn định này tại đây sai ?

A. (ADC) ⊥ (ABE)           B. (ADC) ⊥ (DFK)

C. (ADC) ⊥ (ABC)            D. (BDC) ⊥ (ABE)

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Ta xét những phương án:

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn C

Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD sở hữu nhì mặt mày phẳng lặng (ABC) và (ABD) nằm trong vuông góc với (DBC) . Gọi BE và DF là hai tuyến đường cao của tam giác BCD, DK là đàng cao của tam giác ACD. Chọn xác minh sai trong những xác minh sau?

A. (ABE) ⊥ (ADC)           B. (ABD) ⊥ (ADC)

C. (ABC) ⊥ (DFK)            D. (DFK) ⊥ (ADC)

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn B

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABC sở hữu SA ⊥ (ABC) và lòng ABC là tam giác cân nặng ở A. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC). Khẳng ấn định này tại đây đúng?

A. H ∈ SB

B. H trùng với trọng tâm tam giác SBC.

C. H ∈ SC

D. H ∈ SI (I là trung điểm của BC).

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn D

Gọi I là trung điểm của BC

⇒ AI ⊥ BC tuy nhiên BC ⊥ SA ⇒ BC ⊥ (SAI)

⇒ SI ⊥ BC   (1)

Khi bại H là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC) .

Suy rời khỏi AH ⊥ BC

Lại có: SA ⊥ BC

⇒ BC ⊥ (SAH) ⇒ BC ⊥ SH    (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi 3 điểm S; H; I trực tiếp mặt hàng.

Chọn D.

Ví dụ 4: Cho hình chóp S.ABC sở hữu nhì mặt mày mặt (SBC) và (SAC) vuông góc với lòng (ABC) . Khẳng ấn định này tại đây sai?

A. SC ⊥ (ABC)

B. Nếu A’ là hình chiếu vuông góc của A lên ( SBC) thì A' ∈ SB .

C. (SAC) ⊥ (ABC)

D. BK là đàng cao của tam giác ABC thì BK ⊥ (SAC)

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn B

+ Ta có: Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

+ Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC)

khi bại AA' ⊥ (SBC) ⇒ AA' ⊥ BC ⇒ A' ∈ BC

Suy rời khỏi đáp án B sai.

Chọn B.

Ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABC sở hữu nhì mặt mày mặt (SAB) và (SAC) vuông góc với lòng (ABC) , tam giác ABC vuông cân nặng ở A và sở hữu đàng cao AH. Gọi O là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC) . Khẳng ấn định này tại đây đúng?

A. SC ⊥ (ABC)

B. (SAH) ⊥ (SBC)

C. O ∈ SC

D. Góc đằm thắm (SBC) và (ABC) là góc ∠SBA

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn B

Ta có: Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Gọi H là trung điểm của BC ⇒ AH ⊥ BC (vì tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A).

mà BC ⊥ SA ⇒ BC ⊥ (SAH) ⇒ (SBC) ⊥ (SAH)

Khi bại O là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC)

Thì suy rời khỏi O nằm trong SH và ((SBC), (ABC)) = ∠SHA

Vậy đáp án B đúng

Quảng cáo

Ví dụ 6: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 . Mặt phẳng lặng (A1BD) ko vuông góc với mặt mày phẳng lặng này bên dưới đây?

A. (AB1D)             B. (ACC1A1)             C. (ABD1)             D. (A1BC1)

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

* Gọi I = AB1 ∩ A1B

Tam giác A1BD đều phải sở hữu DI là đàng trung tuyến nên

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Tam giác A1BD đều phải sở hữu BJ là đàng trung tuyến nên BJ ⊥ A1D .

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn D

Ví dụ 7: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' sở hữu cạnh vị a. Khẳng ấn định này tại đây sai?

A. Tam giác AB’C là tam giác đều.

B. Nếu α là góc đằm thắm AC’ và ( ABCD) thì cosα = √(2/3) .

C. ACC'A' là hình chữ nhật sở hữu diện tích S vị 2a2.

Xem thêm: lịch sử 7 kết nối tri thức

D. Hai mặt mày (AA'C'C) và (BB'D'D) ở vô nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc cùng nhau.

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn C

Từ fake thiết tính được AC = a√2

Mặt không giống vì thế ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương nên suy rời khỏi ∠AA'C' = 90°

Xét tứ giác ACC'A' sở hữu Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

⇒ ACC'A' là hình chữ nhật sở hữu những cạnh a và a√2.

Diện tích hình chữ nhật ACC’A’ là :

S = a.a.√2 = a2√2   (đvdt)

⇒ đáp án C sai.

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh vị a. Khẳng ấn định này tại đây sai?

A. Hai mặt mày ACC'A' và BDD'B' vuông góc nhau.

B. Bốn đàng chéo cánh AC’; A’C; BD’; B’D đều nhau và vị .

C. Hai mặt mày ACC’A’ và BDD’B’ là nhì hình vuông vắn đều nhau.

D. AC ⊥ BD'

Lời giải:

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn C

Vì bám theo fake thiết ABCD.A’B’C’D’ tao đơn giản đã cho thấy được:

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

⇒ đáp án A trúng.

+ gí dụng đình lý Pytago vô tam giác B’A’D’ vuông bên trên A’ tao có:

B'D'2 = B'A'2 + A'D'2 = a2 + a2 = 2a2

Áp dụng ấn định lý Pytago vô tam giác BB’D’ vuông bên trên B’ tao có:

BD'2 = BB'2 + B'D'2 = a2 + 2a2 = 3a2 ⇒ BD' = a√3

Hoàn toàn tương tự động tao tính được chừng nhiều năm những đàng chéo cánh còn sót lại của hình lập phương đều đều nhau và vị a√3 ⇒ đáp án B trúng.

+ Xét tứ giác ACC’A’ sở hữu

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

⇒ ACC'A' là hình chữ nhật

hoàn toàn tương tự động tao cũng đã cho thấy BDD’B’ cũng chính là hình chữ nhật sở hữu những cạnh là a và a√3

Hai mặt mày ACC'A' và BDD'B' là nhì hình chữ nhật đều nhau

⇒ đáp án C sai.

Câu 2: Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' . Hình chiếu vuông góc của A’ lên (ABC) trùng với trực tâm H của tam giác ABC . Khẳng ấn định này tại đây ko đúng?

A. (AA'B'B) ⊥ (BB'C'C)

B. (AA'H) ⊥ (A'B'C')

C. BB'C'C là hình chữ nhật

D. (BB'C'C) ⊥ (AA'H)

Lời giải:

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn A

Gọi K là hình chiếu vuông góc của A lên BC

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Quảng cáo

Câu 3: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A'B'C'D' sở hữu cạnh lòng vị a, góc đằm thắm nhì mặt mày phẳng lặng (ABCD) và (ABC’) sở hữu số đo vị 60°. Cạnh mặt mày của hình lăng trụ bằng:

A. 3a            B. a√3            C. 2a            D. a√2

Lời giải:

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn B.

Ta có: (ABCD) ∩ (ABC') = AB

Ta có: AB ⊥ BC và AB ⊥ BB' (vì lăng trụ vẫn nghĩ rằng lăng trụ tứ giác đều)

⇒ AB ⊥ (BB'C'C) tuy nhiên C'B ⊂ (BB'C'C) ⇒ AB ⊥ C'B

Mặt khác: CB ⊥ AB

⇒ ((ABCD), (ABC')) = (CB, C'B) = ∠ CBC' = 60°

Áp dụng hệ thức lượng vô tam giác BCC’ vuông bên trên C tao có:

tan(CBC') = CC'/CB ⇒ CC' = CB.tan(CBC') = a.tan60° = a√3

Câu 4: Cho nhì tam giác ACD và BCD phía trên nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc cùng nhau và AC = AD = BC = BD = a; CD = 2x. với độ quý hiếm này của x thì nhì mặt mày phẳng lặng (ABC) và (ABD) vuông góc.

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Lời giải:

Gọi I và J lượt lượt là trung điểm của CD và AB

Do AC = BC nên tam giác Ngân Hàng Á Châu cân nặng bên trên C sở hữu CJ là đàng trung tuyến

⇒ CJ vuông AB    (1)

Tương tự động tao có: DJ vuông góc AB.   (2)

Lại có: (ABC) ∩ (ABD)= AB   (3)

Từ (1), (2), (3) ⇒ ((ABC); (ABD))= ∠CJD

Vậy nhằm 2 mp(ABC) và (ABD) vuông góc cùng nhau thì tam giác CJD vuông cân nặng bên trên J

(chú ý: ΔCAB = ΔDAB (c.c.c) nên CJ = DJ)

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Vậy lựa chọn đáp án A

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC sở hữu SA ⊥ (ABC) và lòng ABC vuông ở A. Khẳng ấn định này tại đây sai ?

A. (SAB) ⊥ (ABC)

B. (SAB) ⊥ (SAC) .

C. Vẽ AH ⊥ BC, H ∈ BC ⇒ góc AHS là góc đằm thắm nhì mặt mày phẳng lặng (SBC) và (ABC) .

D. Góc đằm thắm nhì mặt mày phẳng lặng (SBC) và (SAC) là góc ∠SCB

Lời giải:

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

Chọn D

Cách chứng tỏ nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc vô không khí cực kỳ hay

⇒ đáp án D sai

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học