chuyển phát nhanh quốc tế

Bạn đang xem: chuyển phát nhanh quốc tế

Do sự loại gián đoạn chuỗi đáp ứng tạo nên vị đại dịch COVID-19, những lô sản phẩm của bạn cũng có thể sở hữu thời hạn vận fake dài ra hơn nữa đối với vấn đề tiếp tục công tía. Hãy lưu giữ liên kết nhằm update những tác động về công ty.

TÌM HIỂU THÊM

Nhập tối nhiều 30 số theo gót dõi FedEx

Quản lý những lô sản phẩm của bạn

Nhận được những phần thưởng tuyệt hảo với thông tin tài khoản FedEx mới mẻ.

Mở  tài khoản FedEx mới mẻ giành cho công ty và vận fake tức thì nhằm nhận phiếu tiến thưởng tặng Esteem trị giá chỉ lên tới 1.500.000 VND.


Tài nguyên vẹn công ty của người tiêu dùng

quý khách hàng mới mẻ dùng FedEx?

Trung tâm người tiêu dùng mới mẻ của Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục chỉ dẫn các bạn toàn bộ công việc quan trọng Lúc vận fake với FedEx.


Giải pháp Thương mại Điện tử của

Xem thêm: chi tiết làm nên bụi vàng của tác phẩm

Từ cửa hàng trực tuyến của người tiêu dùng cho tới cửa ngõ căn nhà người tiêu dùng – hãy nhằm Cửa Hàng chúng tôi trợ canh ty về phục vụ hầu cần, nhằm bạn cũng có thể triệu tập nhập việc kiến thiết công ty. 


Xem lượng khí thải carbon để giúp đỡ các bạn quản lý và vận hành lốt ấn carbon của tôi.

Đăng nhập vị thông tin tài khoản fedex.com thời điểm ngày hôm nay nhằm nắm rõ rộng lớn về thói quen thuộc vận fake giống như tác dụng môi trường thiên nhiên của người tiêu dùng.


Luôn dữ thế chủ động với phần mềm FedEx® Mobile

Tải phần mềm nhằm nhận thông tin theo gót thời hạn thực về hiện trạng vận fake và ship hàng, giống như tạo nên lô sản phẩm, coi làm giá, thăm dò địa điểm để thùng nhận hàng cùng rất nhiều công dụng không giống. Tất cả đều kể từ Smartphone của người tiêu dùng.


Để việc ship hàng xứng đáng kích lệ rộng lớn

Tiếp tục thu thập Điểm thưởng My FedEx Rewards kể từ những lô sản phẩm của người tiêu dùng và cởi khóa toàn cầu phần thưởng không ngừng mở rộng của Cửa Hàng chúng tôi. Việc nhận thưởng ko lúc nào dễ dàng và đơn giản hơn thế nữa.


Kết nối Á Lục với Hoa Kỳ

Kết nối thường xuyên biệt kể từ Á Lục cho tới Hoa Kỳ: Để những lô sản phẩm của người tiêu dùng đi qua Tỉnh Thái Bình Dương với màng lưới nằm trong công ty FedEx hiệu suất cao và rộng rãi của Cửa Hàng chúng tôi

Xem thêm: hãy đến với con người việt nam tôi