cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng

Cơ cấu tạo ra công nghiệp của VN đang được di chuyển theo dõi hướng

Cơ cấu tạo ra công nghiệp của VN đang được di chuyển theo dõi hướng

Bạn đang xem: cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng


tăng tỉ trọng công nghiệp khai quật.

giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến đổi.

tăng tỉ trọng thành phầm unique thấp.

đa dạng hóa thành phầm công nghiệp.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cơ cấu tạo ra công nghiệp của VN đang được di chuyển theo phía đa dạng chủng loại hóa thành phầm công nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp chế đại dương và rời tỉ trọng công nghiệp khai quật,… (SGK/113, địa lí 12 cơ bản).

=> Chọn D

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ gia dụng tương thích nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

  Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác lặng lẽ sa pa

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là:

 • Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo dõi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận toan chính nhất là :

 • Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

  Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

 • Ý này ko chính về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở n

  Ý này ko chính về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở VN tiếp tục hình thành:

 • So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của tổ quốc nhập quy trình hiện

  So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của tổ quốc nhập quy trình lúc này, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính của VN thao diễn ra

 • Trong chống tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

  Trong chống tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

 • Đây là một trong tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên khô

  Xem thêm: tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

  Đây là một trong tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :