cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

Cơ chế đột biến đột thay đổi cấu hình NST là

A. thực hiện đứt, gãy NST, thực hiện tác động cho tới quy trình nhân song ADN, tiếp phù hợp hoặc trao thay đổi chéo cánh không được đều trong những crômatic

Bạn đang xem: cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

B. thực hiện đứt, gãy NST, thực hiện tác động cho tới quy trình nhân song ADN

C. tiếp phù hợp hoặc trao thay đổi chéo cánh không được đều trong những crômatic

D. thực hiện đứt gãy NST kéo đến rối lọan trao thay đổi chéo

Nguyễn Thư những dạng rơi rụng đoạn, lặp đoạn, hòn đảo đoạn, gửi đoạn đều tác động cho tới quy trình tự động sao của adn . 5/1/2017

. 06/01/2017

Thanh Truc cái làm hình ảnh hưởng đến qt nhân đoi tương quan đến đb cấu trúc NST nào . 5/1/2017

. 06/01/2017

Lee Min Ho loillacather thôi được rồi,cứ lâu năm nhất nhưng mà lựa chọn . 29/6/2016

. 30/06/2016

skyes ngu quá -__- . 18/6/2015

. 19/06/2015

Xem thêm: tâm của đường tròn nội tiếp tam giác

nguyễn thành nhân tiep hop va trao doi chéo có ak. . 2/6/2015

. 03/06/2015

Ta . 1/6/2015

. 02/06/2015

9+8+9 Chịu :v nhân song adn là hạ tầng nhằm nhân song nst :3 . 1/6/2015

. 02/06/2015

9-10-9 ngochuy118 Có của nhân song à :v . 1/6/2015

. 02/06/2015

HMU-KMA 1 box +2A . 18/1/2015

. 19/01/2015

Đỗ Văn Hiếu TieuBachLongA3 nhầm . 18/1/2015

. 19/01/2015

Xem thêm: tính từ ed và ing

tên họ boxx vs áo nè . 3/1/2015

. 04/01/2015

không biết lâu năm nhất là Fang thôi . 10/5/2014

. 11/05/2014

luonghue 26exp ))) . 27/12/2013

. 28/12/2013