cơ năng là đại lượng

Câu hỏi:

18/06/2019 165,603

A. Vô hướng, luôn luôn dương.

Bạn đang xem: cơ năng là đại lượng

B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng ko.

Đáp án chủ yếu xác

C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ vận tốc.

D. Véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng ko.

Đáp án B.

Cơ năng của vật hoạt động bên dưới thuộc tính của trọng tải vì chưng tổng động năng và thế năng trọng ngôi trường của vật.

Cơ năng của vật hoạt động bên dưới thuộc tính của lực đàn hồi vì chưng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật.

Vì vậy, cơ năng là đại lượng vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng ko.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thức contact thân thuộc động lượng p và động năng Wđ của một vật lượng m là:

A. Wđ = mv2

B. 2Wd = mp2

C.p=2mWđ

Dp=2mWđ

Câu 2:

Chọn đáp án trúng nhất. Công hoàn toàn có thể biểu thị vì chưng tích của:

A. Lực và quãng lối đi được

B. Lực và vận tốc

C. Năng lượng và khoảng chừng thời gian

D. Lực, quãng lối đi được và khoảng chừng thời gian

Câu 3:

Một lực F không thay đổi liên tiếp kéo 1 vật hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời V theo vị trí hướng của lực F. Công suất của lực F là:

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu trồng trọt ở đồng bằng sông hồng là

A. F.v

B. F.v2

C. F.t

D. Fvt

Câu 4:

Một vật đang được chuyển động có thể ko có:

A. Động lượng.

B. Động năng.

C. Thế năng.

D. Cơ năng.

Câu 5:

Đại lượng này tại đây ko cần là đại lượng véc tơ?

A. Động lượng

B. Lực quán tính

C. Công cơ học

D. Xung của lực(xung lượng)

Câu 6:

Đại lượng nào ko đổi khi một vật được ném theo dõi phương nằm ngang?

A. Thế năng. 

B. Động năng. 

C. Cơ năng. 

Xem thêm: số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

D. Động lượng.