có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng

Có thể nhận ra tia mặt trời vày :

A. Màn huỳnh quang

Bạn đang xem: có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng

B. Quang phổ kế

C. Mắt người

D. Pin Sạc sức nóng điện

Cà Rốt nhận ra tia mặt trời vày pin sức nóng năng lượng điện . 18/6/2015

. 19/06/2015

A-801c hì hì -_- . 7/6/2015

. 08/06/2015

Học Dốt Dts36 thảm thảm . 7/6/2015

. 08/06/2015

https://youtu.be/ijCH4VZ == khoanh tay nè . 7/6/2015

. 08/06/2015

Vũ Thiên Ân mún nổ banh . 7/6/2015

. 08/06/2015

Đinh Văn Bình Minh Mwithstyle vip cmg thế kia . 7/6/2015

. 08/06/2015

A-801c muốn giết ng g= . 6/6/2015

. 07/06/2015

Phạm Minh Anh evilmonster14 Giải VIP ntn thì chớ sở hữu còn rộng lớn . 6/6/2015

. 07/06/2015

Xem thêm: bộ đề thi bằng lái xe a1

vo thị thi ấy đù hum pữa minh lam ganh đua thử đúng . 6/6/2015

. 07/06/2015

Hồ Khoa Toàn ông rằng đồ vật gi vậy . 6/6/2015

. 07/06/2015

hoàng thu hiền hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện nhập xẩy ra với ĐK bước sóng kích ứng to hơn bước sóng độ sáng đỏ=>đó là bước sóng độ sáng mặt trời tuy nhiên pin quang quẻ năng lượng điện hoạt động và sinh hoạt khi sở hữu độ sáng mặt mũi trời còn gì...vậy nhập độ sáng mặt mũi trời nên sở hữu tia mặt trời chứ gì=> nhận ra tia mặt trời . 6/6/2015

. 07/06/2015

hoàng thu hiền chính mà . 6/6/2015

. 07/06/2015

Hồ Khoa Toàn giải vip thôi thà chớ giải mọe . 6/6/2015

. 07/06/2015

bản thân biết có lẽ rằng bản thân là trời . 6/6/2015

. 07/06/2015

Nguyễn Thị Ngân Hoa sở hữu trời mới mẻ biet -_- . 6/6/2015

. 07/06/2015

Đinh Thị Lan Hương chịu . 5/6/2015

. 06/06/2015

Chung Chữa Cháy giải vip hài hước vượt lên trước,ghi vậy ai ghi chẳng được -_- . 5/6/2015

. 06/06/2015

Phạm ThịMỹ Hạnh thiu joi cuocj dời nó thuyệt vọng : . 5/6/2015

. 06/06/2015

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

baochung . 2/7/2014

. 03/07/2014

baochung trời mới mẻ biết :V . 2/7/2014

. 03/07/2014

Xem tăng phản hồi (11/31)