công cơ học là đại lượng

Câu hỏi:

Công cơ học tập là đại lượng?

A. Véctơ

Bạn đang xem: công cơ học là đại lượng

B. Luôn dương

C. Vô hướng

D. Luôn dương

Đáp án đích thị C.

Công cơ học tập là đại lượng vô phía rất có thể tế bào mô tả là tích của lực với quãng đàng dịch fake tuy nhiên nó tạo nên, và nó được gọi là công của lực, chỉ mất bộ phận của lực theo phương vận động ở điểm cơ thì mới có thể tạo nên công.

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án C:

Công cơ học tập (kí hiệu A) là tích điện sinh đi ra khi một lực F thuộc tính vô vật thực hiện vật dịch fake được một quãng đàng là s.

Chú ý: Trong những tình huống sở hữu công sở hữu học tập, tớ cần thiết mò mẫm đi ra lực này đang được tiến hành công cơ.

Ví dụ: Trong tình huống đầu xe lửa đang được kéo những toa vận động thì lực tiến hành công là lực kéo của đầu xe lửa, hoặc vô tình huống ngược táo rơi kể từ bên trên cây xuống thì lực tiến hành công là trọng tải.

Công thức tính công cơ học

A = F. s.cosα

Trong đó

A: công cơ học tập gọi tắt là công (J)

s: quãng đàng dịch fake (m)

F: kích thước của lực thuộc tính (N)

Xem thêm: tia laze không có đặc điểm nào sau đây

α: là góc phù hợp vị véc tơ lực và véc tơ fake dời.

Công cơ học tập khi lực F thực hiện vật dịch fake một quãng đàng s bám theo vị trí hướng của lực được xem vị công thức : A = F.s, vô đó:

+ A là công của lực F,

+ F là lực thuộc tính vô vật,

+ s là quãng đàng vật dịch fake.

Đơn vị của công là Jun, kí hiệu là J.

1 J = 1N.1m = 1N.m

Bội số của Jun là kilojun (kí hiệu là kJ), 1kJ=1000J1kJ=1000J.

Chú ý:

+ Chỉ vận dụng mang đến tình huống vật fake dời bám theo phương của lực, còn khi vật fake dời bám theo phương vuông góc với lực thì công của lực cơ vị 0.

+ Khi vật fake dời không tuân theo phương của lực thì công được xem vị một công thức không giống tiếp tục học tập ở lớp bên trên.

Công cơ học tập là đại lượng vô phía rất có thể âm, dương, hoặc vị 0 tùy theo góc phù hợp vị phương của lực thuộc tính và phía fake dời của fake động

Xem thêm: trận đánh nào gây được tiếng vang lớn nhất ở bắc kì năm 1873

A > 0: lực sinh công dương (công phân phát động)

A < 0: lực sinh công âm (công cản)

A = 0: lực ko sinh công.