công thức của thạch cao sống là

Câu hỏi:

12/08/2019 133,312

Bạn đang xem: công thức của thạch cao sống là

A. CaSO4                      

B. CaSO4.H2             

C. CaSO4.2H2           

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Giải thích: 

Thạch cao sinh sống sở hữu công thức là CaSO4.2H2O

Đáp án C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai hóa học được dùng làm thực hiện mượt nước sở hữu tính cứng vĩnh cửu là

A. NaCl và Ca(OH)2.

B. Na2CO3 và Na3PO4.

C. Na2CO3 và Ca(OH)2.

D. Na2CO3 và HCl.

Câu 2:

Một loại nước cứng Khi đung nóng thì tổn thất tính cứng, vô loại nước cứng này còn có chứa chấp những thích hợp hóa học này sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

B. Ca(HCO3)2, CaCl2.

C. Ca(HCO3)2, MgCl2.

D. CaSO4, MgCl2.

Câu 3:

Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp hóa học X vô hỗn hợp AlCl3 chiếm được kết tủa keo dán white. Chất X là

Xem thêm: giấy rách phải giữ lấy lề

A. NH3                        

B. CO2                        

C. NaOH.                     

D. HCl.

Câu 4:

Để thực hiện mượt nước sở hữu tính cứng vĩnh cửu hoàn toàn có thể người sử dụng hỗn hợp này tại đây :

A. CaCl2                       

B. KCl                          

C. Ca(OH)2                   

D. Na2CO3

Câu 5:

Kim loại hoàn toàn có thể pha chế được kể từ quặng boxit là sắt kẽm kim loại nào?

A. Al.                            

B. Mg.                           

C. Fe.                            

D. Cu.

Câu 6:

Cho những sắt kẽm kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số sắt kẽm kim loại kiềm vô mặt hàng là

A. 4.                              

B. 2.                              

C. 1.                              

Xem thêm: phân tích nhân vật mị trong vợ chồng a phủ

D. 3.