công thức mức cường độ âm

Trong bài xích lý thuyết sóng âm, tao vẫn trình bày cụ thể về phần công thức độ mạnh âm. Trong nội dung bài viết này tao tiếp tục ôn lại lý thuyết, công thức phần này, và thực hiện tăng bài xích tập dượt nhằm gia tăng kỹ năng.

Bạn đang xem: công thức mức cường độ âm

I. Nhắc lại

1. Cường phỏng âm

Cường phỏng âm: Cường phỏng âm là tích điện của sóng âm truyền qua chuyện một đơn vị chức năng diện tích S được bịa đặt vuông góc với phương truyền âm.

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m^2

Công thức về độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm 1

Trong đó: P: năng suất của mối cung cấp âm

R: Khoảng cơ hội kể từ điểm đang được xét tời mối cung cấp âm

Mẫu số của công thức mặt mũi vế phải: Diện tích của hình cầu (Khi tiếng động trừng trị rời khỏi thì toàn bộ từng điểm xung quanh mối cung cấp âm tạo ra trở nên mặt phẳng của hình cầu)

2. Mức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm là đại lượng dùng để làm đối chiếu độ mạnh âm I (cường phỏng âm bên trên 1 điều này đó) với độ mạnh âm chuẩn chỉnh.

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức nút độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm

trong đó: Io=10^-12(W/m2)là độ mạnh âm chuẩn

Mức độ mạnh âm bên trên 2 điểm

Gọi nút độ mạnh âm bên trên A là LA, nút độ mạnh âm bên trên B là LB

Lý thuyết sóng âm 6

II. Bài tập

1. Mức độ mạnh âm ứng so với tiếng động sở hữu độ mạnh 10-10 W/m2bằng bao nhiêu?

Giải:

Ta có: Mức độ mạnh âm L=lg II0=lg10-1010-12=2 (B)

2. Tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh là từng nào biết âm sở hữu nút độ mạnh âm là đôi mươi dB?

Giải:

Gọi độ mạnh âm là I

Ta sở hữu L=20 dB=2 B=lg I/Io=>2= I/Io=100

Vậy tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh vì chưng 100

3. Một loại loa sở hữu năng suất 1W Khi cởi không còn năng suất. Cường phỏng âm bên trên điểm cơ hội loại loa 4 m là?

Giải: Cường phỏng âm: I=P/(r^2)=1/(4*3,13*4^2)=5.10-3(W/m2)

4. Một mối cung cấp âm trừng trị sóng cầu vô không khí. Cho rằng không tồn tại sự hít vào hoặc bản năng âm. Nếu một điểm cơ hội mối cung cấp âm 1 m sở hữu nút độ mạnh âm là 70 dB thì bên trên điểm cơ hội mối cung cấp âm 5 m sở hữu nút độ mạnh âm vì chưng bao nhiêu

Giải:

Mức độ mạnh âm bên trên một điểm vô không khí được xác lập vì chưng công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(IoR^2)

Theo bài xích rời khỏi tao có:

70=10 lg P/(Io4π*1^2)

Xem thêm: điểm chuẩn công nghệ thông tin

L=10 lg P/(Io*4π5^2)

=> L= 56 dB

Vậy nút độ mạnh âm cần thiết lần vì chưng 56 dB

5. Một cái loa trừng trị rời khỏi tiếng động đẳng phía vô không khí. tường độ mạnh âm bên trên điểm cơ hội loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm năng suất của loa?

Giải:

P=4πIR^2=4*10^-5*5^2=3,14 * 10^-8W

6. Một mối cung cấp âm phát sinh độ mạnh âm bên trên A và B theo thứ tự là IAIB. Mối contact thân thiện nút độ mạnh âm bên trên A và B là?

Giải: Trong phần lý thuyết tao vẫn bệnh minh

LaLb=20lg Rb/Ra = 10lg Ia/Ib (dB)

7. Một mối cung cấp bịa đặt bên trên O vô môi trường thiên nhiên đẳng phía. Hai điểm A và B vô môi trường thiên nhiên tạo ra với O trở nên một tam giác đều. Mức độ mạnh bên trên A và B đều vì chưng 25,8 dB. Mức độ mạnh âm lớn số 1 đạt được bên trên một điểm bên trên đoạn AB vì chưng bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Trên đoạn AB, nút độ mạnh âm đạt độ quý hiếm lớn số 1 bên trên H

Trong tam giác đều OAB, tao có:

Công thức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm bên trên H:

Công thức độ mạnh âm

Một mối cung cấp âm đẳng phía trừng trị rời khỏi kể từ O. Gọi M và N là nhị điểm phía trên và một phương truyền và ở và một phía đối với O. Mức độ mạnh âm bên trên M là 40 dB, bên trên N là đôi mươi dB. Tính nút độ mạnh âm bên trên M khi để mối cung cấp âm bên trên trung điểm I của MN. Coi môi trường thiên nhiên ko hít vào âm.

Giải:

Ta có:

Công thức độ mạnh âm

Coi OM=x -> ON=10x

Trung điểm I của MN cơ hội MN một quãng 4,5x

Mức độ mạnh âm bên trên M khi để mối cung cấp âm bên trên I:

Công thức độ mạnh âm

8. Trong môi trường thiên nhiên đẳng phía và ko hít vào âm, sở hữu 3 điểm trực tiếp sản phẩm theo đuổi trật tự A, B, C với AB=100m; AC=250m. Khi bịa đặt bên trên A một mối cung cấp âm trừng trị rời khỏi năng suất Phường thì nút độ mạnh âm bên trên B là 100 dB. Bỏ mối cung cấp âm bên trên A, bịa đặt bên trên B một mối cung cấp trừng trị âm năng suất 2P thì nút độ mạnh âm bên trên A và C vì chưng bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Một điểm M cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng d sở hữu độ mạnh âm I, mang lại mối cung cấp âm dịch fake xa cách điểm M một quãng 50 m thì độ mạnh âm hạn chế 9 lượt. Khoảng cơ hội d lúc đầu vì chưng bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Xem thêm:

Tóm tắt công thức sóng âm không thiếu thốn và bài xích tập dượt sở hữu đáp án

Xem thêm: xét tuyển học bạ đại học thủy lợi 2023