công thức phân tử của glixerol

Câu hỏi:

30/10/2019 24,321

A. C3H8O3.

Bạn đang xem: công thức phân tử của glixerol

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Glixerol với CTPT là C3H8O3 ứng với công thức C3H5(OH)3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 7,8 gam lếu phù hợp nhị ancol đơn chức, tiếp đến nhau vô sản phẩm đồng đẳng ứng dụng không còn với 4,6 gam Na, nhận được 12,25 gam hóa học rắn. Hai ancol cơ là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 2:

Trên nhãn chai hễ hắn tế ghi "cồn 70°". Cách ghi cơ tăng thêm ý nghĩa là

A. 100 ml hễ vô chai với 70 ml hễ vẹn toàn hóa học.

B. vô chai hễ với 70 ml hễ vẹn toàn hóa học.

C. hễ này sôi ở 70°C

D. 100 ml hễ vô chai với 70 mol hễ vẹn toàn hóa học.

Câu 3:

Để phát hành 10 lít C2H5OH 46o (d = 0,8 g/mL) cần thiết từng nào kilogam tinh nghịch bột biết hiệu suất của tất cả quy trình phát hành đạt 80% ?

A. 16,200 kilogam.

B. 12,150 kilogam.

C. 5,184 kilogam.

D. 8,100 kilogam.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với dầu mỏ

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau: 

1. lão hóa ko trọn vẹn ancol vày CuO tao nhận được anđehit

2. đun rét ancol etylic với H2SO4 quánh tao nhận được ete

3. etylen glycol ứng dụng được với hỗn hợp Cu(OH)2 mang đến hỗn hợp màu sắc xanh

4. ancol anlylic làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4

5. hidrat hóa trọn vẹn anken nhận được ancol bậc 1

Số tuyên bố đích là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 5:

Cho 10,6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc). Thành phần % theo đuổi khối lượng của ancol có lượng phân tử to hơn là

A. 30,19%

B. 43,4%

C. 56,6%

D. 69,81%

Câu 6:

Đốt cháy trọn vẹn 1 mol rượu no X nhớ dùng vừa vặn đầy đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là:

A. C3H8O3

B. C4H10O2

C. C3H8O2

Xem thêm: soạn bài đối thoại độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

D. C2H6O2