công thức tính c phần trăm

Trong môn chất hóa học, nồng chừng Tỷ Lệ, độ đậm đặc mol của hỗn hợp là phần kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản tuy nhiên vô nằm trong cần thiết tuy nhiên học viên rất cần phải nắm rõ nhằm rất có thể giải được những việc. Vậy công thức tính độ đậm đặc phần trăm này là chuẩn chỉnh nhất và áp dụng bọn chúng ra sao vô việc giải bài bác tập? Hãy cũng nằm trong VIETCHEM đi tìm kiếm hiểu nội dung bài bác viêt tại đây nhé!

1. Nồng chừng hỗn hợp là gì?

Nồng chừng hỗn hợp là định nghĩa cho biết thêm lượng hóa học tan vô một lượng hỗn hợp chắc chắn. Nồng chừng rất có thể tăng bằng phương pháp hạn chế lượng dung môi hoặc tăng hóa học tan vô hỗn hợp. Và ngược lại, đem thê hạn chế độ đậm đặc bằng phương pháp hạn chế lượng hóa học tan hoặc gia tăng dung môi. Dung dịch gọi là bão hòa khi hỗn hợp cơ ko thể hòa tan tăng hóa học tan, này là khi hỗn hợp đem độ đậm đặc tối đa.

Bạn đang xem: công thức tính c phần trăm

2. Nồng chừng Tỷ Lệ là gì?

Trong chất hóa học, độ đậm đặc Tỷ Lệ của hỗn hợp được kí hiệu là C% mang lại tớ biết số gam hóa học tan đem vô 100 gam hỗn hợp là từng nào.  

Nồng chừng Tỷ Lệ của một hóa học là gì

Nồng chừng Tỷ Lệ của một hóa học là gì

3. Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

Công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của một chất

Công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của một chất

Công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ như sau:

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

 • C%: Nồng chừng phần trăm
 • mct: Khối lượng hóa học tan
 • mdd: Khối lượng hóa học tan

Mặt khác: mdd = mct + mdm (mdm là lượng của dung môi)

4. Cách dùng công thức tính độ đậm đặc phần trăm

Đối với chất hóa học thì đem thật nhiều những dạng bài bác tập dượt không giống nhau, đem bài bác đòi hỏi tính số mol, lượng, hoặc giản dị là xác lập công thức chất hóa học của từng hóa học,… Nếu đề bài bác đòi hỏi tính độ đậm đặc Tỷ Lệ (C%) những hóa học đem vô hỗn hợp sau phản xạ thì tất cả chúng ta rất cần phải triển khai quá trình sau:

 • Bước 1: xác lập số hóa học đem vô hỗn hợp (đặc biệt quan hoài cho tới số dư của những hóa học nhập cuộc phản ứng)
 • Bước 2: xác lập lượng hỗn hợp sau thời điểm nhập cuộc phản xạ theo đuổi công thức:

mdd = lượng những hóa học tan mang lại vô hỗn hợp + lượng dung môi – lượng hóa học kết tủa – lượng hóa học khí

 • Bước 3: Tìm lượng hóa học tan cần thiết xác đinh
 • Bước 4: Tính C% theo đuổi công thức tính độ đậm đặc phần trăm

Chỉ cần thiết triển khai theo như đúng 4 bước bên trên là tất cả chúng ta rất có thể tính được độ đậm đặc Tỷ Lệ của hóa học tan rồi. Để lưu giữ được công thức tất cả chúng ta nằm trong chuồn vào một trong những ví dụ ví dụ nhé!

Cách dùng công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ mang lại từng chất

Cách dùng công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ mang lại từng chất

5. Một số cảnh báo khi tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của dung dịch

Một số vấn đề cần cảnh báo nhằm rất có thể tính được độ đậm đặc Tỷ Lệ của hỗn hợp một cơ hội đúng đắn nhất:

- Đọc kỹ vấn đề, xác lập chuẩn chỉnh những bộ phận đang được mang lại và bộ phận cần thiết đo lường và tính toán.

- Nhớ đúng đắn những công thức nhằm vận dụng mang lại tương thích, rời lưu giữ lầm lẫn tuy nhiên vận dụng sai.

- Khi đo lường và tính toán cần thiết thiệt cẩn trọng, đánh giá kỹ để mang đi ra thành quả trúng nhất. 

Một số cảnh báo nên nhớ khi tính độ đậm đặc Tỷ Lệ mang lại dung dịch

Một số cảnh báo nên nhớ khi tính độ đậm đặc Tỷ Lệ mang lại dung dịch

6. Mối mối liên hệ thân thiết độ đậm đặc Tỷ Lệ và những độ đậm đặc hỗn hợp khác

Công thức contact thân thiết độ đậm đặc mol( CM) và độ đậm đặc Tỷ Lệ (C%) của hóa học tan đem phân tử khối M là:

CM=10.D.C%/M

7. Nồng chừng mol là gì? Công thức tính độ đậm đặc mol

7.1. Khái niệm độ đậm đặc mol và công thức tính

Sau lúc biết được quan hệ thân thiết độ đậm đặc Tỷ Lệ với độ đậm đặc mol, chắc rằng nhiều các bạn sẽ vướng mắc về định nghĩa độ đậm đặc mol là gì? Và trên đây đó là câu vấn đáp.

Nồng chừng mol là đại lượng cho biết thêm ông tơ contact thân thiết số mol của một hóa học tan và thể tích của hỗn hợp. Công thức tính độ đậm đặc rất có thể được chính thức kể từ số mol và thể tích, lượng và thể tích, hoặc số mol và mililit (ml). Công thức tính độ đậm đặc mol xác lập như sau:

Công thức tính độ đậm đặc Mol: CM=n/V. chú ý: cần thiết thay đổi đơn vị chức năng thể tích ml sang trọng lít.

 • Xác ấn định độ đậm đặc mol của hỗn hợp với số mol và thể tích

Nồng chừng mol thể hiện nay ông tơ contact thân thiết số mol của một hóa học tan phân tách mang lại thể tích của hỗn hợp, tính vày lit. Cụ thể như sau:  

Nồng chừng mol = số mol hóa học tan / số lít dung dịch

 • Xác ấn định độ đậm đặc mol của hỗn hợp kể từ lượng và thể tích

Nồng chừng mol thể hiện nay ông tơ contact thân thiết số mol của một hóa học tan với thể tích hỗn hợp. Cụ thể như sau:  

Nồng chừng mol = độ đậm đặc hóa học tan / số lít dung dịch

 • Xác ấn định độ đậm đặc mol của hỗn hợp kể từ số mol và ml dung dịch

Với công thức tính độ đậm đặc mol này, bạn phải xác lập số mol của hóa học tan vô một (l) hỗn hợp thay cho (ml) hỗn hợp. Cụ thể, công thức tính C mol như sau:

Nồng chừng mol = số mol hóa học tan / số lít dung dịch

7.2. Một số việc tính độ đậm đặc mol

 • Bài tập dượt 1: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp đem chứa chấp 0,75 mol Natri Clorua vô 4,2l dung dịch?

Lời giải:

Ta đem số mol hóa học tan là 0,75 mol và thể tích hỗn hợp là 4,2l. Từ cơ, xác lập được độ đậm đặc mol của hỗn hợp là:

CM = 0,75 / 4,2  = 0,179 (mol/l)

 • Bài tập dượt 2: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi hòa tan 3,4 g KMnO4 trong 5,2l nước.

Lời giải:

Ta đem số mol hóa học tan KMnO4 = số gam hóa học tan / phân tử khối của hóa học tan = 3,4 / 158 = 0,0215 mol. Từ cơ, xác lập được độ đậm đặc mol của hỗn hợp là:

CM = 0,0215 / 5,2 = 0,004 (mol/l)

 • Bài tập dượt 3: Tính độ đậm đặc mol của một hỗn hợp chứa chấp 1,2 mol Canxi Clorua trong 2905ml nước.

Lời giải:

Ta đem 2905ml = 2,905l. Nồng chừng mol của hỗn hợp tiếp tục là:

CM = 1,2 / 2,905 =0,413 mol/l

Như vậy nhằm tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp, bạn phải xác lập đúng đắn về số mol hóa học tan đem vô hỗn hợp, gần giống thể tích của hỗn hợp cơ.

8. Bài tập dượt vận dụng tính độ đậm đặc phần trăm

 • Bài tập dượt 1: Hòa tan không còn trăng tròn gam NaCl vô vào 40 gam nước. Hãy tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của hỗn hợp này.

Lời giải:

Ta đem lượng hỗn hợp là: mdd = mct + mdm =  trăng tròn + 40 = 60 gam

Xem thêm: tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp an

Vậy độ đậm đặc Tỷ Lệ hỗn hợp là: C%= x 100% =  x 100%= 33,3 %.

Kết luận: Vậy độ đậm đặc hỗn hợp của NaCl là 33,3%.

 • Bài tập dượt 2: Hoà tan 10 gam đàng vô 40 gam nước. Hãy tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của hỗn hợp chiếm được.

Lời giải:

Ta đem lượng hỗn hợp là: mdd = mct + mdm =  10 + 40 = 50 gam

Vậy độ đậm đặc Tỷ Lệ hỗn hợp là: C%= x 100% =  x 100%= trăng tròn %.

Kết luận: Vậy độ đậm đặc hỗn hợp của đàng là 20%

 • Bài tập dượt 3: Hòa tan CCO3 vô 200g hỗn hợp HCl 7,3% (vừa đủ), hãy tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của những hóa học đem vô hỗn hợp sau phản xạ.

Lời giải: 

Khối lượng của HCL đem vô 200g hỗn hợp HCL 7,3% là:

mHCl = (C% x mdd)/100% = 200 x 7,3/100 = 14,6 (gam)

=> nHCl = 0,4mol

Ta đem phương trình: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2

nCaCO3= nCaCl2 = nCO2 = ½ nHCl = 0,2 mol -> mCaCO3 = trăng tròn (gam)

mCaCl2 = 0,2 x111 = 22,2 (gam)

mCO2 = 0,2 x 44 = 8,8 (gam)

m dd sau phản xạ = mCaCO3 + mdd HCl - mCO2 = trăng tròn + 200 - 8,8 = 211,2 (gam)

Nồng chừng của CaCl2 là:

C% dd CaCl2 = (22,3 x 100%)/ (211 x2) = 10,51%

 • Bài 4: Cho 400g hỗn hợp NaOH 20% thuộc tính vừa vặn đầy đủ với 200 gam hỗn hợp HCl sinh đi ra NaCl và H2O. Hãy tính độ đậm đặc muối bột sinh đi ra sau phản xạ.

Lời giải:

Khối lượng NaOH là:

mNaOH = mdd x C%/100 = 400 x 20/100 = 80 (gam)

=> nNaOH = 80/40 = 3 (mol)

Ta đem phương trình phản ứng: NaOH + HCl -> NaCl + H2O

Theo phương trình hóa học: 1 mol -> 1 mol -> 1 mol

Muối chiếm được sau phản xạ là NaCl

mNaCl = 2 x 5,5 = 117 gam

Phản ứng ko sinh đi ra kết tủa hoặc hóa học khí nên lượng hỗn hợp sau phản xạ là:

mdd sau phản xạ = mdd NaOH + mdd HCl = 400 + 200 = 600 (gam)

=> C% ddNaCl = 117/600 x 100% = 19,5 %

 • Bài 5: Tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vô 36,2 gam nước tất cả chúng ta chiếm được hỗn hợp B đem độ đậm đặc bao nhiêu?

Lời giải:

Ta đem phương trình phản xạ chất hóa học sau:

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Sau khi cân đối phương trình chất hóa học tớ được phương trình sau:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

→ sít dụng công thức C% = (mct/mdd).100% tớ đem C% = [(0,1.56)/40].100% = 14%

=> Nồng chừng hỗn hợp của B là 15%

Kết luận: Khi tổ chức hòa tan 3,9 gam Kali vô 36,2 gam nước tiếp tục chiếm được hỗn hợp đem độ đậm đặc 14%.

Quá giản dị nên ko chúng ta, tuy vậy nhằm học tập chất lượng tốt môn chất hóa học thì yên cầu tất cả chúng ta nên chịu khó, lên kế hoạch và khoa học tập. Thường xuyên ôn tập dượt những dạng bài bác tập dượt, cầm cứng cáp lý thuyết, công thức, cho đến thủ tục nhằm thăm dò đi ra thủ tục đúng đắn và hiệu suất cao nhất.

Hy vọng, với những vấn đề share vừa vặn rồi về công thức tính độ đậm đặc phần trăm sẽ hỗ trợ chúng ta học viên rất có thể nắm rõ được công thức và giải được những bài bác tập dượt tương quan cho tới tính độ đậm đặc Tỷ Lệ một cơ hội chất lượng tốt nhất. Chúc chúng ta suôn sẻ.

Xem thêm: câu mở rộng thành phần

XEM THÊM:

        >> Những cảnh báo khi điều chế hóa hóa học vô chống thí nghiệm

         >> Dụng cụ chất lượng tốt mang lại chống thí nghiệm