công thức tính chu kỳBài viết lách phương pháp tính chu kì, tần số của Con rung lắc lốc xoáy với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc lốc xoáy.

Cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc lốc xoáy (hay, chi tiết)

Loại 1: Sử dụng công thức cơ bản

Bạn đang xem: công thức tính chu kỳ

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái rung lắc lốc xoáy ở ngang có tính cứng K = 100 N/m được gắn vô vật nặng trĩu đem lượng m = 0,1kg. Kích mến mang đến vật xấp xỉ điều tiết, xác lập chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc lò xo? Lấy π2 = 10.

A. 0,1s          B. 5s          C. 2s          D. 0,3s.

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ví dụ 2: Một con cái rung lắc lốc xoáy đem lượng ko đáng chú ý, chừng cứng là K, lốc xoáy treo trực tiếp đứng, bên dưới treo vật nặng trĩu đem lượng m. Ta thấy ở địa điểm thăng bằng lốc xoáy giãn nở ra một quãng 16cm. Kích mến mang đến vật xấp xỉ điều tiết. Xác tấp tểnh tần số của con cái rung lắc lốc xoáy. Cho g = π2(m/s2)

A. 2,5Hz          B. 5Hz         C. 3Hz          D. 1,25Hz

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ví dụ 3: Một con cái rung lắc lốc xoáy có tính cứng là K, Một đầu gắn thắt chặt và cố định, một đầu gắn kèm với vật nặng trĩu đem lượng m. Kích mến mang đến vật xấp xỉ, nó xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi là T. Hỏi nếu như tăng gấp rất nhiều lần lượng của vật và hạn chế chừng cứng chuồn gấp đôi thì chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc lốc xoáy tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

A. Không thay đổi          B. Tăng lên gấp đôi

C. Giảm chuồn gấp đôi          D. Giảm 4 lần

Lời giải:

Gọi chu kỳ luân hồi thuở đầu của con cái rung lắc lốc xoáy là: Vật Lý lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lý 12 đem đáp án

Goị T’ là chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc sau khoản thời gian thay cho thay đổi lượng và chừng cứng của lốc xoáy.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Loại 2. Bài toán ghép vật

1.Phương pháp

Quảng cáo

Bài kiểu 1: Lò xo K gắn vật nặng trĩu m1 thì xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T1. Còn Lúc gắn vật nặng trĩu mét vuông thì xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T2

Xác tấp tểnh chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật Lúc gắn vật đem lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xác tấp tểnh chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật Lúc gắn vật đem lượng m = m1 + m2 +....+ mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xác tấp tểnh chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật Lúc gắn vật đem lượng m = a. m1 + b.m2:

Bài kiểu 2: Lò xo K gắn vật nặng trĩu m1 thì xấp xỉ với tần số ƒ1. Còn Lúc gắn vật nặng trĩu mét vuông thì xấp xỉ với tần số ƒ2

Xác tấp tểnh tần số xấp xỉ của vật Lúc gắn vật đem lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xác tấp tểnh tần số xấp xỉ của vật Lúc gắn vật đem lượng m = m1 + m2 +...+mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xác tấp tểnh tần số xấp xỉ của vật Lúc gắn vật đem lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một lốc xoáy có tính cứng là K. Khi gắn vật m1 vô lốc xoáy và mang đến xấp xỉ thì chu kỳ luân hồi xấp xỉ là 0,3s. Khi gắn vật đem lượng m2 vô lốc xoáy bên trên và kích ứng mang đến xấp xỉ thì nó xấp xỉ với chu kỳ luân hồi là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật đem lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó xấp xỉ với chu kỳ luân hồi là bao nhiêu?

A. 0,25s B. 0,4s C. 0,812s D. 0,3s

Lời giải:

Xác tấp tểnh chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật Lúc gắn vật đem lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Loại 3. Bài toán cắt ghép lò xo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

a. Cắt lò xo

- Cho lốc xoáy ko có tính nhiều năm lo, hạn chế lốc xoáy thực hiện n đoạn, mò mẫm chừng cứng của từng đoạn. Ta đem công thức tổng quát tháo sau:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Quảng cáo

Nhận xét: Lò xo có tính nhiều năm tăng từng nào đợt thì chừng cứng giảm xuống từng ấy đợt và ngược lại.

b. Ghép lò xo

Trường thích hợp ghép nối tiếp:

Cho n lò xo nối tiếp nhau, có độ dài và độ cứng lần lượt: (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),...

Được một hệ lò xo (l, k), vô đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Hệ quả:

Một lốc xoáy (lo, ko) hạn chế rời khỏi thành các đoạn (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),... Ta được hệ thức: loko = l1k1 = l2k2 l3k3 = ...

Ghép nối tiếp độ cứng giảm. Lò xo càng ngắn càng cứng, càng dài càng mềm.

Vật m gắn vô lốc xoáy 1 có tính cứng k1 thì xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật bại vô lốc xoáy 2 có tính cứng k2 thì Lúc gắn vật m vô 2 lốc xoáy bên trên ghép tiếp nối đuôi nhau thì T2 = T12 + T22

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Trường thích hợp ghép tuy vậy song

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Cho 2 lò xo có độ cứng lần lượt là k1, k2 ghép tuy vậy với nhau. Khi đó, tớ được một hệ có độ cứng

Ghép tuy vậy song độ cứng tăng.

Vật m gắn vô lốc xoáy 1 có tính cứng k1 thì xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật bại vô lốc xoáy 2 có tính cứng k2 thì Lúc gắn vật m vô 2 lốc xoáy bên trên ghép tuy vậy song thì

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một lốc xoáy có tính nhiều năm l = 50 centimet, chừng cứng K = 50 N/m. Cắt lốc xoáy thực hiện 2 phần đem chiều nhiều năm theo thứ tự là l1 = đôi mươi centimet, l2 = 30 centimet. Tìm chừng cứng của từng đoạn:

A. 150N/m; 83,3N/m B. 125N/m; 133,3N/m

C. 150N/m; 135,3N/m D. 125N/m; 83,33N/m

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ví dụ 2: Một lốc xoáy đem chiều nhiều năm lo, chừng cứng Ko = 100N/m. Cắt lốc xoáy thực hiện 3 đoạn tỉ lệ thành phần 1:2:3. Xác tấp tểnh chừng cứng của từng đoạn.

A. 200; 400; 600 N/m          B. 100; 300; 500 N/m

C. 200; 300; 400 N/m          D. 200; 300; 600 N/m

Lời giải:

Ta có: Ko.lo = K1.l1 = K2.l2 = K3.l3

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Tương tự động mang đến k3

Ví dụ 3: lò xo 1 có tính cứng K1 = 400 N/m, lốc xoáy 2 có tính cứng là K2 = 600 N/m. Hỏi nếu như ghép tuy vậy song 2 lốc xoáy thì chừng cứng là bao nhiêu?

A. 600 N/m          B. 500 N/m          C. 1000 N/m          D. 2400N/m

Lời giải:

Ta có: Vì lốc xoáy ghép // K = K1 + K2 = 40 + 60 = 100 N/m.

B. Bài luyện trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Một con cái rung lắc lốc xoáy xấp xỉ điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng, bên trên địa điểm thăng bằng lốc xoáy dãn 4 centimet. Bỏ qua loa từng quỷ sát, lấy g = π2 = 10. Kích mến mang đến con cái rung lắc xấp xỉ điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng thì thấy thời hạn lốc xoáy bị nén vô một chu kì vày 0,1 (s). Biên chừng xấp xỉ của vật là:

A. 4√2 cm     B. 4 cm      C. 6 cm     D. 8 cm

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Thời gian lận lốc xoáy bị nén vô một chu kì là Δt = 0,1 s = T/4 ⇒ Δl0 = (A√2)/2 ⇔ A = 4√2 centimet. Chọn A

Câu 2. Khi giắt vật m vào trong 1 lốc xoáy k1, thì vật m xấp xỉ với chu kì T1 = 0,6s. Khi giắt vật m vô lốc xoáy k2, thì vật m xấp xỉ với chu kì T2 = 0,8s. Khi giắt vật m vô hệ nhị lốc xoáy k1 ghép tiếp nối đuôi nhau k2 thì chu kì xấp xỉ của m là

A. 0,48 s     B. 1,0 s

C. 2,8 s     D. 4,0 s

Xem thêm: the furniture was so expensive that i didn't buy it

Lời giải:

Chọn B

Gọi k là chừng cứng Lúc ghép tiếp nối đuôi nhau 2 nơm nớp xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 3. Hai lốc xoáy đem chiều nhiều năm đều bằng nhau chừng cứng ứng là k1, k2. Khi giắt vật m vào trong 1 lốc xoáy k1, thì vật m xấp xỉ với chu kì T1 = 0,6 s. Khi giắt vật m vô lốc xoáy k2, thì vật m xấp xỉ với chu kì T2 = 0,8 s. Khi giắt vật m vô hệ nhị lốc xoáy k1 tuy vậy song với k2 thì chu kì xấp xỉ của m là.

A. 0,48 s     B. 0,7 s     C. 1,00 s     D. 1,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng Lúc ghép tuy vậy song 2 nơm nớp xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A.

Câu 4. Một lốc xoáy có tính cứng 90 N/m đem chiều nhiều năm l = 30 centimet, được hạn chế trở nên nhị phần theo thứ tự đem chiều dài: l1 = 12 centimet và l2 = 18 centimet. Độ cứng của nhị phần vừa vặn hạn chế theo thứ tự là:

A. k1 = 60 N/m; k2 = 40 N/m

B. k1 = 40 N/m; k2 = 60 N/m

C. k1 = 150 N/m; k2 = 225 N/m

D. k1 = 225 N/m; k2 = 150 N/m

Lời giải:

Gọi k1, k2 theo thứ tự là chừng cứng của 2 lốc xoáy đem chiều nhiều năm l1, l2

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn D

Câu 5. Con rung lắc lốc xoáy bao gồm vật nặng trĩu treo bên dưới cái lốc xoáy nhiều năm, đem chu kì xấp xỉ là T. Nếu lốc xoáy bị hạn chế 2/3 chiều nhiều năm thì chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc mới nhất là

A. 3T     B. 0,5T√6     C. T/3     D. T/√3

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn D

Câu 6. Quả cầu m gắn vô lốc xoáy có tính cứng k thì nó xấp xỉ với chu kì T. Hỏi cần hạn chế lốc xoáy bên trên trở nên từng nào phần đều bằng nhau nhằm Lúc treo trái ngược cầu vào cụ thể từng phần thì chu kì xấp xỉ có mức giá trị T' = T/2

A. Cắt thực hiện 4 phần           B. Cắt thực hiện 6 phần

C. Cắt thực hiện 2 phần           D. Cắt thực hiện 8 phần

Lời giải:

Giả sử hạn chế lốc xoáy trở nên n phần đều bằng nhau thì từng phần có tính cứng là n.k

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A

Câu 7. Quả cầu m gắn vô lốc xoáy có tính cứng k thì nó xấp xỉ với chu kì T. Cắt lốc xoáy bên trên trở nên 3 phần đem chiều nhiều năm theo như đúng tỉ lệ thành phần 1:2:3. Lấy phần nhanh nhất và treo trái ngược cầu vô thì chu kì xấp xỉ có mức giá trị là

A. T/3     B. T/√6     C. T/√3     D. T/6

Lời giải:

Phần nhanh nhất có tính cứng là k' = 6k. Khi bại

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn B

Câu 8. Một con cái rung lắc lốc xoáy có tính nhiều năm 120 centimet. Cắt hạn chế chiều nhiều năm thì chu kì xấp xỉ mới nhất chỉ vày 90% chu kì xấp xỉ thuở đầu. Tính chừng nhiều năm mới

A. 148,148 cm     B. 133,33 cm

C. 108 cm     D. 97,2 cm

Lời giải:

Giả sử chừng nhiều năm mới nhất là l' = n.l, Lúc bại k.l = n.l.k' ⇒ k' = k/n

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

⇒ l' = 0,81 l = 97,2 centimet. Chọn D

Câu 9. Con rung lắc lốc xoáy đem chiều nhiều năm đôi mươi centimet và vật nặng trĩu lượng m, xấp xỉ điều tiết với tần số 2 Hz. Nếu hạn chế vứt lốc xoáy chuồn một quãng 15 centimet thì con cái rung lắc tiếp tục xấp xỉ điều tiết với tần số là

A. 4 Hz     B. 2/3 Hz     C. 1,5 Hz     D. 6 Hz

Lời giải:

Độ nhiều năm còn sót lại của lốc xoáy là 5 (cm) suy rời khỏi chừng cứng của chính nó là k' = 4k

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A

Câu 10. Hai lốc xoáy k1, k2 đem nằm trong chừng nhiều năm. Một vật nặng trĩu M lượng m Lúc treo vô lốc xoáy k1 thì xấp xỉ với chu kì T1 = 0,3 s , Lúc treo vô lốc xoáy k2 thì xấp xỉ với chu kì T2 = 0,4 s. Nối nhị lốc xoáy cùng nhau trở nên một lốc xoáy nhiều năm gấp rất nhiều lần rồi treo vật nặng trĩu M vô thì M tiếp tục bởi động với chu kì bao nhiêu?

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s     C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng Lúc ghép tiếp nối đuôi nhau 2 nơm nớp xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn C

Câu 11. Ba lốc xoáy đem chiều nhiều năm đều bằng nhau có tính cứng theo thứ tự là đôi mươi N/m, 30 N/m và 60 N/m được ghép tiếp nối đuôi nhau. Một đầu thắt chặt và cố định gắn kèm với vật đem lượng m = 1kg. Lấy π2 = 10. Chu kì xấp xỉ của hệ là:

A. T = 2 s     B. T = 3 s     C. T = 1 s     D. T = 5 s

Lời giải:

Độ cứng của hệ 3 nơm nớp xo giắt tiếp nối đuôi nhau là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 12. Hai lốc xoáy đem nằm trong chừng nhiều năm. Một vật nặng trĩu M lượng m Lúc treo vô lốc xoáy thì xấp xỉ với chu kì , Lúc treo vô lốc xoáy thì xấp xỉ với chu kì . Nối nhị lốc xoáy cùng nhau cả nhị đầu và để được một lốc xoáy nằm trong chừng nhiều năm, một đầu gắn thắt chặt và cố định, đầu còn sót lại treo vật nặng trĩu M thì chu kì xấp xỉ của vật là

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s

C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng Lúc ghép tuy vậy song 2 nơm nớp xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 12 đem vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 2: Tính chiều nhiều năm con cái rung lắc lốc xoáy, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

 • Dạng 3: Tính tích điện của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 4: Viết phương trình xấp xỉ của Con rung lắc lò xo

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc lốc xoáy đem lời nói giải (Phần 1)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc lốc xoáy đem lời nói giải (Phần 2)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc lốc xoáy đem lời nói giải (Phần 3)

  Xem thêm: tiếng anh 10 unit 9

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp những đoạn Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo cực tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.lapro.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-lo-xo.jsp