cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Câu hỏi:

10/05/2020 42,324

A. While < ĐK > đồ sộ < câu mệnh lệnh >;

Bạn đang xem: cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

B. While < ĐK > đồ sộ < câu mệnh lệnh 1 > vì thế < câu mệnh lệnh 2 >;

C. While < ĐK > vì thế ;< câu mệnh lệnh >;

D. While < ĐK > vì thế < câu mệnh lệnh >;

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số thứ tự chưa chắc chắn trước:

   while <điều kiện> vì thế <câu lệnh>; trong đó:

   + Điều kiện: thông thường là một quy tắc sánh sánh

   + Câu lệnh: rất có thể là câu mệnh lệnh giản dị và đơn giản hoặc câu mệnh lệnh ghép.

   Đáp án: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu mệnh lệnh sau giải việc nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Câu 2:

Hãy cho thấy thêm thành quả của đoạn lịch trình bên dưới đây:

a:=10; While a < 11 vì thế write (a);

A. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một số trong những 10

B. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay 10 chữ a

C. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một số trong những 11

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác lặng lẽ sa pa

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 3:

Vòng lặp While – vì thế kết thúc đẩy khi nào

A. Khi một ĐK cho tới trước được thỏa mãn

B. Khi đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm kiếm ra Output

D. Tất cả những phương án

Câu 4:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới khi S>108. Điều khiếu nại nào là tại đây cho tới vòng lặp while – vì thế là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Câu 5:

Việc thứ nhất tuy nhiên câu mệnh lệnh While ... vì thế cần thiết triển khai là gì?

A. Thực hiện nay < câu mệnh lệnh > sau kể từ khóa Do

B. Kiểm tra độ quý hiếm của < ĐK >

C. Thực hiện nay câu mệnh lệnh sau kể từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu mệnh lệnh >

Câu 6:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số thứ tự lặp chưa chắc chắn trước?

A. Ngày tắm nhì lần

B. Học bài bác cho đến khi nằm trong bài

C. Mỗi tuần lên đường cửa hàng sách một lần

D. Ngày tấn công răng 2 lần

Xem thêm: dàn ý tả con mèo lớp 4