đặc điểm của phong trào cần vương là

Câu hỏi:

20/01/2020 17,830

A. Là trào lưu yêu thương nước theo gót khuynh phía và ý thức hệ phong loài kiến.

Bạn đang xem: đặc điểm của phong trào cần vương là

Đáp án chủ yếu xác

B. Là trào lưu yêu thương nước theo gót khuynh phía dân công ty tư sản.

C. Là trào lưu yêu thương nước theo gót khuynh phía vô sản.

D. Là trào lưu yêu thương nước của những đẳng cấp quần chúng.

Đặc điểm của trào lưu Cần vương vãi là trào lưu yêu thương nước theo gót khuynh phía và ý thức hệ phong loài kiến. Bởi trào lưu này được đề xướng bởi Tôn Thất Thuyết thay cho vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thâ, sĩ phu và quần chúng toàn nước vì như thế vua tuy nhiên kháng chiến. Hơn nữa, tiềm năng sau cuối của trào lưu là lập lại chính sách phong loài kiến bởi vua hàng đầu.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác lạ về quy tế bào thân thích “Chiến giành giật quánh biệt” với “Chiến giành giật viên bộ”

A. Chỉ ra mắt ở miền Nam   

B. Diễn đi ra ở cả miền Nam và miền Bắc

C. Diễn đi ra bên trên toàn Đông Dương   

D. Chỉ ra mắt ở điểm Đông Nam Bộ

Câu 2:

Trong thời gian 1954 – 1975, sự khiếu nại nào là ghi lại bước cải tiến và phát triển của cách mệnh ở miền Nam fake kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thế tiến thủ công?

A. ”Đồng khởi”    

B. Chiến thắng Ấp Bắc

C. Chiến thắng Vạn Tường  

D. Chiến thắng Bình Giã

Câu 3:

Khó khăn mới nhất so với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quần chúng tao nhập thời điểm cuối năm 1949 đầu năm mới 1950 là gì?

A. Mĩ can thiệp sâu sắc và bám líu thẳng nhập trận chiến giành giật Đông Dương.

B. Cuộc kháng chiến của quần chúng tao tổ chức nhập ĐK trọn vẹn tự động lực cơ hội sinh.

Xem thêm: trong nền kinh tế hàng hóa tiền tệ không thực hiện chức năng nào sau đây

C. Pháp tăng cường thiết kế quân team tay sai và xây dựng cơ quan ban ngành bù nom.

D. Tương quan lại lực lượng thân thích tao và địch chênh chênh chếch theo gót khunh hướng đảm bảo chất lượng mang lại Pháp và bất lợi mang lại tao.

Câu 4:

Sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị đến giờ, Trung Quốc đã

A. Tiếp tục hoàn thiện những mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tăng trưởng thiết kế CNXH.

B. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

C. Cách đầu tiến thủ lên thiết kế CNXH.

D. Tiến ên thiết kế chính sách TBCN.

Câu 5:

Sắp xếp trật tự the thời hạn những cuộc kháng chiến chống nước ngoài xâm của dân tộc bản địa tao trong số thế kỉ X – XV:

1. Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

2. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần.

3. Kháng chiến chống Tống thời Lí.

4. Khởi nghĩa Lam Sơn.

A.1, 2, 3, 4   

B. 2, 3, 4, 1 

C. 1, 3, 2, 4 

D. 3, 2, 4, 1

Câu 6:

Phong trào “vô sản hóa” (1928) có công dụng gì?

A. Tăng cường con số người công nhân thao tác trong số nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất, hầm mỏ.

B. Nâng cao ý thức chủ yếu trị của giai cấp cho người công nhân, xúc tiến trào lưu người công nhân cải tiến và phát triển mạnh mẽ và uy lực, phát triển thành nòng cột của trào lưu đấu giành giật nội địa.

C. Thúc đẩy cuộc đấy giành giật của dân cày, đái tư sản và người công nhân.

Xem thêm: dàn ý ai đã đặt tên cho dòng sông

D. Chuẩn bị thẳng cho việc thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản nước ta.