đặc điểm của trung tâm công nghiệp là

Câu hỏi:

19/07/2019 44,754

A. nối sát với khu đô thị vừa vặn và rộng lớn.

Bạn đang xem: đặc điểm của trung tâm công nghiệp là

Đáp án chủ yếu xác

B. mẫu mã tổ chức triển khai lãnh thô ở trình độ chuyên môn tối đa.

C. không tồn tại dân ở sinh sinh sống.

D. phân bổ ngay gần mối cung cấp vẹn toàn nhiên liệu.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ phiên bản.

Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này tiếp sau đây không cần của quần thể công nghiệp ở nước ta?

A. Có ranh giới địa lí xác lập.

B. Do cơ quan chỉ đạo của chính phủ ra quyết định xây dựng.

C. Không đem dân ở sinh sinh sống.

D. Phân phụ vương ngay gần mối cung cấp nguyên vật liệu.

Câu 2:

Trung tâm công nghiệp cần thiết nhất dọc từ Duyên hải miền Trung là

A. Vinh.

B. Quy Nhơn.

C. Thành Phố Đà Nẵng.

D. Nha Trang.

Câu 3:

Một trong mỗi Điểm sáng cơ phiên bản của điểm công nghiệp ở VN là

Xem thêm: tam giáo đồng nguyên là sự kết hợp hài hòa giữa các tư tưởng tôn giáo nào sau đây

A. thông thường tạo hình ở những tỉnh miền núi.

B. vừa được tạo hình ở VN.

C. tự nhà nước xây dựng.

D. đem những ngành trình độ chuyên môn hóa.

Câu 4:

Hình thức tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp ở VN vừa được tạo hình kể từ trong những năm 90 của thế kỉ XX là

A. điểm công nghiệp.

B. vùng công nghiệp.

C. quần thể công nghiệp.

D. trung tâm công nghiệp.

Câu 5:

Một trong mỗi Điểm sáng của quần thể công nghiệp VN là

A. nối sát với khu đô thị vừa vặn và rộng lớn.

B. bao hàm nhiều tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh.

C. không tồn tại dân ở sinh sinh sống.

D. có rất nhiều ngành trình độ chuyên môn hóa.

Câu 6:

Hình thức này tiếp sau đây không cần là mẫu mã đa số về tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp ở nước ta?

A. Khu công nghiệp.

B. Xí nghiệp công nghiệp.

C. Điểm công nghiệp.

D. Trung tâm công nghiệp.

Xem thêm: chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng