đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 73,195

A. Cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn tương đương nhau và tương đương khung hình u ban đầu

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

B. Tạo rời khỏi thành viên mới nhất rất rất phong phú về những điểm sáng quí nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu nhập một thời hạn ngắn

D. Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loại cây ăn ngược nhiều năm người tao thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

B. Phương pháp này hùn nhân tương đương nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này hùn tránh khỏi sâu sắc bệnh tạo ra hại

D. Phương pháp này hùn tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị giã nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị giã chỉ nhờ bão, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị giã nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: i'll take the new job whose salary is fantastic

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. bằng phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân ái của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không đem sự thống nhất thân ái gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

C. Có sự thống nhất thân ái gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

Xem thêm: he has not been offered

D. Chỉ cần thiết gửi gắm tử cái