đại học y phạm ngọc thạch điểm chuẩn

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa giành cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố HCM với điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công phụ vương điểm chuẩn chỉnh công thức xét điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo cơ, điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch điểm chuẩn

Theo cơ, ngành Y khoa giành cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố HCM với điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; nối tiếp này đó là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chí, phân bổ đều mang đến sỹ tử Thành Phố HCM (50%) và những tỉnh, trở thành ngoài Thành Phố HCM (50%).