dạng địa hình chủ yếu ở châu phi là

Câu hỏi:

24/09/2019 204,256

Bạn đang xem: dạng địa hình chủ yếu ở châu phi là

A. Bồn địa và tát vẹn toàn.

Đáp án chủ yếu xác

B. Sơn vẹn toàn và núi cao.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Giải thích: Địa hình châu Phi khá giản dị và đơn giản. cũng có thể coi toàn cỗ châu lục là 1 trong khối cao nguyên trung bộ xịn lồ, bên trên ê đa số là những tát vẹn toàn xen những bể địa thấp. Châu Phi vô cùng không nhiều núi cao và đồng vị.

Chọn: A.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu Phi với nhiệt độ rét do

A. Đại thành phần cương vực ở ngoài hai tuyến đường chí tuyến.

B. Đại thành phần cương vực nằm trong lòng hai tuyến đường chí tuyến.

C. Có nhiều hoang toàng mạc và phân phối hoang toàng mạc.

D. Chịu tác động mạnh mẽ và uy lực của những dòng sản phẩm đại dương rét ven bờ.

Câu 2:

Châu Phi tiếp nối với châu Á vị eo đất

A. Pa-na-ma.

B. Xuy-e.

C. Man-sơ.

D. Xô-ma-li.

Câu 3:

Đặc điểm không cần của đàng bờ đại dương châu Phi là

A. Ít phân phối hòn đảo và hòn đảo.

Xem thêm: từ đồng nghĩa với từ

B. Ít vịnh đại dương.

C. Ít bị phân tách hạn chế.

D. Có nhiều phân phối hòn đảo rộng lớn.

Câu 4:

Hai phân phối hòn đảo lớn số 1 của châu Phi là

A. Ma-đa-ga-xca và Xô-ma-li.

B. Ma-đa-ga-xca và Trung bấm.

C. Xô-ma-li và Xca-đi-na-vi.

D. Xca-đi-na-vi và Ban-Căng.

Câu 5:

Châu Phi là lục địa rộng lớn thứ

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Sông lâu năm nhất châu Phi là

A. Nin.

B. Ni-giê.

C. Dăm-be-di.

Xem thêm: để hàm số đồng biến trên r

D. Công-gô.