đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi:

15/10/2019 39,979

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Phương pháp: Áp dụng công thức tính hiệu suất hấp phụ của đoạn mạch xoay chiều

Cách giải: Đáp án D

 

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi truyền năng lượng điện năng sở hữu hiệu suất Phường kể từ điểm trị năng lượng điện xoay chiều cho tới điểm hấp phụ thì hiệu suất hao tổn bên trên lối chão là ΔP. Để hiệu suất hao phi bên trên lối chão chỉ còn ΔP/n (với n > 1 ở điểm trị năng lượng điện người tớ dùng một máy trở nên áp (lý tưởng) sở hữu tỷ số vòng chão của cuộn sơ cấp cho và số vòng chão của cuộn loại cấp cho là

A. 1n

B. n 

C.1n

D.  n

Câu 2:

Điện áp tức thời thân thích nhị đầu đoạn mạch sở hữu dạng u=1002cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng thân thích nhị đầu đoạn mạch là

A. U = 100V 

B. U = 141 V 

C. U = 200V 

D. U = 50V

Câu 3:

Điện áp xoay chiều sở hữu phương trình u=2202cos(120πt) (V,s). Tần số của năng lượng điện áp là

A. 60Hz

B. 50Hz 

Xem thêm: mẫu biên bản bàn giao tài sản

C. 120Hz 

D. 100Hz

Câu 4:

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện vô một quãng mạch là: i=62cos(100πt-2π3) A. Tại thời khắc t = 0, độ quý hiếm của i là:

A. 36 A 

B. -36A  

C. 32A

D. -32A

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u=200cos(100πt-π6) V vô nhị đầu tụ năng lượng điện. Biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện tụ sở hữu dạng i=2cos100πt+α. Giá trị của u là

A. π2

B. -2π3

C. π3  

D. -π2

Câu 6:

Đặt một năng lượng điện áp u=2202cos(100πt+π6) (V) vô nhị đầu một năng lượng điện trở, trộn của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời qua chuyện năng lượng điện trở bên trên thời khắc t = 0 là:

A.π6rad  

B. 0  

C. 100π rad

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

D. π rad