đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch

Câu hỏi:

27/09/2019 49,492

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện giắt tiếp nối nhau. tường cảm kháng của cuộn cảm bởi vì 3 thứ tự dung kháng của tụ năng lượng điện. Tại thời gian t, năng lượng điện áp tức thời thân ái nhì đầu năng lượng điện trở và năng lượng điện áp tức thời thân ái nhì đầu tụ năng lượng điện có mức giá trị ứng là 60 V và đôi mươi V. Khi cơ năng lượng điện áp tức thời thân ái nhì đầu đoạn mạch là

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch

A. 1013 V

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Tại 1 thời điểm t, luôn luôn với  và  

Bài mang lại ,

. Chọn C.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt năng lượng điện áp  (V) nhập nhì đầu đoạn mạch AB bao gồm năng lượng điện trở thuần 50Ω, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện giắt tiếp nối nhau. Khi cơ, năng lượng điện áp thân ái nhì đầu cuộn cảm thuần với biểu thức  (V)

. Công suất hấp phụ của đoạn mạch AB bằng

A. 300 W.

B. 400 W

C. 200 W

D. 100 W.

Câu 2:

Đặt năng lượng điện áp u = 310cos100πt (V) (t tính bởi vì s) nhập nhì đầu một quãng mạch. Kể kể từ thời gian t = 0, năng lượng điện áp tức thời thân ái nhì đầu đoạn mạch này đạt độ quý hiếm 155 V thứ tự thứ nhất bên trên thời điểm

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 3:

Đặt năng lượng điện áp  (V)

nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện giắt tiếp nối nhau thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân ái nhì đầu năng lượng điện trở thuần là 150 V. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch là

A. 32

Xem thêm: cuộc chiến tranh lạnh do mỹ phát động chống liên xô là cuộc chiến

B. 1

C. 12

D.33

Câu 4:

Khi truyền đạt năng lượng điện năng với hiệu suất ko thay đổi ra đi với lối chão chuyển vận năng lượng điện một trộn với năng lượng điện trở R xác lập. Để hiệu suất hao tổn bên trên lối chão chuyển vận năng lượng điện sụt giảm 100 thứ tự thì ở điểm truyền rằng nên người sử dụng một máy trở thành áp lí tưởng với tỉ số vòng chão thân ái cuộn loại cấp cho và cuộn sơ cấp cho là

A. 100.

B. 10.

C. 50.

D. 40.

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp  (V) nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm cuộn cảm thuần giắt tiếp nối nhau với cùng một trở thành trở R. Ứng với nhì độ quý hiếm R1 = 20Ω và R2 = 80Ω của trở thành trở thì hiệu suất hấp phụ trong khúc mạch đều bởi vì 400 W. Giá trị của U là

A. 400 V.

B. 200 V.

C. 1002 V

D. 100 V.

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm một cuộn chão giắt tiếp nối nhau với cùng một tụ năng lượng điện. Điện áp hiệu dụng thân ái nhì đầu cuộn chão có mức giá trị bởi vì năng lượng điện áp hiệu dụng thân ái nhì bạn dạng tụ năng lượng điện. Dòng năng lượng điện tức thời trong khúc mạch lờ lững trộn π4 so với năng lượng điện áp tức thời thân ái nhì đầu cuộn chão. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch là

A. 0,707.

B. 0,866.

C. 0,924

Xem thêm: bài thơ tiểu đội xe không kính lớp 9

D. 0,999.